Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

H45a Haploon kuuluvat profiilit jotka eivät ole FamilytreeDNAn kautta genin sukupuussa.

This project is a meeting place for users who share the H45a Mitochondrial DNA haplogroup, which means they are related along their maternal lines. Users in this group may want to share their family trees with each other to find overlaps and merge duplicate profiles in order to join or expand the World Family Tree and discover new relatives.

Tämä projekti on H45a mitokondrio-DNA Haploryhmän edustajille. Käyttäjät tässä ryhmässä jakavat sukupuun keskenään. He voivat löytää päällekkäisyydet ja yhdistää päällekkäisiä profiileja, laajentaa Genin sukupuuta ja löytää näin uusia sukulaisia.

Liity myös FTDNAn H45a projektiin!.