Start your family tree now Is your surname Wasserman?
There are already 306 users and over 5,000 genealogy profiles with the Wasserman surname on Geni. Explore Wasserman genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Wasserman Genealogy and Wasserman Family History Information

‹ Back to Surnames Index

Create your Family Tree.
Discover your Family History.

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!
view all

Profiles

 • Anatoly Wasserman
  Анато́лий Алекса́ндрович Ва́ссерман (укр. Анатолій Олександрович Вассерман; род. 9 декабря 1952, Одесса, УССР, СССР) — украинский и российский государственный и политический деятель, журналист, участни...
 • Casey Wasserman
  Wasserman (born 1974) is an entertainment executive, sports agent executive who owned the now defunct Arena League football team, the Los Angeles Avengers. Born Casey Myers, he is the son of the Los An...
 • Debbie Wasserman Schultz, U.S. Congress
  Deborah "Debbie" Wasserman Schultz (born September 27, 1966) is an American politician. She is the U.S. Representative for Florida's 23rd congressional district, a member of the Democratic Party and th...
 • Rabbi Elchanan Bunim Wasserman (1875 - 1941)
  very interesting site about Birzei by Eilat Gordin Levitan - Image 197Links to wikipedia:Hebrew -
 • Gerda Wasserman (1920 - 2020)
  am 6. Dezember 1941 Deportation mit der Familie nach dem Ghetto Riga; anschl. im KZ Stutthof, das sie überlebtecf.:

About the Wasserman surname

Via de site van Nederlandse familienamen – het Meertens Instituut - kwam ik tot de ontdekking dat er in Nederland bij de volkstelling van 1947 slechts 62 naamdragers bestonden. Deze naamdragers waren als volgt over Nederland verspreid:

- Amsterdam 6 - Noord-Holland 2 - Den Haag 16 - Rotterdam 25 - Zuid-Holland 6 - Noord-Brabant 3 - Limburg 4 Totaal: 62

De Limburgse tak is de jongste loot aan de stamboom. Mijn vader, Marinus Wasserman (#2), is hiervoor verantwoordelijk. Marinus is in de Tweede Wereldoorlog naar Limburg vertrokken en had in 1947 twee kinderen. Dit zou later uitgroeien tot acht stuks.

Mijn vader zorgde er dus voor dat de familienaam Wasserman weer in Limburg voorkomt. Ik zeg bewust “weer voorkomt” omdat tot mijn verbazing er tussen 1800 en begin 1900 vele Wasserman-nen in de regio Maastricht voorkwamen. En ook Johannes en Joannes Wasserman ontbraken niet. Voorzover nu bekend is dit geen familie.

Op de vier Limburgers en de drie Brabanders na zaten dus alle Wasserman-nen boven de grote rivieren. Omdat latere volkstellingen en/of andere recente gegevens nog niet digitaal zijn in te zien, heb ik de telefoongids geraadpleegd. Omdat niet iedereen in de telefoongids is opgenomen ontstaat er natuurlijk een licht vertekend beeld, maar toch:

- Noord-Holland 3 - Zuid-Holland 18 - Noord-Brabant 1 - Utrecht 2 - Limburg 10

 Totaal          34

Vierendertig telefoonaansluitingen: wat zegt dat over de Wasserman-populatie? Ik weet het niet, maar ik schat het aantal naamdragers in Nederland in 2003 op zo’n honderd.

Voorzover mij nu bekend zijn er drie verschillende takken Wasserman. Onze tak en dan een tak Wasserman die voornamelijk in Noord-Holland wonen of gewoond hebben. Hun voorvaderen hebben altijd Wasserman geheten en zijn afkomstig uit het Duitse Fulda. Uiteindelijk kwam van deze tak Michaël Wasserman naar Nederland. Zijn zoon Engelbert is zelfs in Rotterdam gehuwd. Daarnaast is er nog een Joodse tak Wasserman in Nederland.

De naam Wasserman komt over de hele wereld voor. Veel frequenter dan in Nederland. In de Scandinavische landen, in (Zuid)Afrika, Oostenrijk en Zwitserland. Maar vooral veel (voormalige) Russische Joden dragen de naam Wasserman.

