Toralde Sigurdsson og hans opphav

Started by Private User on Saturday, December 19, 2009
Problem with this page?

Participants:

Profiles Mentioned:

Related Projects:

Showing all 13 posts
Private User
12/19/2009 at 7:19 AM

Hvem er far til Toralde "Smørhatt" Sigurdsson, far til Kristina "Smørhetta" og Ivar
Toralde 'Smørhatt' Sigurdsson

Noen av de seriøse historikerne mener vi aldri kan vite sikkert (selvfølgelig).

Alt A:
* Sigurd Gunnarsson kalt Kane (eller Hvit, egentlig farfaren hans som ble kalt Hvit):
Sigurd Gunnarsson Hvit Kane
Selv om Vigerust også uttrykker usikkerhet, mener han i en av debattene at dette er mer trolig enn B. Mine referanser til Bugge (se Kane-profilene) setter opp Gunnarsson som far (slektskartet er utarbeidet av ham).

Alt B:
* Sigurd Gautsson "Galte":
Sigurd Gautsson Galte, I
Dette er det ingen som støtter, men Nermo har ham oppført på sin hjemmeside, og mange av de som har lagt ham inn her har listet opp ham som far.

Alt C:
Ingen kjent far
Mulig dette er mest korrekt for øyeblikket, men litt kjedelig og pessimistisk. Det aller mest sannsynlige er at forbindelsen mellom Toralde Sigurdsson og Kane-ætta er gjennom en mor/kvinne - kanskje får vi svar på dette i fremtiden en gang.

Jeg holder en knapp på alternativ A. Hva sier dere andre?

På Digitalarkivets webdebattsider er de fleste seriøse/proffe slektsgranskerne i Norge aktive. Et par debatter om Aspa og Kane:
http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&de...

http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&de...

Noen har ment at sønnen Trond gift med Jorann i Aspa var en Ivarsson og ikke Toraldesson, samme som debatteres (og som nordmøringen Oldervik er veldig for) i webdebattlinkene over. "Proffene" Vigerust og Bjørn Jonson Dale er uenige i dette (masse argumenter på webdebatt), og er sikre på at Trond er sønn av Toralde utfra et dokument fra 1400-tallet. Sigurd far til denne Toralde er mest trolig Gunnarsson (nevnes i Aslak Bolts jordebok) - og ikke Gautsson.

Tanja har tatt utgangspunkt i at det er Sigurd Gunnarson som er far (se notat på hans profil), og det er dette Vigerust (som er vår fremste kompetanse på adelslektene i Norge) også mener. Men noen flytter ham stadig, til å bli sønn av Sigurd Gautsson Galte.

De fleste ser ut til å ha lagt inn Toralde Sigurdsson med Sigurd Gautsson som far, med amatøren Nermo som kilde (hans privatside må IKKE brukes ukritisk).

En av profileierne skriver i en privat tråd om emnet: "Men jeg selv har Sigurd Gunnarsson (Hvit), sønn av Gunnar Thoraldeson som Toraldes far. Jeg bygger på en gammel artikkel "Aspeætten" av Cand. Philol. Trygve Width.

Der står det at han "kan" være identisk med den Thorall Kana som omtales i et diplom av 19.5.1400. I stamtavlen over Kane'ne som finnes i Danmarks Adels Aarbog, bind XVI, er Toralde oppført som sønn av ridderen Sigurd Gunnarsson og denne igjen - "dog under tvil" - som sønn av Kaneættens første mann, væpneren og riksråden Gunnar Thoraldeson som var fehirde i Bergen ca 1340.

Når det gjelder Trond, så står det i samme artikkel at han er sønn av Toralde. Farsskapet skal være "hevet over tvil" ettersom han av erkebiskop Olav og Ivar Trondson kaller Kristina for deres fars søster i et gavebrev til Domkirken i 1473."

Private User
12/20/2009 at 4:02 PM

Toralde 'Smørhatt' Sigurdsson er for øyeblikket ført som sønn av Sigurd Gunnarsson Hvit Kane. Om noen har kommentarer og innspill begrunnet i kilder, så kom med dem - se første post.

Toralde 'Smørhatt' Sigurdsson er altså far til Kristina "Smørhetta" Toraldesdotter Kruckow / Aspa / Hoven, kalt Smørhetta, hennes mor er nok Adelus Eringsdatter Tolstad, Hildugard. Kristina har to halvbrødre, Ivar NN - som ikke er gift med sin søster, selv om en del driver og legger inn dette (!) - og Trond Aspa som regnes for stamfar for Aspa-ætta på Nordmøre. Disse brødrene er mest sannsynlig sønner av Toralde og hans første kone som kan ha vært kalt Ragnhild Trondsdotter Hvam.

12/21/2009 at 8:11 AM

utrolig interisangt,å se hvor denne slekten går.
både hit og dit.

men,hvor blir teksten av,siden mye forsvinner ut av bildet ?

