Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

  • Casper Witte von Witten af Stensjö (c.1580 - 1659)
    Ref 709Casper Witte adlad till von Witten av Stensjö till Stensjö, Långkvarn, Fiskaby, alla i Svenarums socken vilka han fått i donation för sina gamla krigstjänster och ålderdomssvagheter fåtts förbät...

Finnes det någon som har underlag för hans far (president) och förfäder.
Hans far Johan Witte skulle ha varit president i Holland?