In België komt de naam een paar keer voor. Met name in de regio Antwerpen. Een beroemdheid in het midden van de vorige eeuw was de toneelspeelster Ida Wasserman. Het restaurant van de schouwburg aan de Korte Voorhout in Den Haag is naar haar vernoemd, 'Restaurant Wasserman'. Op de menukaart staat haar foto afgedrukt. Alhoewel ik mijn opa wel eens heb horen fluisteren dat Ida Wasserman familie is, heb ik de aansluiting niet gevonden. De enige van onze familie die een voorvader zou kunnen zijn is Cornelis Wasserman (#375), maar van Cornelis ontbreken verder alle gegevens. Zie 'Inhoud' onder 'Opsporing Verzocht'. Een andere zeer bekende Belgische was de tennisster Sandra Wasserman. Zij stond in de tachtiger- en negentiger jaren van de vorige eeuw hoog op de ATP-wereldranglijst.

Voor de Eerste Wereldoorlog kwam de naam Wasserman in de Verenigde Staten niet vaak voor. Maar na Tweede Wereldoorlog is Wasserman een naam die je heel vaak tegen komt. Waarschijnlijk het gevolg van Joden die zich vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Verenigde Staten hebben gevestigd.

Doordat er in het verleden door ambtenaren nogal slordig werd omgegaan met de registratie van personen ontstonden verbasteringen van namen: Wasserman werd b.v. Wassermann. Ik moet dan ook constateren dat vele vaders hun zonen en dochters lieten registreren van Wasserman naar Wassermann en omgekeerd.

De geregistreerde zelf nam het vroeger ook niet zo nauw. Hij/zij vond het maar lastig. Registratie van personen bestond vóór Napoleon (rond het jaar1812) in de meeste landen nog niet. Wat kon het hen schelen … en schrijven en lezen was niet iedereen machtig.

Vóór 1812 werden de kerken wel vanuit ‘Rome’ verplicht om vanaf halverwege de 17de eeuw een beperkte registratie bij te houden. Inmiddels is wel duidelijk dat onze naam oorspronkelijk Wasserhamb (1612), Waterham (1676), Waßerham (1695), Waßeramm (1699), Waßeram, Wasserham (1700) en Wass(e)ram (1714 tot 1743) is geweest. De laatste verschrijving heeft in Delfshaven plaatsgevonden bij het huwelijk tussen Jurrien Wasserman en Elisabeth de Vlaming (1788). Daarna is de naam ongewijzigd gebleven. De oorsprong van de oorspronkelijke naam Wasserham(b) is te verklaren. Wasser betekent water en Ham is een afgeleide van 'Hamen' dat zakvormig visnet betekent. Ik ga er vanuit dat deze naam dan ook aan de Dümmersee is ontstaan ....... maar rond 1600 leefde er in Kampen (Overijssel) een adellijke familie Waterham die de stad bestuurde en alle belangrijke posities bezette. Zowel de beroepen (geestelijken en adellijken), geloof en de namen van deze familie lopen (ook in tijd) verregaand synchroon met de familie Wasserhamb in Duitsland. In de wetenschap dat er in de familie Wasserhamb in Duitsland een kind voorkomt dat als Waterham staat genoteerd maakt het wel erg spannend. Zeker met het besef dat er in die tijd veel contact was tussen mensen in de streek waarin Kampen ligt en de streek aan de Duitse Dümmersee. Zie hiervoor het onderwerp "Van Duitsland naar Nederland". Of ooit de bewijzen op tafel komen lijkt me onwaarschijnlijk. Het zou wel beteken dat er dan een familiewapen is.

In Duitsland komt de naam Wasram en Wasseram nog maar sporadisch voor. Niet alleen nu maar ook in het verleden. Ik denk wel dat het bijna allemaal familie is. Maar dat vergt nog het nodige onderzoek.

Op dit moment is het in elk geval zo dat Thijn en Gijs Wasserman , zonen van Ingmar Wasserman en Chantal Hanssen, de enige stamhouders zijn in de 14de generatie. Daarnaast zijn er nog vier andere kleinzonen van Marinus Wasserman (#2) die onze stamnaam kunnen behouden. De overige personen uit de twaalfde generatie zijn meisjes of de biologisch verantwoorde grens gepasseerd.