Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all 58

Profiles

 • John Locke, Philosopher (1632 - 1704)
  John Locke (1632-1703), son of John Locke, of Pensford, and Ann Agnes (or Agnes Ann) Keene (1597-1654) Father of liberal philosophy. His ideas would also be used as a keystone for the revolutio...
 • Willem Jacob 's Gravesande (1688 - 1742)
  Dutch mathematician and physicist. He improved experimental physics by clear demonstration tests, for example the ‘ball and ring of ‘s Gravesande’ to show the expansion of metals when heated. For...
 • Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 - 1716)
  Gottfried Wilhelm (von) Leibniz (1 July 1646 [O.S. 21 June] – 14 November 1716) was a German polymath and philosopher who occupies a prominent place in the history of mathematics and the history of phi...
 • Hermanus / Herman Boerhaave (1668 - 1738)
  Herman Boerhaave was a Dutch botanist, chemist, Christian humanist, and physician of European fame. He is regarded as the founder of clinical teaching and of the modern academic hospital and is sometim...
 • Sir Isaac Newton, PRS (1643 - 1727)
  Sir Isaac Newton , PRS (4 January 1643 – 31 March 1727 [OS: 25 December 1642 – 20 March 1726]) was an English mathematician, astronomer, theologian, author and physicist (described in his own day as a ...

De Verlichting

inleiding - toelichting

De Verlichting of Eeuw van de Rede begon volgens sommigen al omstreeks 1630, volgens anderen rond 1687 en duurde tot aan de Franse Revolutie. In deze periode ontstond een culturele stroming of beweging van intellectuelen in Europa met als doel het gebruik van de rede en het filosoferen te bevorderen. De rede gaat alleen maar af op feiten, hoe verborgen die ook zijn. Verlichting stond aldus voor bevordering van de wetenschap en intellectuele uitwisseling. De propagandisten van de Verlichting bestreden het bijgeloof, misbruik van recht in kerk en staat, intolerantie en kwamen op voor zekere grondrechten.

De Verlichting wordt gezien als een van de pijlers van de westerse beschaving. Ze wijzigde het denken over de politiek, de wetenschap, de economie, de cultuur, de opvoeding en de religie in de westerse wereld. De Verlichting gaf aanleiding tot modernisering van de samenleving door middel van individualisering, emancipatie, feminisme, secularisering en globalisering. Het gelijkheids-beginsel, de mensenrechten en de burgerrechten vinden er hun wortels, net zoals het 'vrijdenken', het klassiek-liberalisme, het socialisme, het anarchisme.

De Verlichting kent een kritische en een constructieve zijde. De kritische zijde neemt het (geïnstitutionaliseerde) geloof en onredelijkheid op de korrel. De constructieve kant zoekt kennis (wetenschap) en nieuwe samenlevingsvormen met als idealen rechtvaardigheid en democratie.

Niet alle 17e- en 18e-eeuwers beschouwden hun tijd als verlicht, als een tijd waarin men het duistere verleden achter zich had gelaten. Het was eerder een tijd van redelijkheid dan van rede; meer een houding, een doel of een streven dan een filosofisch stelsel.

Vertegenwoordigers van de Verlichting in diverse Europese landen

N.B. : x) zijn 'losse" profielen/stamboom-takjes, die nog verder moeten worden aangevuld met voorouders en nazaten !! Werk aan de winkel dus...

Nederland

Frankrijk

EngelandSchotland

 • Francis Hutcheson ‧ ‧
 • Thomas Reid ‧ ‧
 • Adam Ferguson ‧ ‧
 • David Hume ‧ ‧
 • Adam Smith ‧ ‧
 • James Boswell ‧ ‧
 • Richard Price ‧ ‧
 • Joseph Black ‧ ‧
 • James Hutton ‧ ‧
 • John Playfair ‧ ‧

Duitsland

 • Gottfried Wilhelm Leibniz ‧ ‧
 • Christian Thomasius ‧ ‧
 • Christian Wolff ‧ ‧
 • Johann Gottfried von Herder ‧ ‧
 • Immanuel Kant ‧ ‧
 • Thomas Abbt ‧ ‧
 • Christoph Martin Wieland ‧ ‧
 • Gotthold Ephraim Lessing ‧ ‧
 • Johann Winckelmann ‧ ‧
 • Johann Christoph Gottsched ‧ ‧
 • Adam Weishaupt ‧ 1748–1830 ‧
 • Georg Christoph Lichtenberg ‧ ‧
 • Friedrich Melchior Grimm ‧ ‧
 • Christian Felix Weiße ‧ ‧
 • Friedrich Nicolai ‧ ‧
 • Christian Garve ‧ ‧

Overige

Verenigde Staten

 • William Penn ‧ ‧
 • Benjamin Franklin ‧ 1706–1790 ‧
 • Thomas Paine ‧ ‧
 • Thomas Jefferson ‧ ‧

Rusland

 • Antiochus Kantemir ‧ ‧
 • Mikhail Lomonosov ‧ ‧
 • Aleksandr Radisjtsjev ‧ ‧
 • Ekaterina Dashkova ‧ ‧
 • Mikhailo Shcherbatov ‧ ‧
 • Nikolay Novikov ‧ ‧ 1744-1818 ‧

Italië

 • Francesco Algarott ‧ ‧
 • Cesare Beccaria ‧ 1738-1794 ‧
 • Paus Benedictus XIV ‧ ‧
 • Giambattista Vico ‧ ‧

Spanje

 • Benito Jerónimo Feijóo y Montenegro ‧ 1676–1764 ‧
 • Gaspar Melchor de Jovellanos ‧ ‧
 • Leandro Fernández de Moratín ‧ 1760–1828 ‧

Zweden

 • Carl Linnaeus ‧ ‧
 • Emanuel Swedenborg ‧ 1688–1772 ‧
 • Anders Celsius ‧ ‧

Polen

 • Ignacy Krasicki ‧ 1735–1801 ‧
 • Hugo Kołłątaj ‧ 1750–1812 ‧

Denemarken

 • Johann Friedrich Struensee ‧ ‧

Portugal

 • Sebastião de Melo, Marquis van Pombal ‧ 1699-1782 ‧

Zwitserland

 • Albrecht von Haller ‧ ‧
 • Johann Samuel König ‧ ‧
 • Johann Kaspar Lavater ‧ ‧

o