Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

Lekanger

er ei bygd på vestsiden av Sandhornøya i Gildeskål kommune, Nordland fylke.

Med den gunstige plasseringen ved skipsleia er det stor sannsynlighet for at Lekanger har vært bebodd fra sen yngre steinalder. Folketellingene viser framgang i bosettingen fram til 1900 mens tilbakegangen har vært tilsvarende stor fra 1950 årene til det nå i 2012 er under 20 fastboende.

Linker

Lekanger Uttales: Lêkkanger.
Gårdnavne i Nordlands amt, forfatter: O.Rygh, utgitt i Oslo 1905. Side 189 nr.71.

 • Leckanger NRJ lll 206.
 • Lochang 1567.
 • Leckanger 1610. 1614. 1661
 • Lechanger 1723. Lekanger skulle være avledet av Leikvanger – leikvollen

Skattematrikkelen fra 1647 for Nordland

forteller at Lekanger var en ganske stor gård på denne tida, på 8 våger. Det var det dobbelte av en fullgård, som var på 4 våger. Lekanger ble drevet av Maren enke. Hun hadde sikkert en hel del tjenestefolk for å kunne drive en så stor gård.

Lekanger var altså samlet i ett gårdsbruk, og eid av Rødøy kirke med 6 våger og Gildeskål kirke med 2 våger. Lekanger var det doble av Hustad, og like stor som Sandvik og Kjelling. I Gildeskål var bare Inndyr, Mårnes, Våg og Sør og Nord Arnøy større enn Lekanger.

Manntall 1663 - 1666 for Helgeland og Salten prosti

gården Lechanger har en gårdskyld på 8 voger. Det er kun en oppsitter på gården, enken Kiersten, alder er ikke oppgitt. Hennes sønn Falman er 8 år i 1666. Joen Jacobsen, 24 år, er tjenestedreng hos enken og det nevnes en husmann ved navn Olle Chrestoffersen. Sannsynligvis er den femåringen som heter Chrestoffer sønn av Olle.

Mantallet 1701

 1. Jørgen Berg 67 år
 2. Thomas 24 år
 3. Jacob 20 år
 4. Nils 16 år
 5. Augustinus 10 år

Matrikkeprotokoll Salten 1723

gården Lechanger har en gårdskyld på 8 voger. Propetiær er Rødøy og Gildeskål Kirke.
Gården har 3 oppsittere,

 1. Augustinus Jørgensen 2 Wog
 2. Johan Schrøder 4 Wog
 3. Nils Jørgensen 2 Wog

Ved innrulleringsmanntallet for Gildeskål prestegjeld i 1755

 1. Nils Jørgensen over 40 år født i hovedsognet er frisk og driver jord og sjøbruk
 2. Elias Nilsen Sønn 31 år, ugift og frisk
 3. Augustinus Jørgensen over 40 år født i hovedsognet er frisk og driver jord og sjøbruk
 4. dreng Arent Kildsen 19 år, ugift født i Annæs Annex
 5. Jan Andersen 32 år gift født i hovedsognet er frisk og driver jord og sjøbruk
 6. Nils Stephensen over 40 år født i hovedsognet er frisk og driver fiskeri
 7. Peder Janson over 40 år født i hovedsognet er frisk og driver jord og sjøbruk
 8. Dreng Jacob Amunssen 22 år, ugift er frisk og er "Aarstiener"

Hendelser i perioden 1713-1800

I skiftene for Salten Fogderi i perioden fra 1713-1787 finner vi at det er holdt en rekke skifter på Lekanger.
En må kunne anta at de det her er skiftet etter bodde på gården.