Private User
12/23/2009 at 2:16 PM

Jeg er enig og rekker opp hånda for Vigerust her holder en knapp på Alt A :)

Private User
10/18/2010 at 10:40 AM

De opplysningene jeg sitter med tilsier at Gunnar Thoraldesson Kane og Gunnar Thoraldesson Hvit er to forskjellige personer og tilhører forskjellige ætter. Dansk Adels Aarbog har ført opp at de er samme person - under tvil. Det er navnelikheten og samtidigheten som har ført til denne antagelsen - andre holdepunkter er ikke funnet. Tvilen er begrunnet med at biskop Håkon i Bjørgvin i to brev kaller fehirden i Bjørgvin for Gunnar Thoraldesson Hvit (Gunnarum Hwitt). For det andre så er det ingen forbinnelse mellom Toralde Sigurdssons våpenen og Kanevåpenet.
Flere brukte våpenet og Kane-navnet tidligere enn "stamfaren" Gunnar Tharaldesson Kane:
Arnfinn Eilifsson (Skøkja) ca. 13..-1350. Gift med Hustru Mildred som var død før 12april 1325, og var søster av Hustru Margareta Pedersdatter. Han hadde eiendommer i Sogn og var sammen med Anund Imbu, arving etter Fru Thorbjørg (D.N. I 104, 150, 153, 176, D.N. II 371 D.N. III 141).
Andre somførte Kane våpenet: Aslak, Arnulf, Helge og Tord Steinarsson (ca. 1310-1380) Sistnevnte hadde to sønner, Sigurd og Narve Tordsønner. Aslak Steinarsson arvet Sigurd Nib sammen med broren Arnulf. Aslak Steinarssons sønn Eystein Aslaksson, biskop i Oslo, d. 1407, førte også Kanevåpenet. D.N. II 421. D.N. IV 355 og 387.

Private User
10/19/2010 at 12:12 PM

Kari, hvor står dette og når er det skrevet osv? Det virker som om det strider mot opplysningene fra Vigerust & co.

Private User
10/20/2010 at 1:49 AM

Boken "Ættelinjer fra Middelalderen" Ættene Hvit, Kane, Nesje, Aspa, Landre, Giske og Synes av Olav Ødegård. Utgitt i 1959 av Dreyer Aksjeselskap, Stavanger.
Ætten Hvit er tildelt ca. 40 sider i boken, Kane-ætten ca. 80 sider. Ødegård skriver at han har samlet informasjonen fra trykte kilder, som han omtaler, men det er også noen antagelser som ikke er dokumentert. Jeg kan forsøke å skanne inn de relevante sidene om du ikke har tilgang til boken.
Har lagt inn tavlene for Ættene Kane og Hvit på mine dokumenter.

Private User
10/20/2010 at 4:21 AM

Alternativ B oven, omtalt i Norsk Slektshist. tidskrift bind 2 s. 153 og flg:
Gaut på Ænes, ledermann hos kong Magnus Erlingsson i 1160-årene. Han hadde to sønner: Jon Gautesson på Ænes og broren Munan. Begge ledermenn som faren, hos samme konge. Jons sønner: Arnbjørg Jonsson Askjell på Mel nevnes som ledermann i 1217 og døde i høy alder 1270. Han hadde 3 barn, datter Ulvhild Gautesdatter nevnes i brev av 1287 sammen med broren Gaut. Hun hadde solgt 1o m.m. bol i Haugaland i Framnes til Munkeliv kloster. Finn Gautesson på Mel, baron og ridder, nevnt i 1247 og var i live ennå i 1288. Han hadde sønn, ridderen Jon Finsson som kjøpte provent for i Munkeliv, og en datter Ingegerd som var gift med overfehirden i Bergen, herr Jon Bjarnesson
Gaut Gautsson (Gaut unge) på Hatteberg er baron og ridder og nevnes i 1287 og 1288. Han var gift 2 ganger, sin første hustru er antatt datter av Tore Greipsson i Hardanger, de hadde sønnene Tore og Sigurd. Annen gangs ekteskap var med Katarina Ivarsdatter som nevnes som enke i 1306 da hun sluttet overenskomst med biskop Arne i Bergen om provent i Bispegården, som hun fikk mot et vederlag av 20m.m. bol i Nesheim i Granvin, som hun hadde fått av sin mann herr Gaut med herr Finns samtykke................. Sigurd Gautesson Galle på Torsnes nevnes i et diplom av 18. april 1322 sammen med Tore Gautesson på Hatteberg, (sin bror) og i 1341 utsteder han i Bergen sammen med Greip Toresson et brev om hva Margreta Torbergsdatter fikk da hun giftet seg med Ivar Erlingsson. Sigurd Galle er identisk med Sigurd på Torsnes som nevnes i 1314 og 1329, og er antatt å være identisk med Sigurd Gautesson som i 1327 utsteder brev om og vitner i en sak om leigeskifte mellom gårdene Laukhammer og Hattelid i Tysnes. Sigurd Galles hustru er antatt å være den Sigrid på Torsnes som betenkes i Margreta Ketilsdatters testamente i 1329. Sigurd Gautesson hadde sønnen Eirik Galtung som var far til Gyrid Eiriksdatter som var gift med Gunnar Toraldesson Kane.

