Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

 • Arthur Edvard af Forselles (1864 - 1953)
  o. FM 1886. MK 1888. ML 1891, MKD 1894. Docent i otiatrik 1896. E.o. prof. i öron-, näs- o. strupsjukdomar 1907—1929. Assist, läkare v. Allm. sjukhusets kirurgiska avd. 1891—95. Under¬läkare därst. 189...
 • Akateemikko Yrjö Ilvessalo (1892 - 1983)
  Yrjö Ilvessalo (vuoteen 1911 Sarén; 1. joulukuuta 1892 Tampere – 6. joulukuuta 1983 Helsinki) oli suomalainen akateemikko ja metsätieteilijä.Ilvessalon vanhemmat olivat vankilanjohtaja Karl Sarén ja Am...
 • Päiviö Riihinen (1926 - 2013)
  Lähteet Poikosten sukuseuran julkaisu, taulu 679: / Viitattu 04.10.2023, katso myös pdf lähteissä. Kansantaloudellinen aikakirja 4/2013, In Memoriam Päiviö Riihinen. / Viitattu 04.10.2023 Muist...
 • Olavi Riihinen (1930 - 2022)
  Lähteet Poikosten sukuseuran julkaisu, taulu 680: / Viitattu 04.10.2023, katso myös pdf lähteissä. Muistokirjoitus, Suomalainen Tiedeakatemia / Viitattu 04.10.2023 Muistokirjoitus Helsingin San...
 • Herman Gummerus (1877 - 1948)
  Pietari syntyneet.

Suomalaiset professorit

Tämä projekti on omistettu suomalaisille professoreille. Kaikki tieteestä, tai aiheesta muuten vaan kiinnostuneet, ovat tervetulleita liittymään projektiin.

Professori on yleensä yliopistoissa vaikuttava henkilö, jonka tehtäviin yleensä kuuluu tutkimus ja opetus. Opetus voi olla yliopistojen perusopetusta, tai jatko-opintojen ohjaamista. Usein professori vastaa myös laitosten hallinnollisista puolista. Professorit tekevät myös parhaansa saadakseen tutkimuksilleen rahoitusta. Enenemässä määrin professorit työskentelevät yhteistyössä yritysmaailman kanssa.

Suomalaisia professoreita tunnetaan jo keskiajalta, esim. Olavi Maununpoika toimi professorina Sorbonnen yliopistossa Pariisissa 1400-luvulla. Suomen ensimmäinen (ja samalla Ruotsin kolmas yliopisto) oli Turun yliopisto. Usein professorin virka siellä riitti ansioksi aatelointiin.

Nykyisin tavallinen tie professuuriin kulkee eriasteisten tutkintojen myötä. Kandidaatista maisteriin, ja maisterista lisensiaattiin.

Tätä seuraa tieteellisen tutkimustyön tekeminen tohtorintutkintoa varten. Vaatimukset tohtorin tutkintoon usein koostuvat julkaisuista kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa, usein vaatimuksena nykyään on kolme julkaisua, sekä muu tohtorin tutkintoon kuuluva koulutus. Kun vaatimukset täyttyvät, niin sen jälkeen tohtoriksi halajava puolustaa väitöskirjaansa julkisessa väitöstilaisuudessa.

Tyypillisesti, professuuriin vaadittava pätevyys on Suomessa dosentuuri. Tavallaan siis väitös ei tee henkilöstä tutkijaa, vaan se pätevöittää tutkimuksen tekemiseen. Jos väitöstyöhön vaaditaan kolme julkaisua, niin dosentuuriin vaaditaan n. 20 julkaisua ja opetuskoulutusta. Professoriliiton mukaan suomalaisia professoreita on n. 2400.

Professoriliiton johdossa ovat toimineet seuraavat henkilöt:

 • Ernst Palmén (1969–1970)
 • Leo Heikurainen (1971–1972)
 • Raimo Lehti (1973–1978)
 • Keijo Kajantie (1979–1980)
 • Martti Tienari (1981–1982)
 • Antti Niemi (1983–1984)
 • Yrjö Vasari (1985–1988 )
 • Mikko Viitasalo (1989–1992)
 • Aatos Lahtinen (1993–1994)
 • Jussi T. Lappalainen (1995–1998)
 • Juhani Keinonen (1999–2002)
 • Tapani Pakkanen (2003–2006)
 • Risto Laitinen (2007–2010)
 • Maarit Valo (2011–2014)
 • Kaarle Hämeri (2015–)

Vuoden professorit

Liitto julkistaa vuosittain Vuoden Professorin. Valinnalla Professoriliitto pyrkii tuomaan esille tieteen, tutkimuksen ja ylimmän opetuksen tärkeyttä yhteiskunnassa. Vuoden Professorin julkistamisella halutaan tuoda esille, että professorit ovat yliopistojen ja muidenkin tutkimusorganisaatioiden kouluttautunein ammattikunta. He toimivat tieteen ja tutkimuksen johtotehtävissä ja osaamisensa ja vastuunsa johdosta ovat yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa keskeisessä asemassa. Valinta on tehty vuodesta 1984 lähtien.

 • Kirsti Lagerspetz 1984
 • Yrjö Pessi 1985
 • Ossi Lindqvist 1986
 • Olli Lehto 1987
 • Eino Jutikkala 1988
 • Kari Kivirikko 1989
 • Olli Lounasmaa 1990
 • Simo Parpola 1991
 • Lea Pulkkinen 1992
 • Arto Salomaa 1993
 • Antti Eskola 1994
 • Carl G. Gahmberg 1995
 • Erkki Salmenhaara 1996
 • Markus Pessa 1997
 • Fred Karlsson 1998
 • Amos Pasternack 1999
 • Liisa Uusitalo 2000
 • Rauno Alatalo 2001
 • Simo Knuuttila 2002
 • Risto M. Nieminen 2003
 • Irma Thesleff 2004
 • Niklas Bruun 2005
 • Erik T. Tawaststjerna 2006
 • Kaisa Häkkinen 2007
 • Liisa Keltikangas-Järvinen 2008
 • Howard T. Jacobs 2009
 • Riitta Keiski 2011
 • Markku Kulmala 2012
 • Eva-Mari Aro 2013
 • Pertti Alasuutari 2014
 • Maria Lähteenmäki 2015
 • Eeva Anttila 2016
 • Erik Bonsdorff 2017
 • Karl-Erik Michelsen 2018

Sept. 8th 2018 MPL