Feil far

Started by Odd Andreas Sørgård on Sunday, August 22, 2010
Problem with this page?

Participants:

Profiles Mentioned:

Showing 1-30 of 57 posts
8/22/2010 at 2:48 PM

Anna Margrethe var datter av Maren Falch og Peder Christoffersen Broch (hennes tredje ektemann). Peder Broch var født 26/10 1641 på Bjarkøy i Senja, der faren Christoper Fynboe var sorenskriver. [Embetsmenn i Nord-Norge i tiden 1536-1700 av Kåre Hasselberg og Svein Tore Dahl, side 65]

Private User
8/25/2010 at 2:27 PM

Hei igjen.

Jeg har gått gjennom mine notater, og har de samme opplysninger som du.
Jeg hadde bare ikke gått inn på "rett" ektefelle til Maren, derfor fant jeg ikke Anna Margrethe.
Det jeg lurer litt på, er når Anna Margrethe var født, og om hun hadde noen søsken? Har du disse opplysningene?

På forhånd takk.
Hilsen Wenche Varnvatn

Private User
8/25/2010 at 11:20 PM

Hvis du hadde sett etter så hadde Torbjørn Takle Mohn koblet sammen profilene til Petter Pittersen Don Dass (Dundas) og Peder Christophersen Broch.

Slike ting grenser til å kalles sabotasje, men vi vet jo ikke om det er bevisst eller at sammenkoblingen skjulte seg i en annen riktig sammenkobling han utførte.

Jeg tar en liten opprydding i området

8/27/2010 at 9:14 AM

oj.... jeg beklager meget sterkt hvis jeg har gjort en feil her. Kan garantere at det ikke er bevisst sabotasje, men ganske enkelt en tabbe. Husker ikke når dette evt. skal ha skjedd, så det er vanskelig for meg nå her jeg er (på ferie) å finne tilbake. Hvis du har fått ryddet opp i det, er jeg glad for det, og håper på tilgivelse. :-)

Private User
8/27/2010 at 10:05 AM

No problem, og som jeg antydet er kan man jo heller ikke stole på at navnet på den som foretok sammenkoblingen stemmer.

I sammenkoblings-vinduet er det jo kun hovedprofilnavnet som vises og ikke navnene på eventuelle profiler koblet sammen med dem, og hvis du har koblet to Peiter Don Dass profiler sammen og Peder Christophersen Broch allerede var koblet sammen med nummer to så er det du som får skylda for å ha koblet den sammen med nummer en.

8/28/2010 at 3:03 PM

Ekteskapet til Maren med Peder var hennes 3.
Anna Margrethe var født 12.okt 1671 og døde 1732. Hun ble gift med Peter Lorentsen Angell. Ekteparet fikk 16 barn.
Så vidt jeg har av kilder hadde ikke Anna rette søsken. Men fra hennes
1 ekteskap med Peter Don Dass hadde hun 5 barn

Private User
8/31/2010 at 3:30 AM

Du skriver at Anna Margrethe og Peter Lorentsen Angell fikk 16 barn.
Har du flere opplysninger om Peter, og hva barna heter og når de er født?
Eller kan du si meg hvor jeg evnt. finner slike opplysninger?

8/31/2010 at 2:16 PM

Hasselberg og Dahl nevner 14 barn.

9/1/2010 at 9:45 AM

Her er en link jeg fant, den opererer med 15.
http://www.dahlenett.org/phpgedview/family.php?famid=F4530
Men saken er at det finnes en bok om Petter Dass sine etterkommere.
Heter noe slikt som
"Kom her alle mine børn" Utgift på eget forlag. Jeg kan dessverre ikke
finne boka pt. Men det er i den det opererer med 16.