 • I 1714 holdes det skifte etter Lisbeth Jacobsdatter. Mannen hennes er Jørgen Berg. Hun har vært gift tidligere og etterlater seg to voksne døtre fra tidligere ekteskap. Fra ekteskapet med Jørgen nevnes 4 Sønner og 2 døtre.
 • I 1733 holdes det skifte etter avdøde Anne Nielsdatter. Hun var fra Novik og gift med Augustinus Jørgensen på Lekanger. I skiftet nevnes hennes foreldre, en bror og fire søstre
 • I 1746 holdes det skifte etter avdøde Lisbeth Christophersdatter. Mannen hennes heter Arent Joensen. I skiftet nevnes hennes Sønn Christopher Nielsen og døtrene Anne og Berith fra 1. ekteskap. Anne er gift med Anders Pedersen og bor i Sør Arnøy.
 • I 1752 skiftes det etter Arent Joensen som etterlater seg enken Ane Olsdatter, hans 2. hustru, og datteren Dordi.
 • I 1763 skiftes det etter Dordi Hansdatter. Hennes mann er Peder Jansen og de har Sønnene Ole, 25 og Hans, 18 år. Datteren Øllegaard er enke etter klokker Ballentin.
 • I 1764 er det skifte etter husmand hos Jens Andersen, Nils Stephensen som døde ”afvigte vinter i Raftsundet”. Han var gift med Berthe Joensdatter. De har to døtre, Johanna som er 10 år og Barbro, 2 år.
 • I 1766, den 7. november skiftes det etter Augustinus Jørgensen. Han etterlater seg enken Berit Fransdatter og en bror ved navn Nils som også bor på Lekanger. Augustinus er sønn av styrmann og bonde Jørgen Berg f. 1633. Augustinus var 1. gang gift med Anne Nielsdatter fra Novik, hun døde i 1733.
 • I 1767 skiftes det på Lekanger etter skydsskaffer Michel Larsen, hans kone heter Kirsten Andersdatter. Michel holder hus hos Ole Nielsen.
 • Samme året skiftes det etter Berthe Jansdatter. Hennes mann er Elias Nielsen. De har døtrene Berthe som er 1 år og Anne på 5 år. Dette boet har en formue på 365-1-5.
 • I 1768 holdes det skifte på Lekanger etter avdøde danemann Johannes Andersen, som kom bort på sjøen ved Moskenes sist vinter. Enken heter Anne Olsdatter og de har en Sønn Ole Johannesen, 3år. Tre døtre Barbro 10år, Sara 7år og Malene Johannesdatter, 1år. En bror av avdøde bor på Inndyr og en annen på Gjelset. Disse er verger for barna.
 • 1774 døpt Jacob Leganger, foreldre Elias Nilsen og Kirsten Jacobsdatter
 • 18. august 1775 skifte etter bonde Peder Jansen. Han etterlater seg enken Sara Joensdatter, hans 2. kone og to voksne Sønner, Ole Pedersen f. 1738, som er gift, og Hans Pedersen f. 1745,han er gift med Else Michelsdatter f. 1745. Datteren Øllegård bor på Myklebostad, hun var først gift med Ole Ingebrigtsen, 2. gang gift med Ole Andersen (1731-1785).. Faren til Peder heter Peder Johansen og bor på Myklebostad.
 • To personer som er nevnt å bo på Lekanger i perioden er Mali Hansdatter fra Kvarsnes som i 1773 tjener hos Elias Nilsen. (Hun er født i 1761 og blir gift med Ole Helgesen og bosetter seg på Sør-Fugløy.)
 • Ole Olsen fra Os i Beiarn nevnes i skifte fra 1777 etter sin tante.
 • 1775 Per Jansen Lekanger er fadder til Anders Davidsen og Ane Olsdatter fra Finset sin sønn Per
 • 15 juli 1775 Kirsten Jacobsdatter Lekanger er fadder til Jens Persen og Katarina Olsdatter sin datter Karen Margrethe fra Vog
 • 6 desember 1775 konfirmert Barbro Jansdatter 17 år
 • 25 desember 1775 Introdusert Elias Nielsen quinde
 • 6 juni 1776 døpt Nils Leganger foreldre Elias Nilsen og Kirsten Jacobsdatter Faddere Ole Persen, Ole Nilsen, Ole Olsen og Elias Nilen alle Leganger
 • 24 juni 1776 Introdusert Elias Nilsen qv Lekanger
 • 24 juli 1776 trolovet Ole Olsen Lekanger og (enken) Sara Jonsdatter Sp (Forlovere) Hans Jonsen Hustad og Jens Jacobsen Waag
 • 10 november 1776 er Elias Nielsen Leganger fadder til Jon Willumsen og Ingebor Jacobsdatter på Waag sin sønn Jacob
 • 27 desember 1776 Elias Nielsen Leganger er (vitne ved trolovelse el. forlover) til Mathias Olsen Waag og Berit Kolbensdatter
 • 13 januar 1777 Elias Nielsen Leganger er (vitne ved trolovelse el. forlover) til Arent Nilsen Mornes og Marit Arentsdatter
 • 22 juni 1777 Kiersten Jacobsdatter Lekanger er fadder til Christen Persen Storevig og Sofia Larsdatters sønn Jens.
 • 5 august 1777 døpes Dordie Lechanger, foreldre Hans Persen og Else Michelsdatter. Faddere Ole Jensen,Ole Olsen, Kiersten Jacobsdatter, Sara Jonsdatter og Doret Arentsdatter, alle fra Lechanger
 • 14 september 1777 introdusert Hans Persens quinde Lechanger
 • 17 oktober 1777 Elias Nielsen Lechanger er fadder til Karen Kierstina fra Kielling (sammen med bla. Madame Bruun fra Gilleskaal)
 • 27 november 1777 gravlagt Elias Nielsens barn 15 år gammel
 • 2 desember 1777 gravlagt Hans Persen Lechanger barn 10 år
 • 20 februar 1778 er Elias Nielsen Lechanger (cautio) vitne ved Per Erichsen Horsdal og Karen Christensdatter forlovelse
 • April 1778 (Sepul) begravet Marit Monsdatter Lechanger 21 år
 • April 1778 (Sepul) begravet Christen Svensen Lechan: 23 år
 • 5 juli 1778 (Sepul) begravet barn fra Hans Persen Lechanger 8 dager gml
 • 21 november 1778 er Ole Jensen Lechanger Cautio ved forlovelsen til Hartvig Jensen Huustad og Dorthea Margareta Blix (de giftet seg 30 november)
 • 21 julius 1779 Hans Pedersen er sponsor ved Hans Einersen Huustad og Margrethe Andersdatters forlovelse?
 • 14 november 1779 døpt Johannes Lekanger foreldre Elias Nielsen Kirsten Jacobsdatter Faddere Jacob Olsen Kiønnøe, Ole Nielsen Lekanger, Ole Olsen Lekanger, Ane Olsdatter Lekanger og Merete Jacobsdatter Kiønøe.
 • 14 november 1779 døpt Kiersten Lekanger foreldre epidiem (Elias Nielsen Kirsten Jacobsdatter). Faddere Ole Jensen Lekanger, Hans Pedersen Lekanger, Sara Joensdatter Lekanger, Inger Michelsdatter Horsdal
 • 21 november 1779 begravet Elias Nielsens qv Lekanger
 • 1780 døpt Marthe (u) fra Lekanger foreldre Per Olsen Maly Hansdatter Fadder Hans Person Lekanger
 • 1780 begravet Syneve Christensdatter Lekanger 56 år
 • 28 mai 1780 begravet Anne Eliasdatter 93
 • 29 mai1780 holdes det skifte etter Kierstine Jakobsdatter. Hennes mann er Elias Nilsen
 • 1782 døpt Christen (u) foreldre Ole Jacobsen Sara Jensdatter.
 • 1782 døpt Anders (u) foreldre Lars Andersen Anne Eliasdatter.
 • I 1784 skiftes det etter Ole Nielsen, f. 1744, gift med Ane Olsdatter. Han har søsken som bor i Kvarsvik, Nord-Fugløy, Nyjord, og Storvik i Gildeskål.
 • I 1787 nevnes Ole Olsen og hustru Sara Joensdatter i skifte etter Saras søster Lisbet i Våg. Ole f. 1751 og Sara f. 1733 gift 24/7-1776, finnes igjen i folketellingen for 1801.
 • 1787 døpt Ingeborg (u) foreldre Lars Guldbransen Anne Augustinusdatter.
 • 1790 døpt Kolben foreldre Peder Kolbensen Anne Thommesdatter.
 • 1791 begravet Anne Olsdatter Leganger 69 aar.
 • 1791 konfirmert Martha Pedersdatter 18 aar. 9.s.e.tr. = 21 august
 • 1794 døpt Dordei foreldre Guttorm Karlsen og Cathrine Olsdatter.
 • 1797 døpt Anne Christine foreldre Per Kolbentsen og Ingeborg Helgesdatter.
 • I 1794 er det skifte etter Dorthe Eliasdatter, hun er gift med Ole Jensen og de har en datter Catharina som er 25 år
 • I 1797 nevnes en avdød Dorthe Eliesdatter på Lekanger i skifte etter broren Hans i Saltnes i Saltdal. Dorte er gift med en Ole og har en datter Catherina Olsdatter som igjen er gift med en mann som heter Guttorm Leganger.
 • 1797 døpt Susanne foreldre Peder Kolbentsen og Ingeborg Helgesdatter.

