Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all 19

Profiles

 • Jørgen "Georg" Isachsen Coldevin (1687 - 1764)
  Coldevin, Jørgen Isachsen. - Underkonduktør i Danmark 28/10 1709. - Deltok i felttogene 1711/12. - Overkonduktør 21/12 1716. - Tildelt kar. som kpt. av inf. og ansatt ved 1. Trondhj. nasj. inf.regt. 28...
 • Søren Pedersen Gamst (1658 - 1729)
  Søren var kjøpmann og lensmann i Loppa. Navnet Gamst skriver seg fra en landsby i Gamst sogn i Ribe amt i Søndre-Jylland i Danmark. I 1686 kjøpte Søren handelen på Loppa, og da kom han enten fra Sør-...
 • Eggert Jacob Klerck (1737 - 1818)
  Ansatt hos Den Kongelige Danske handel som kjøpmann i Talvik handel til ca 1788. Fra 1788 tollmann i Bergen
 • Cort Jørgensen Coldevey (c.1561 - aft.1627)
  Cort Jørgensen Coldevey (1561-1651) byfoged i Tønsberg Gift med Anne Jørgensdatter, (datter af Jørgen Lauritsen). Handelsmand og skipper i Tønsberg. Byfoged sst., hvor han nævnes i lensregnskaberne...
 • Oberstløitnant Hans Jensen Emahus (Eimhus) (c.1652 - 1717)
  Oberstløitnant. For mer informasjon les boken ”Den trønderske slekt Bull” av Jens Bull (side 37). Kilder: -Boken ”Den trønderske slekt Bull” av Jens Bull (1938), på grunnlag av N. R. Bulls stamta...

Før år 960 bestod Danmark av noen småkongeriker. Først i 960 ble hele Danmark samlet under en konge Harald Blåtand (Harald Blåtand) (history of Denmark). Danmark var da delt i flere syssel. I hvert syssel var det en jarl som styrte (jarler).

Jellingstenene forteller oss noe om Danmarks historie mellom 960 og 985.

Hva har dette å gjøre med slektsgransking: Danmarks historie kommer inn i bildet når man gransker gamle slekter i Danmark da de forskjellige personene bodde i forskjellige deler av landet. Og det er behov for å skille de forskjellige personene fra hverandre.

For eksempel er det en biskop Odinkar den yngre født ca 970 og død 1043 i Ribe (Ribes bisperekke) med far jarl Toke i Windland Wendland. Wendland er i dagens nordtyskland fordi Danmark mistet dette området til Tyskland.

I samme tidsrom 970 var det en annen Toke jarl i Vendsyssel og han var sønn av Gorm en småkonge. Vendsyssel er dagens Region Nordjylland Vendsyssel.

Det er lagt profiler som vedlegg til dette prosjektet. Noen av disse profilene er personer født i Danmark og som flyttet til Norge. I norske kirkebøker finner man disse personene. Det er gransket spesielt for områdene Talvik prestegjeld i Finnmark i Norge og Skjervøy prestegjeld i Troms i Norge. Det er fordi den som har laget dette prosjektet har aner fra disse områdene.