9/1/2010 at 1:20 PM

Boka jeg referer til heter
ættebok for Petter Peitersen Dass og hans hustru Margrete Andersdatter.
av: Øystein Angell Røstvold
ISBN 82-994312-0-4
Den kom ut i 1997 og trykt hos Økonomi trykk, Moss
Den omhandler ca 14 generasjoner fra Petter, men også litt av aner.
Barna er:
A: Margrete Petersdtr Angell, f 1691- d 30.5.1779 Nærøy-
gift med: Jørgen Andersen Sverdrup(fogd) f 1671- gift 22.10.1711
død 1732 på Herøy
B Maren Petersdtr gift 1724 med sorenskirver Peder Clausson Angell,
født 1677 og døde 5.3.1724 på Helgeland
C Elsebe Petersdtr Angell
D Else Pedersdtr Angell som døde etter 1742
E Lorentz Petersen Angell
F Abel Margrethe Petronella Pedersdtr Angell, født 1797 og døde
1779 i Lyngby i Danmark.
gift 1: 25.8.1725 med kapelan i Helsingør, Jakob Brønlund f 1691 og
døde 1727
gift 2: 1728 med prest i Lyngby- Ivar Henriksen Først, f 30.9.1703 og
døde 31.1.1740
G Peter Petersen Angell, f 1698 i Alstahaug og døde 1751 i Brøynnøy
gift 1726 med Anna Margrethe Bredahl, f 1700, datter av
prost og sokneprest Peder Eriksen Bredahl i Brønnøy og
Birgitte Andersdtr Sverdrup.
H Christopher Pedersen Angell, f 11.4.1700 (Brønnøy) døde 13.12.1715
I Peter Petersen Broch Angell, f 21.8.1702 (Brønnøy) og døde
19.3.1781 i Bolsø.
gift 30.8.1742 med Helene Marie Brønlund. f 9.11.1718 og d. 24.3.1770
datter til: overkrigsdommer på Dønna, Peter Brønlund-1687-1738) og
Maria Emahus.
J Hans Christian Angelll døde ugift(?) 1742. han var koffardikaptein.
K Anna Rebekka Angell, født 1710
gift 1733 med overkrigsdommer i Dønna, Peder Brønlund (jfr pkt I)
L Albert Petersen Angell
M Pernille Petersdtr Angell
gift 1738 med Jens Lessøe (1705 - 1764). han var sorenskriver på
Hwelgeland
N Bolette Pedersdtr Angell, f 1714 i Brønnøy og døde 1740 i Gravdal i
Bergen.
hun gift 14.9.1734 med oberstløytnant Philip Wilhelm Nicoll, født
1689 i Tyskland. Døde i Gravdal 11.11.1771
O Anne Katrine Petersdtr Angell
P Anne Margrethe Angell

Dette skulle så være alle 16

Private User
9/1/2010 at 2:11 PM

Takk for veldig mye informasjon.
Jeg skal se om jeg finner tak i denne boka. Jeg har selv nedtegnelser tilbake fra Adrian Falkner som kom fra Holland til Norge ca år 1500. Han skal visst nok drevet falkefangst først i Bergenstraktene før han kom til Trondheim i 1520. Han ble en ansett mann, var borgermester i mange år.
Jeg har etterkommerne etter han og Margrethe Pedersdatter som han giftet seg med etter at han ble enkemann. Margrethe Pedersdatter døde i 1597, og Adrian Falkner døde i 1595. De hadde 5 barn.
Det er skrevet at Adrian hadde 2 barn i det første ekteskapet, og at disse sannsynligvis døde i Bergen under pesten i 1567.

Adrian Falkner og Margrethe Pedersdatter var tippoldeforeldre til Petter P. Dass.

9/1/2010 at 3:16 PM

Ja det har jeg fått med meg. Grunnen til at jeg vet en del om dette er at
kona mi stammer i rett linje fra dikteren Petter Dass.
Så derfor har jeg også kjøpt boka. I denne står det rett nok at Adrian
ble født i Bergen rundt 1500 med følgende forfedre:
far: Rochert von Valckenier.
bestefar Laurentz von Valckenier (død ca 1513)
oldefar: Jan van Valckenier.
Men jeg mener dette skal ligge i geni, hvis ikke noen har rotet det til
da, som mye annet dessverre.

Private User
10/7/2010 at 4:28 PM

Hei igjen.
Nå har jeg lånt boken ættebok for Petter Dass som heter "vær hilset i mine barn". Nå har jeg lesestoff for laaaaaaaang tid fremover, og det var jo noe sånt jeg var på utkikk etter. Denne boken går ca 11 generasjoner framover, og jeg har jo heldigvis veldig mye fra tiden etter at denne boken kom ut. Det skal bli interessant å se om det stemmer med de opplysningene jeg har fra før. Tror jeg fant mye i ei bok som heter "Alstahaug Kanikgjeld".

Private User
10/8/2010 at 1:09 AM

Lykke til.