Folketellingen fra 1801

 1. Ole Olsen Husbonde 50 år gift 1. gang Bonde og jordbruger
 2. Sara Johnsdatter hans Kone 68 år gift 3.gang
 3. Christen Olsen Tjenestefolk 23 år, ugift
 4. Beret Olsdatter Tjenestefolk 25 år, ugift
 5. Beret Andersdatter Tjenestefolk 15 år, ugift
 6. Peder Christensen Pleiebarn 13 år, ugift
 7. Peder Kolbentsen Husbonde 42 år gift 1.gangBonde og jordbruger
 8. Ingeborg Hellisdatter Hans Kone 36 gift 1.gang
 9. Kolbent Pedersen Deres barn 12 år
 10. Johanna Pedersdatter Deres barn 6 år
 11. Kolbert Jensen Tjenestefolk 17 år, ugift
 12. Kirsten Hansen Tjenestefolk 30 år, ugift
 13. Mali Thomasdatter Tjenestefolk 30 år, ugift
 14. Peternilla Michelsdatter Pleiebarn 2 år
 15. Mali Nielsdatter 60 år Enke etter 1.ekteskap, Inderst
 16. Hans Pedersen Husbonde 56 år gift 1.gang Bonde og jordbruger
 17. Else Michelsdatter Hans kone 55 år gift 1.gang
 18. Lars Bentsen 9 år Pleiebarn
 19. Johannes Nilsen Mann 50 år gift 1.gang Husmann uten jord
 20. Doret Arnesdatter Hans kone 56 år gift 1.gang
 21. Ole Jensen Husbonde 60 år gift 2.gang Bonde og jordbruger
 22. Anne Melchersdatter Hans kone gift 3.gang
 23. Peder Olsen Hennes barn 13 år
 24. Beret Pedersdatter Hennes barn 25 år, ugift
 25. Niels Eliasen Husbonde 29 år gift 1.gang Bonde og jordbruger
 26. Inger Pedersdatter Hans kone 40 år gift 1.gang
 27. Johannes Larsen Tjenestefolk 26 år, ugift
 28. Kirsten Eliasdatter Tjenestefolk, mannens søster 25 år, ugift

Matrikkel 1838

Løpenr. Oppsitter Gml skyld Ny Skyld

122 Daniel Grimdal 1 vog 0, 1, 22

123 Peder Bruun 2 - 1–12 4,19, 0

124 Christen Hansen 1 - 1–12 0, 2, 21

125 Peder Helgesen 1 vog 0, 1, 22

126 Ole Arntsen 2 voger 0, 3, 20

Hendelser, primært fra kirkebøkene og skifter, for perioden 1801 - 1865:

(Ministerialbok 1820-1839 Vielser)