2/8/2011 at 3:15 PM

DAÅ - Dansk Adels Årbog
1916 side 148 & 1929 II side 310
omhandler Galtung slekten.
ifra Sigurd Gautesen Galte.

disse har desverre ikke jeg,men mulig noen har de liggende.

10/9/2012 at 6:05 AM

(gjenoppvekker gammel tråd)
Kari, jeg har lest ditt siste innlegg 2 ganger nå og greier ikke å finne ut hvordan det omtaler hvem Toralde var sønn av, men det er mulig jeg ser litt dårlig.
Hvis ikke det finnes noen klar støtte til Alt. B, kan vi sette i hodet på profilen at Sigurd Gunnarson skal stå som faren hans? Jeg flettet akkurat enda en kopi av profilen (som hadde foreldre etter Nermo sin teori) - kjekt å kunne se konklusjonen fort.

9/2/2013 at 10:52 PM

(gjenoppvekker tråden igjen)
Ser at vi har diskutert Toraldes far lenge og har kommet til en konklusjon om hva som skal stå på Geni - med alle forbehold dokumentert.

Men akkurat nå er det en trekonflikt på hans mor - noe som ikke er nevnt i debatten.

Er det noe grunnlag for å hevde at et bestemt navn på mora passer bedre sammen med teorien om Sigurd Gunnarson som Toralde sin far?

Private User
5/31/2015 at 4:41 AM

Det er mulig eg er "litt kjedelig og pessimistisk" her, men det er vel ingen klar dokumentasjon på at Toralde Sigurdsson er av Kane-ætta. Ut frå det bør vel slike udokumenterte påstandar fjernes?

Vigerust har vore nemnt over, og å gjere han til sannhetsvitne for at alternativ A over skal vere rett blir feil. Da bør ein vel heller vurdere det han skriv i heftet frå Aspa-seminaret i 1999 (dette kan finnast på Bokhylla på nb.no), s. 7:

"Kjennes herr Toralde Sigurdsons forfedre? Det har vært gjettet på at han tilhørte ætten Kane, uvisst av hvilken grunn og med hvilke argumenter, siden Kane førte et fullstendig annerledes våpen. Mardal knytter ham til en kjent stormannsætt fra Hatteberg og Mel i Kvinnherad i Sunnhordaland, en ætt som del kan kalles Galtung, eller helst Mel-ætten etter slektens eldste kjente setegård, en slekt som førte en galt i sitt våpen. Begge forsøk på å finne herr Toraldes farsslekt er grunnløse"

11/5/2019 at 2:29 PM

Da har jeg tatt opp diskusjonen om opphavet til både Toralde 'Smørhatt' Sigurdsson og Trond Aspa på Digitalarkivets (DA) brukerforum med tittel "Aspa - Forskningsstatus på Tronds aner og Toralde Sigurdssons aner?"

Og konklusjonene på situasjonen angående deres aner slik den er i dag før en evt. ny artikkel blir utgitt er slik angående Toralde Sigurdsson: https://forum.arkivverket.no/topic/238531-aspa-forskningsstatus-p%C...

Og slik er konklusjonen angående Trond sine aner pr. i dag: https://forum.arkivverket.no/topic/238531-aspa-forskningsstatus-p%C...

Så der har vi det, altså. Norges fremste genealogiske historikere vet pr. i dag ikke hvem som er fedrene til hverken Toralde eller Trond. For at Geni skal reflektere dagens forskningsstatus foreslår jeg linken mellom Toralde 'Smørhatt' Sigurdsson og hans tydelig ukorrekte far Sigurd Gunnarsson Hvit Kane slettes.

Det samme gjelder for Trond Aspa og hans kobling til Toralde 'Smørhatt' Sigurdsson som ikke er bevist og som mest trolig også er feil, og jeg foreslår også denne linken slettet.

Håper at dere som er interessert i Aspa-ætten vil ha et så korrekt tre som mulig og at vi kan få luket vekk slike tydelige usikre og ukorrekte lenker. På denne måten vil vi få et mer korrekt tre og sannhetsgehalten i denne delen av treet vil øke som også vil bedre Geni sitt rykte utad.

Så hva sier dere, kom med deres tanker alle som er interessert, men spesielt kuratorene i disse områdene av treet Private User og Harald Tveit Alvestrand

Anbefaler forresten å lese gjennom hele debatten på DA: https://forum.arkivverket.no/topic/238531-aspa-forskningsstatus-p%C...

Remi Pedersen

Showing all 13 posts

Create a free account or login to participate in this discussion