Geni releaset første versjon av hva de kaller Geni Projects i natt.

http://www.geni.com/projects
http://wiki.geni.com/index.php/Projects

Se fra hvis dere har ønsker om spesielle prosjekt, f.eks Petter Dass' etterkommere, så kan jeg opprette det.

De Geni medlemmene som blir medlemmer av ett prosjekt får "mini- kurator" aksess til profilene som blir endel av prosjektet.

-----
Det ser også ut som at noen har rotet det enda mere til her nå, for hovedprofilen til selveste Petter Dass Petter Dass er blitt delvis frakoblet og erstattet med en ny.

Private User
10/8/2010 at 1:21 AM

En annen liten frustrasjon etter å ha sett noen av profilene i området:

Først i 1923 åpnet navneloven for at hustruer kunne ta ektemannens navn og at -sen navn ble slektsnavn, så om du finner hustruprofiler fra denne perioden med ektemannens navn er det historieforfalskning ;-)

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/2001/nou-2001-1/5.htm...

Uansett så er regelen for slektsforskning at fødenavnet uansett skal brukes i en registrering.

Private User
10/8/2010 at 7:43 AM

Boken til Øystein Røtvoll "vær hilset mine børn" omhandler Petter Dass sin slekt er utgått. Kan sikkert lånes på biblotek.
I boken til Mikal Jakobsens "Alstahaug Kanikergjeld" er det mye feil. Så her må det sjekkes. Den er også utgått. Kan sikkert lånes på biblotek.

Private User
10/8/2010 at 8:08 AM

Hvis du med utdødd mener mannslinjen så kan det vel være noe i det. Ellers er det 159 Geni brukere som har ham i direkte linje bakover.

Vi må imidlertid først få rettet profilkuppinga noen har gjort ved å koble fri hovedprofilen av Petter og erstattet ham med en ny: Petter Dass

Jeg har noen stygge senjautrykk for akkurat slik oppførsel..

10/8/2010 at 11:24 AM

"Ættebok for Petter Dass" av Øystein Angell Røtvold har vært tilgjengelig hos Alrunen Antikvariat - http://bingon.net/klient/alrunen.no/index.php?main_page=product_inf...

Private User
10/11/2010 at 3:08 PM

Det er dumt når noen "ødelegger" slik.

Er det ikke en velsignelse å kunne bruke skikkelige uttrykk når du blir "litt irritert inni deg"? Det finnes heldigvis nok av slike uttrykk her oppe i nord, og de har nok hjulpet mer enn meg for å få bort litt "gruff" ja.

Jeg har heldigvis ikke vært av dem som har skrevet noe feil, da jeg ikke har lagt ut slekta så alt for langt tilbake. De navnene jeg HAR lagt ut på Geni kan jeg stå inne for.

10/23/2010 at 4:59 PM

Hei,

Jeg er også en direkte etterkommer etter dikteren Petter Dass. Har fått hele linjen bakover på en cd....et stort stykke arbeid gjort av en tremenning av min far - Tor Wollan. Veldig spennende.....men har ennå ikke helt fått den store oversikten. Spørs vel om det er mulig ;o)
Det jeg lurer på, er om det finnes noen opplysninger om slekten i Skottland. Hvilken klan tilhørte familien?
Hvorfor kom de over til Norge?
Mvh Rebecca Runar Askevold
(Tipp-oldemor var Anna Gjertine Ibsen, gift m/ Hans Gunerius Hansen.)

Private User
10/24/2010 at 1:01 AM

Jeg skal opprette ett prosjekt: "Petter Dass og hans hustru og deres etterkommere" (eller har dere forslag på ett bedre navn?)

Hvem vil være med, og hvilke mål skal vi ha?

10/24/2010 at 1:54 AM

Hei Bjørn. Jeg kan gjerne være med i prosjektet, men hva krever du for å få være med? Som kjent "navnet skjemmer ingen". Godt forslag.

Private User
10/24/2010 at 2:28 AM

Det kreves ingenting annet enn at jeg ønsker å slippe å måtte gjøre hele jobben alene, og at vi prøver å ha som ett mål å samle alle profilene og høyne standarden på dem, og så langt som mulig legge til kilder.

Som kurator har jeg imidlertid aksess til å legge til profiler i prosjektet uten å selv være manager og kan flagge dem som Master Profile og evt låse dem etterhvert som vi er fornøyd med kvaliteten.

Prosjektmedlemmer får mini-kurator aksess til alle profiler som legges inn og du har en egen Project Merge issues, og etterhvert kommer det også noe som kalles Project Discussions.