 • 19 april1805 holdes det skifte etter Niels Eliassen. Arvinger er broren Jacob på Lekanger, broren Johan som er myndig og tjener på Hakland i Skjerstad, søsteren Kirsten som er gift på Lekanger med Christen Hansen.
 • 16 august 1805 nevnes en Johannes Olsen Lekanger som er 12 år og sønn av avdøde Ole Olsen Tollå i Beiarn
 • 1806 døpt Melckior Persen? foreldre Per(?) Andersen Bereth Persdatter.
 • 1806 døpt Ellen Christine foreldre Christen Hansen Kirsten Eliasdatter.
 • 1807 døpt Dorthea Pernille foreldre Jacob Eliasen Maren Samsonsdatter.
 • 1807 døpt Johanna Maria foreldre Villum Olsen og Bereth Jahndatter
 • 25 august1807 nevnes Christen Pedersen, husmann Lekanger. Han er brorsønn av avdøde Balzer Rasmussen Nord Femris.
 • 1810 døpt Peder Benoni foreldre Jacob Eliasen Maren Samsonsdatter.
 • 1811 døpt Ingeborg foreldre Christen Hansen Kirsten Eliasdatter.
 • 1812 døpt Chirsten Magret foreldre Hans Christophersen og Ane Elisabeth Pettersdatter
 • 16 april1912 nevnes Christen Hansen 5 år, hos Josep Hansen på Lekanger. Begge foreldrene er døde.
 • 1812 døpt Thomes foreldre Christen Bentzen og Marit Johansdatter
 • 1 juli1813 nevnes Jacob Eliassen og Maren Samsondatter i skifte etter Samson Jacobsen på Aag i Beiarn
 • 1813 døpt Cessi foreldre Jacob Eliassen og Maren Samsondatter
 • 1814 døpt Berith foreldre Per Colbentsen og Martha Christensdatter
 • 7 mai 1816 nevnes Peder Colbentsen Lekanger 62 år i skifte etter moren Bereth Johnsdatter på Inndyr.
 • 1817 døpt Chirsten foreldre Jacob Eliassen og Maren Samsondatter
 • 1819 døpt Hans Olai foreldre Nils Amundsen og Ane Andersdatter.
 • 1819 døpt Karen (u) foreldre Ole Persen og Elen Joensdatter, moren enke
 • 13 Januar 1820 begravet Johanna Maria Sigurdsdatter, gårdmannskone 31 år
 • 29 Januar 1820 Begravet Lise Jansdatter 1 ½ år
 • 26 mai 1820 begravet Peder Jacobsen Lechanger 40 år
 • 18 desember 1820 begravet Gertru Nicoline Førde 14 uger
 • 1821 døpt Gertru Nicholine J foreldre Peder Bruun og Ane Pedersdatter
 • 28 Juli 1822 konfirmert Peder S(T)andberg Leganger 17 år Husbond Christen Hansen
 • 28 Juli 1822 konfirmert Christina Bruun Leganger 20 år Peder Bruun Ane Pedersdatter
 • 28 Juli 1822 konfirmert Peder Hansen Leganger 19 år ( Peder Sandberg)
 • 23 november 1822 begravet Marta? Jacobsdatter 16 år
 • 2 juni 1823 konfirmert Maren Bruun Le 20 år (Peder B og Ane Pdtr)
 • 2 juni 1823 begravet Ole Olsen Gårdmand 62 år
 • 2 juni 1823 begravet ? Nils Hansen 25 år ???
 • 26 September 1823 skifte etter Hans Olsen, leilending, Lekanger
 • 17 juli 1824 nevnes Anne Pedersdatter Lekanger i skifte etter moren Dorthea Olsdatter Sannæs
 • 8 August 1824 konfirmert Elen Christensdatter 17 år
 • 8 August 1824 konfirmert Peder Henrik Bruun 18 år (peder&Ane)
 • 8 August 1824 konfirmert Christen Hansen 18 år (Ole Sandberg & Malene
 • Andersdatter Lechanger)
 • 28 Desember 1824 copul. Andreas Pedersen Lechanger 24 år og Mette Pedersdatter Vog 23 år, forlovere Elias Blix Hustad og Ole Sandberg Lechanger
 • 14 Oktober 1825 (Elias Jacobsen Hustad 24 år og Hanna Bergeritta Larsdatter 21 år forlovere Peder Bruun Lechanger og Elias Blix Hustad)
 • 18 Juli 1826 nevnes Hanna Larsdatter Lekanger i skifte etter Kirsten Christophersdatter i Bodø
 • 27 Juli 1827 konfirmert Anders Jørgensen tj.dreng på Lechanger foreldre Jørgen Hansen & Elen Andersdatter bosatt på Mårnes. hos Per Colbentsen Lechanger)
 • 28 September 1828 er Jacob Eliasen og Christen Hansen Lechanger forlovere til Nils Petersen SørSandnes og Karen Pernille Christensdatter NordFemrits)
 • 19 Juli 1829 konfirmert Ingebor Christensdatter Lechanger 18 år
 • 19 Juli 1829 konfirmert Jens Christian Christensen 16 ¾ år (Husb Per Colbentsen) foreldre Christen Hansen 2.gang gift Kirsten Kirstina Jonsdatter Alsvig
 • 1829 konfirmert Daniel Grindahl NordFemrits 18 ¾ år (Christen Grindahl & Johanna Jensdatter Mikkelbostad)
 • 6 August 1829 er Christen Hansen Lechanger forlover til et par fra SørArnøy
