Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

 • Liang Shizheng 梁詩正 (1697 - 1763)
  LIANG Shih-chêng 梁詩正 (T. 養仲, H. 薌林), Feb. 24, 1697–1763, Dec. 18, official and man of letters, was a native of Ch'ien-t'ang (Hangchow). His father, Liang Wên-lien 梁文濂 (T. 次周, 蓮峯, 谿父, H. 1672–1758), was...
 • Liang Tongshu 梁同書 (1723 - 1815)
  LIANG T'ung-shu 梁同書 (T. 元頴, H. 山舟, 不翁, 新吾長翁), Oct. 26, 1723–1815, Aug. 19, scholar and calligrapher, was a native of Ch'ien-t'ang (Hangchow). He was the elder son of Liang Shih-chêng [q.v.] but was ado...
 • 啟功 (元白) (1912 - 2005)
  《中國大百科全書 美術》(王玉池 撰) 中國現代書法家﹑書畫鑑定家﹑文學家。字元伯﹐一作元白﹐滿族﹐姓愛新覺羅。1912年7月26日生於北京。曾從戴姜福學文史詞章﹐從賈爾魯﹑吳熙曾學繪畫﹐後又受業於陳垣。啟功遠祖是清朝雍正皇帝的第 5子和王弘畫﹐他的曾祖和祖父都是科舉出身的知識分子﹐後家道中落。他幼年喪父﹐少年失學﹐憑勤奮自學和拜求名師而成一代名家。他6歲臨《九成宮》﹐11歲學《多寶塔碑》﹐20餘歲...
 • Dong Qichang 董其昌 (1555 - 1636)
  Tung Ch'i-ch'ang 董其昌 (T. 玄宰 H. 思白, 香光), Feb. 10, 1555-1636, Aug.-Sept., Ming official, calligrapher and painter, was a native of Shanghai. He registered in the prefectural school at Sungkiang and later...
 • 王志 (次道) (460 - 513)
  《梁書》卷21王志,字次道,琅邪臨沂人。祖曇首,宋左光祿大夫、豫寧文侯;父僧虔,齊司空、簡穆公:並有重名。志年九歲,居所生母憂,哀容毀瘠,爲中表所異。弱冠,選尚孝武女安固公主,拜駙馬都尉、秘書郎。累遷太尉行參軍,太子舍人,武陵王文學。褚淵爲司徒,引志爲主簿。淵謂僧虔曰:「朝廷之恩,本爲殊特,所可光榮,在屈賢子。」累遷鎮北竟陵王功曹史、安陸南郡二王友。入爲中書侍郎。尋除宣城內史,清謹有恩惠。郡民張倪、...