Selve prosjektsiden skal bli en pen presentasjon, men det tar vi etterhvert som selve prosjektmuligheten utvides (det kommer blant annet mulighet til å inkludere bilder og andre Wiki elementer). Bidra gjerne selv til selve redigeringen.

10/24/2010 at 3:29 AM

Kanskje kallle prosjektet "Petter Dass og hans slekt"? Korte titler fenger bedre :-)

Private User
10/24/2010 at 4:06 AM

Bra tiltak Bjørn - og sykt frekt av dem som prøvde kuppe hovedprofilen ...

Private User
10/24/2010 at 4:10 AM

Prosjektet er startet: http://www.geni.com/projects/Petter+Dass+og+hans+slekt

Inviterte alle som har skrevet innlegg i denne diskusjonen samt noen profileiere som medlemmer.

Start gjerne med å legge til dine profiler som skal inn i prosjektet, og hjelp gjerne til med videre utvikling av prosjektsiden.

Det ligger også en oppfordring der til å starte relaterte prosjekter, - har selv ikke tid akkurat nå, men jeg kan starte dem hvis noen andre kan samle og fylle ut informasjon.

10/24/2010 at 9:26 AM

Boken til Øystein Røtvoll "vær hilset mine børn" omhandler Petter Dass sin slekt ser ut til å være utgått.Om f.eks noe bibliotek har den vet jeg ikke. Skal forsøke å finne det ut.
Jeg har et eksemplar. og boka er på ca 500 sider.
Kona mi, Kirsten Lund stammer direkte ned fra Petter Dass. Så hvis
f.eks Bjørn ønsker det så kan jeg ta ut en rapport fra Brothers Keeper
på hennes forfedre.

10/25/2010 at 2:24 PM

Hei Bjørn. Kanskje et dumt spøtrsmål, men hvordan går jeg fram for å legge til profiler i prosjektet? Eller er det slik at jeg som en av administratorene til gamle ærverdige hr Dass automatisk er lagt til?

Jeg har også et eks av Øystein sin bok om slekta etter dikterkongen dersom det skulle være behov for direkte referanser derfra. Men, jeg antar du har den selv.

Private User
10/26/2010 at 1:11 AM

Når man er med på prosjekter vil man under "Flere handlinger" menyen nederst finne "Prosjektalternativer" der du kan legge profiler du er administrator på i prosjekter du er med i.

Alle som er med på prosjektet vil få utvidede rettigheter på profilen etter hva jeg har forstått, men det er vanskelig for meg selv å teste da jeg ikke har noen rettighetssperrer selv. Sjekk og om du har tilgang til å redigere slå sammen prosjektprofiler selv om den tilhører en person du ikke samarbeider med.

Er det profiler dere mener skal være med men ikke er administrator på så kan dere sende meg en liste på disse slik at jeg kan legge dem inn.

Det samme gjelder profiler som skal få stemplet Master Profile og / eller profiler dere mener bør låses for alle andre enn kuratorer og prosjektmedlemmer. Låsing av profiler er imidlertid en ytterst konsekvens jeg helst vil unngå.

Har selv ikke Øystein sin bok, og som jeg har skrevet på prosjektet:
--
Mye er skrevet om Petter Dass og det er ønskelig at vi har prosjektdeltagere som kan bidra med informasjon fra dette. Er det litteratur som er utgått bør vi prøve å finne ut om det er mulighet til digitalisering slik at disse blir tilgjengelig for flere.
---

Alle prosjektdeltagerne har full tilgang til å redigere og legge ting til i prosjektbeskrivelsen. Dessverre er det idag ingen wiki historikk man kan omgjøre og man kan risikere å redigere samtidig, men da er det bare å gjøre det på nytt.

Selv kommer jeg til å jobbe endel i kongerekkene de nærmeste dagene.

10/26/2010 at 2:58 PM

Jeg tror det kan være lurt å IKKE flette sammen med profiler utenfor "det store treet" før en har fått godkjennelse fra treets eier.

Dersom du får en fletting til et annet tre står det på "sammenslåingssiden" noe sånt som:

"These profiles are in different trees.

Caution: Merging these profiles will merge their trees and could require merging other duplicate profiles."

I så tilfelle er det like greit å flette dem fra hverandre, selv om det åpenbart er samme person.

Showing 1-30 of 57 posts

Create a free account or login to participate in this discussion