 • 5 juni 1830 døde Margrethe Steffensdatter 26 år gammel
 • 8 August 1830 konfirmert Peder Michal Bruun 17 år (Peder & Ane Elisabetr Pdtr.
 • 17 Juli 1831 konfirmert Kassi Jacobsdatter 18år, foreldre Jacob Eliassen (moren død) Abigail Hansdatter af gården Lechanger)
 • 26 juli 1832 copul. ungkarl Ole Pedersen NordArnø 30 år gml og Pige Christina Gjersing Bruun Lechanger 28 år gml forlovere Christen Hansen og Ole Sandberg Lechanger
 • 3 September 1832 copul Ungkarl Christen Hansen Telnes 28 år og Pige Kristina Catharina Christensdatter Lechanger 26 år gml Forlovere Ole Sandberg og Peder Bruun begge gårdmænd Lechanger
 • 3 August 1832 copul. Ungkarl Christian Bjørnsen Leganger 36 år og Johanna Kristina Pedersdatter Leganger 36 år Forlovere Peder Bruun Lechanger og Elias Blix Hustad.
 • 1833 døpt Bjørn Valnum foreldre Christian Bjørnsen og Johanne Pedersdatter.
 • 28 februar 1833 døde Bjørn Valnum 6 dager gammel
 • 3 mars 1833 døde Maren Andersdatter 27 år Fattigpige
 • 1833 døpt Ingeborg Nicolina foreldre Ole Pedersen og Christina Bruun
 • 22 Oktober 1833 copul. Ungkarl Peder Olsen Sandberg af Lechanger 29 år gml og Enken Johanna Maria Syversdatter fra Inndyhr 33 år. Forlovere Peder Bruun Lechanger og Elias Blix Hustad.
 • 1834 døpt Nils Johan foreldre Christen Hansen og Ellen Christina
 • 13. Januar 1834 døde Johanna Maria Syversdatter 31 Aar gammel
 • 24 april 1834 døde Anders Jørgensen dreng fra Lechanger 26 år gml
 • 11 juni 1834 døde Nils Johan Christensen 11 dager gammel
 • 29 Juni 1834 konfirmert Christiana Pedersdatter Lechanger 17 år (Per Colbentsen og Martha Christensdatter)
 • 25 desember 1834 døde Mallena Jansdatter 82 år gammel
 • 18 januar 1835 begraves dødfødt barn, far Ole Sandberg
 • 8 Mai 1835 skifte etter Mallena Jansdatter Lekanger, hun var gift med Ole Sandberg
 • 21 juni 1835 døde Ana Elisabeth Pedersdatter kone fra Lechanger 61 år gml
 • 12 juli 1835 konfirmert Ane Margrethe Johanna Petersdatter 18 ½ år (Peter Bruun, moren død)
 • 6 august 1835 døde Peder Kulbentsen gårdmand fra Lechanger 95 år
 • 1836 døpt Peder Martin foreldre Christen Hansen og Elen Christina Christensdatter
 • 24 mai 1836 skifte etter Anne Elisabeth Pedersdatter Bruun
 • 5 september 1836 i Beieren viet Ungkarl Ole Olai Arntsen Lechanger 30 år gml og Pige Anna Hansdatter Moldjord 29 år gml. Forlovere fra Beiarn
 • 6 januar 1837 copulert. Peder Bruun Lechanger 63 år gml og Barbro Andersdatter Findnæs 45 år. Forlover Ole Arntsen Lechanger og Andreas Olsen Sandberg Horsdal
 • 3 februar 1837 født Anton Peter
 • 16 mars 1837 dødfødt drengebarn. Foreldre kjøpmand fra Bergen, Paul Martin Johansen og pige Christina Pedersdatter Lechanger
 • 30 mars 1837 døde Kristina Pedersdatter pige fra Lechanger på barselseng 21 år gammel
 • 1 april 1837 døde Ole Sandberg i Lofoten. Gårdmand fra Lechanger 42 år
 • 26 mai 1837 døde Hans Christian drengebarn fra Lechanger 3 uger gammel
 • 5 september 1837 skifte etter Ole Sandberg. Boet er fallitt og ingen arvinger er nevnt.
 • 8 september 1838 nevnes Karen Andersdatter i skifte etter faren Anders Hansen Ausen
 • 1 april 1840 nevnes Karen Andersdatter i skifte etter moren Martha Hansdatter
 • 22 september 1840 skiftes det i falittboet etter Kirsten Eliasdatter, Lekanger
 • 3 oktober 1843 nevnes søsterdatter Johanna Olsen Lekanger i skifte etter Martha Christensdatter Vog i Gildeskål
 • 1 desember 1845 nevnes Karen Jacobsdatter og Johannes Olsen i skifte etter Jacob Steffensen, Arnøen Sør
 • 30 april 1850 nevnes Helena Ingebrigtsdatter, Lekanger i skifte etter faren Ingebrigt Andersen Våg i Gildeskål
 • 1 mai 1850 nevnes Edel Cathrine Pettersdatter Lekanger i skifte etter faren Peder Olsen Skaugvolldal
 • 12 juni 1854 nevnes Peder Helgesen Lekanger i skifte etter faren Helge Helgesen, kirkesanger, Følvik
 • 2 mai 1856 skifte etter Helena Ingebrigtsdatter Lekanger
 • 2 juni 1860 nevnes Johan Kristian Hansen i skiftet etter moren Magdalena Monsdatter Mornes

