Skotske aner

Started by Torbjørn Nilsen on Tuesday, May 28, 2013
Problem with this page?

Participants:

Related Projects:

Showing all 5 posts
5/28/2013 at 12:30 PM

Har noen funnet detaljer om Joen i Skottland? Kirkebøker eller lignende

Does anyone have details about Joen in Scotland? Baptism records or similar?

5/31/2013 at 10:37 AM

Hei, Vet ikke om her kan finnes noen spor. Men denne siden er vel allerede lest? http://www.lockharts.com/2011/10/21/1557-james/

Hi, I don't know if there would be anything of interest here. This is all know I Guess.

Private User
4/28/2015 at 12:53 PM

@Joen Mogensen Lochar. Er det noen som reflekterer over patronymet Mogensen? Mogens er ikke i normal bruk utenfor Danmark i dag, og var neppe i bruk utenfor Danmark/Norge dengang heller. Tilsvarer det norske Mons, som heller ikke er sannsynlig brukt i Skottland i det 16. århundre.

Any reflections on the patronymic Mogensen? Doesn't seem likely that a man born in Scotland uses/is given that name, does it?

2/21/2019 at 7:20 AM

Peter S: Husker jeg ramlet over Joen engang, som var sønn av en Mogens, men ikke helt, hvor jeg fant det... Tror det var på en Locker side fra Scotland, so var rimelig dokumentert, men som samtidig lotfolk forstå, at navnet Locher var enda tidligere Locher fra Belgia bl.a. - skal berette mer, om jeg gjenfinner disse data ;)

Private User
3/4/2019 at 9:53 AM

Hei. Se s. 8 i Anton Espelands Skottene i Hordaland og Rogaland. Lenke: https://www.nb.no/items/29eb48eb9c82e1afd028bd20bcc073b8 (lim direkte inn i nettleseren hvis det ikke fungerer som lenke). Der ser en navnene Mogens Skott og Helt (av Hjeltland/Hjaltland, dvs. Shetland). Navnet var nok ikke så uvanlig på Shetland og Orknøyene. Andrew ble gjerne til Anders. Kunne kanskje Morgan bli til Mogens?

Showing all 5 posts

Create a free account or login to participate in this discussion