Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Cort Jørgensen Coldevey (c.1561 - aft.1627)
  Cort Jørgensen Coldevey (1561-1651) byfoged i Tønsberg Gift med Anne Jørgensdatter, (datter af Jørgen Lauritsen). Handelsmand og skipper i Tønsberg. Byfoged sst., hvor han nævnes i lensregnskaberne...
 • Carl Gudmandsen, 1722 (1722 - 1765)
  Carl Gudmundson handelsmann i Kjelvik på Magerøya 1762, se Extraskattemanntall 1762 Kjelvik prestegjeld. ___________________________ Informasjon som må sjekkes med kildene, fra DIS Danmark: Alle ...
 • Niels Thomassen Wisløff (1635 - 1705)
  =Niels Thomassen Wisløff= , f. 1635, d. I Trondheim mars 1705. Hvorfor og når han kom til Norge vet en ikke med sikkerhet, men han må sannsynligvis være den første innflytter. 1706 13/4 ble det holdt...
 • Christen Emanuelsen Svanekiær (1784 - d.)
  Christen Emanuelsen Svanekiær døpt 1784 København Vor Frue sogn
 • Hans Jensen Emahus (Eimhus), Oberstløitnant (c.1652 - 1717)
  Oberstløitnant. For mer informasjon les boken ”Den trønderske slekt Bull” av Jens Bull (side 37). Kilder: -Boken ”Den trønderske slekt Bull” av Jens Bull (1938), på grunnlag av N. R. Bulls stamta...

Før år 960 bestod Danmark av noen småkongeriker. Først i 960 ble hele Danmark samlet under en konge Harald Blåtand (Harald Blåtand) (history of Denmark). Danmark var da delt i flere syssel. I hvert syssel var det en jarl som styrte (jarler).

Jellingstenene forteller oss noe om Danmarks historie mellom 960 og 985.

Hva har dette å gjøre med slektsgransking: Danmarks historie kommer inn i bildet når man gransker gamle slekter i Danmark da de forskjellige personene bodde i forskjellige deler av landet. Og det er behov for å skille de forskjellige personene fra hverandre.

For eksempel er det en biskop Odinkar den yngre født ca 970 og død 1043 i Ribe (Ribes bisperekke) med far jarl Toke i Windland Wendland. Wendland er i dagens nordtyskland fordi Danmark mistet dette området til Tyskland.

I samme tidsrom 970 var det en annen Toke jarl i Vendsyssel og han var sønn av Gorm en småkonge. Vendsyssel er dagens Region Nordjylland Vendsyssel.

Det er lagt profiler som vedlegg til dette prosjektet. Noen av disse profilene er personer født i Danmark og som flyttet til Norge. I norske kirkebøker finner man disse personene. Det er gransket spesielt for områdene Talvik prestegjeld i Finnmark i Norge og Skjervøy prestegjeld i Troms i Norge. Det er fordi den som har laget dette prosjektet har aner fra disse områdene.