Utskifting

 • 17.Juli 1866 forlanger selveier av en gårdpart, Albrigt Pedersen at innmarken på Lekanger utskiftes av fellesskapet.

Utskiftingen avsluttes 11. juni 1874. Hele forretningen kan leses her.

Skjøter og overdragelser på gårdpartene på Lekanger 1838 -1878

L.nr 124 - Kongelig skjøte til Hans Christoffersen på 1 ½ Vog i denne eiendom for kjøpesum 100 Spd. og årlig jordavgift til Det Nordlandske Kirke og Skolefond av 1d. 3Skpr, 1 2/3 Tønner Bygg. Datert 2.juli 1842 Tinglyst 2mai 1845
Auksjonsskjøte til Prost og Sogneprest Berner på denne eiendom for kjøpesum 80 Spd. Datert 13 mars, tinglyst 8 mai 1852. Skjøde fra handelsmann E. Pedersen som bemyndiget for Prost Berner til Henrik Lind på denne eiendom for kjøpesum 90 Spd. Datert og tinglyst 2. juni 1835. Skyldelingsforretning avholdt 6. mai av Makeskiftningsretten tinglyst 23 sept 1896 hvorved denne eiendom er delt i Brg No 3 Sørvolden af Skyld 1.17 tilh Ole Kristiansen Brg No 8 Nordvolden af Skyld 1.17 tilh Jørgen Arntsen

Lnr 125 - Kongelig Skjøde til Jacob Eliasen på 1 Vog for kjøpesum 75 Spd og Jordafgift til Misjonsfondet datert 1 august 1837 tinglyst 8 september 1838

Skjøde fra Jacob Eliasen til Peter Helgesen på 1 Vog dat. 3 August, Tinglyst 8 September 1838 Skjøde fra Peter Helgesen til Albrigt Pedersen på denne Eiendom for kjøpesum 70 Spd datert 27. tinglyst 28 Mai 1861 Delings og Skyldsætningsforretning avholdt 2d og 3d avholdt 6. og tinglyst 8. oktober 1879 hvorved denne eiendom er delt i to like store deler Lnr 125a Labakken af gammel Skyld 1-12 Lnr 125b Myren af gl Skyld 1-12

125a - Skjøde fra Skifteforvalteren i Boet efter Gjertine Mentzoni og tidligere avdøde Mand Albrigt Pedersen til Hans Johansen Hustad på denne eiendom for kjøpesum kr 800,00 Datert 21. tinglyst 22 juni 1880

Lnr. 126 - Bygselbrev fra Kirkedepartementet til Johan Olsen Sør-Arnø og Hustru å 2 Vog i denne Eiendom datert 10 februar 1842 tinglyst 10 juni 1843. Lnr. 126 - Delings og Kongelig Skjøde til Leilending Johannes Olsen på denne Eiendom for Kjøpesum 200 Spd og årlig Jordavgift til Det Nordlandske Kirke og Skolefond dat 19 Mai 1876 tinglyst 29 Mai 1878

Lnr. 126 - Delings og Skyldsætningsforretning avholdt 13 August 1877 tinglyst 29 Mai 1878 hvorved denne Eiendom er delt i lnr 126a til Anton Johannesen av Skyld 1Vog ny 1ort 22skilling 126b til Nils Johannesen av Skyld gl. 1Vog ny 1ort 22skilling

Lnr. 122 - Kongelig Skjøde til Daniel Johan Grundahl på 1 Vog i denne Eiendom for Kjøpesum 60 Spd og årlig Jordavgift til Det Nordlandske Kirke og Skolefond dat. 23 Mai tinglyst 27 Mai 1859

Lnr 122 - Skjøde fra Daniel Johan Grundahl til Johan Kristian Hansen på denne Eiendom for kjøpesum 60 Spd dat. 26 tinglyst 27 Mai 1859.

Lnr 122 - Delings og skyldsætningsforretning avholdt av udskiftningsretten 28 Mai 1903 Tinglyst 15 febr 1904 hvorved denne eiendom er delt saaledes: Brgnr 1 Haugen av Skyld 1~0,57 tilh Edvin Johansen BrgNr 9 Nyheim Skyld ~0,57 tilh Ole Johansen Brgnr 10 Øvergård Av Skyld 1 ~0,56 tilh Jørgen Johansen

Lnr 123 - Kongelig Skjøde til handelsmand Carl Olsen Arnø på 2 ½ Vog i denne Eiendom for Kjøpesum 60 Spd og årlig Jordavgift til Det Nordlandske Kirke og Skolefond dat 17 April tinglyst 26 September 1850 Hjemmelsbrev i Skifte efter Carl Olsen Arnø til hans søster Bergithe Olsen Sør Sandnes eller hendes døtre på denne Eiendom for Taxt 260 Spd dat 12. tinglyst 24 Oktober 1874.

 • 26 januar 1865 døde gbrbarn Christian Nicolai Pedersen 2 av skarlagensfeber
 • 13 april 1865 døde ungkarl Peder Michael Hansen 29 år
 • 6 mai 1863 døde gbrkone Helene Christine Olsdatter 55 år Lekanger
 • 1 desember 1865 døde gbrkone Ingeborg Anna Jeremiasdatter 55

Folketellingen fra 1865

Registrerte hendelser for perioden 1866 – 1875

 • 22 januar 1866 døde ungkarl Jæger Johan Røberg 20 år (druknet på en seilferd Fleinvær Lekanger)
 • 18 januar 1870 døde gbrbarn Daniel Johan Grimdahl Johansen f 1869
 • 23 juli 1871 døpt Albert Eide foreldre Elias Olai Hansen og Anne Kristensdatter
 • Ca.19 juli 1872 omkom Halvdan Lind f.1853 i bygdefarsjekt forlis på tur til Bergen sammen med 10 andre fra Gildeskål
 • 19 april 1874 dør Hans Martinus Olsen 64 år
 • 10 desember 1874 døde Albrigt Martin Pedersen

Folketellingen fra 1875

Hendelser 1875-1900

Gårdsmatrikkel 1886

viser at gården Lekanger har fått nytt Matrikkelnr.73(Gml nr. 65)

Br.nr Løpenr Bruksnavn Eier Skyld i mark og øre Daler-Ort-Skilling

 1. 122 Lekanger Johan Kristian Hansen 1.70 0.1.22
 2. 123 Lekanger Tore Mentzonius 2.33 0.4.19
 3. 124 Lekanger Henrik Lind 2.33 0.2.21
 4. 125a Labakken Jakob Johannessen 0.79 0.0.23
 5. 125b Myren Adolf Jakobsen 0.79 0.0.23
 6. 126a Lekanger Anton Johannessen 1.43 0.1.22
 7. 126b Lekanger Nils Johannessen 1.43 0.1.22

Folketellingen fra 1900

Hendelser i perioden 1900 -1910

Folketellingen fra 1910

Følgende 149 personer fremkommer som bosatt på Lekanger under tellingen i 1910:

Hendelser 1911 og utover

Matrikkelutkastet av 1950

Br.nr Bruksnavn Eier Skyld

 1. Haugen Einar Johansen 0 mark 57 øre
 2. Flåtten Otto Mentzoni 0 mark 75 øre
 3. Sørvollen Johan Olsen 0 mark 75 øre
 4. Labakken Torolf Førde 0 mark 50 øre
 5. Myren Alf Alfredsen 0 mark 67 øre
 6. Lekanger Karly Karlsen 0 mark 73 øre
 7. Lekanger Arne Nilsen 1 mark 43 øre
 8. Nordvollen Jenny Olsen 1 mark 12 øre
 9. Nyheim Arne Skogvoll 0 mark 27 øre
 10. Øvergård Jørgen Johansen 0 mark 54 øre
 11. Solvang M. N. Mentzoni 0 mark 26 øre
 12. Nyland Olav Olsen 0 mark 12 øre
 13. Sjøbakken Olav Mentzoni 0 mark 38 øre
 14. Bakken Peder Olsens enke 0 mark 38 øre
 15. Åkervik Mathilde Olsen 0 mark 21 øre
 16. Myrhaug Dortea Olsen 0 mark 07 øre
 17. Nymoen Oskar Hagen 0 mark 09 øre
 18. Solvold Harald Larsens enke 0 mark 03 øre
 19. Nyheim Arne Skogvoll 0 mark 04 øre
 20. Solbakken Johan Hustad 0 mark 25 øre
 21. Næbrithaugen M. N. Mentzoni 0 mark 02 øre
 22. Nybrått Frithjof Johansen 0 mark 05 øre
 23. Solvik Leif Mentzoni 0 mark 20 øre
 24. Heimly Harald Jakobsen 0 mark 10 øre
 25. Heimstad Harald Jakobsen 0 mark 82 øre
 26. Sjøvoll Schiller Lekanger 0 mark 14 øre
 27. Nygården Johannes Jakobsen 0 mark 15 øre
 28. Sjøtun Ole Jakobsen 0 mark 01 øre
 29. Hagen Oskar Hagen 0 mark 16 øre
 30. Norstø Oterstrand Olsen 0 mark 19 øre
 31. Nygrunn Jørgen, Gunnar og Einar Lekanger 0 mark 01 øre
 32. Sørhaug Hilmar Karlsen 0 mark 35 øre
 33. Bjørkås Roald Karlsen 0 mark 35 øre
 34. Solstad Thormod Mentzoni 0 mark 01 øre

Overdragelser og salg av eiendom fra 1974 og utover

Bruksnr. Dato Navn

 • Br.nr.17. 1. Juli 1974 Til: Tordis Olsen
 • Br.nr.29. 1. Juli 1974 Til: Tordis Olsen
 • Br.nr.49. 11.Sept.1974 Til: Kirsti Mentzoni
 • Br.nr.32. 28.Nov.1974 Til: Åse Anie Karlsen, Gerd Gjerde, Colbjørn Karlsen
 • Br.nr.07. 30.Des.1974 Til:Kjell Nilsen
 • Br.nr.40. 07.Aug.1976 Til: UL Framskritt Fra: Grunneierne
 • Br.nr.11. 27.Jan.1983 Til: Petter Jørgen Pedersen
 • Br.nr.02. 03.Okt.1990 Til: JanOtto Mentzoni
 • Br.nr.21. 03.Okt.1990 Til: Jan Otto Mentzoni
 • Br.nr.24. 23.Mai 1991 Til: Karl Jakobsen
 • Br.nr.25. 23.Mai 1991 Til: Karl Jakobsen
 • Br.nr.05. 16.Aug.1994 Til: Egil Alfredsen Fra: Magne Alf Alfredsen
 • Br.nr.58. 10.Nov.1994 Til: Gildebo Fra: Gildeskål Kommune
 • Br.nr.08. 24.Juli.1995 Til: Bjørg Vågeng Fra: Borghild Thomassen
 • Br.nr.06. 05.Des.1995 Til: Steinar Karlsen Fra: Åsbjørn Karlsen
 • Br.nr.30. 15.Sept.1997 Til: Aud Lillian Mentzoni Fra: Alfred Olsen
 • Br.nr.26. 05.Des. 1997 Til: Randi Sandaa Karlsen og Åsbjørn Kåre Karlsen
 • Br.nr.16. 22.Des. 1998 Til: Jan Otto Mentzoni Fra: Ruth Wiik
 • Br.nr.50. 03.Mai 1999 Til: Nina Henriksen Fra: Torstein Pedersen
 • Br.nr.33. 10.Mars 2000 Til: Maja Midtsjø Fra: Ruth Elin Bjørkås (andel)
 • Br.nr.60. 15.Nov.2000 Til: Steven Helgesen Fra: Inga Helgesen
 • Br.nr.01. 25.Aug.2002 Til: Torgeir og Astrid Lekanger Fra: Einar Lekanger
 • Br.nr.62. 28.Sept.2002 Til: Kristin Karlsen Fagermo og Paul Inge Fagermo Fra: Gildeskål Kommune
 • Br.nr.03. 29.April 2003 Til: Jan Otto Mentzoni
 • Br.nr.54. 21.Juni 2004 Til: Barbro Bugge Andersen Fra: Bjørg Vågeng
 • Br.nr.22. 22.Febr. 2006 Til: Tore Schjem Fra: Harald Trefall
 • Br.nr.44. 24.Mai 2006 Til: Svein Åge og Gunhild Eriksen Fra: Edith Lekanger
 • Br.nr.43. 20.April 2007 Til: Kåre Magnus Nilsen Fra: Edel Haugen og Ole Sigurd Nilsen
 • Br.nr.42. 06.April 2009 Til: Johan Jakobsen Fra: Nils Henrik Nilsen og Jorun Helene Jakobsen
 • Br.nr.28. 05.Nov 2009 Til: Jarle Normann Løvland og Marianne Fredriksen
 • Br.nr.35. 01.Mars 2010 Til: Liv Noodt Fra: Karl Thomas Karlsen (andel)
 • Br.nr.66. 20.Mars 2012 Til: Solbjørg Asbjørnsen og Rolf Magne Torrissen
 • Br.nr.67. 15.Mai 2012 Til: Wenche Vågeng Fra: Bjørg Vågeng
 • Br.nr.12. 25.Aug. 2012 Til: Berith Evjenth og Asbjørn Førde Fra: Ingrid Hersel
 • Br.nr.38. 16.Okt. 2012 Til: Gildeskål Sokn Fra: Grunneierne
 • Br.nr.65. 17.Febr. 2013 Til: Aud Mathiassen og Per Eilert Bjarøy Fra: Edel Johanne Mentzoni
 • Br.nr.20. 21.Okt.2013 Til: Geir Johnny Christensen og Bente Elinor Kirkeby Fra: Trygve Christensen
 • Br.nr.04. 19.Febr. 2015 Til Randi, Roald, Erlend, Helge Førde Fra: Liv Førde (seksjon)
 • Br.nr.52. 22.Juli 2018 Til: Rita Karlsen og Arne Viggo Bugge Andersen Fra: Kirsti Johansen
 • Br.nr.20. 30.mars 2021. Til Karen Marie Hustad Fra: Per Johan Hustad - Andel
 • Br.nr. 20. 22. April 2021. Til Anders Kirkeby Fra Karen Marie Hustad - Andel kr. 150000.-
 • Br.nr. 49. 28. April 2021. Til Håkon Andre Wærstad Fra Kirsti Mentzoni Kr. 2.300.000,-
 • Br.nr. 66. 06.Juli 2021 Til Stig Otto Nilsen Kr. 4.000.000,-
 • Br.nr. 61. 19 Aug 2022 Til Lars Tormodsgard fra Lena Kristin Sande Kr 800.000,-
 • Br.nr. 66. 31.Aug 2022 Til Øystein Aasen Ramseng fra Stig-Otto Nilsen for kr. 4.400.000,-
 • Br.nr. 75. 1. Febr.2023 Til Jan Egil Mentzoni Hansen og Malene Holst Klæboe for kr. 1.400.000,-

Historier og hendelser på Lekanger

Vikinggrav åpnet på Lekanger.
Sommeren 1976 kom det folk fra Tromsø Museum for å foreta utgraving på et nydyrkingsområde nord i Lekangergården.

Området viste seg å inneholde en båtgrav fra vikingtiden. Link til funn i utgravingen.