Genealogy Projects tagged with Aland on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

 • Aland Islands ~ Åland ~ Ahvenanmaa

  Aland Islands ~ Åland ~ Ahvenanmaa Objective: This project is about a island in the middle of Baltic sea between Finland and Sweden and its people All the project that is related to this region is located here and everybody is welcome to join the project it is not a name drop project it is a project portal Andra Projekt: Berömda personer från Åland Skärgårdshavets och Finska vikens ...

 • Stora ofreden ~ Isoviha - 1714-1721

  Finland during the Great Northern War (Finnish: isoviha, lit. 'the great wrath/hostility', in contemporary sources: venäläisen ylivallan aika, 'Era of Russian domination/supremacy'; Swedish: den stora ofreden, lit. 'the great unrest') was a period of Finnish history dominated by the Russian invasion and subsequent military occupation of Finland, then part of the Swedish Empire, from 1714 until ...

 • Families & farms on Saltvik / Åland Islands

  Nämns redan med egen kyrkoherde år 1322.Byar: Antböle, Åsgårda, Bertby, Boksö, Borgboda, Daglösa, Främmanby, Germundö, Haga, Haraldsby, Hjortö, Hullby, Kuggböle, Kvarnbo, Laby, Lagmansby, Långbergsöda, Lavö, Lavsböle, Liby, Näs, Ödkarby, Ovanåker, Rangsby, Ryssböle, Ryssö, Saggö, Sålis, Sonnröda, Strömma, Syllöda, Tengsöda, Toböle, Vassböle* Förteckning över präster - Saltvik

 • Families & farms on Jomala / Åland Islands

  Egen kyrkoherde redan år 1356. Mariehamns stad hörde till Jomala församling från grundandet 1861 tills det blev ett eget pastorat år 1900Byar: Andersböle, Björsby, Buskböle, Dalkarby, Djurvik, Gölby, Gottby, Hammarudda, Hinderböle, Ingby, Jomalaby, Karrböle, Kila, Kungsöby, Möckelby, Möckelö, Norrsunda, Ödanböle, Önningeby, Österkalmar, Överby, Rasmansböle, Ringsböle, Södersunda, Sviby, Torp, U...

 • Families & farms on Lemland / Åland Islands

  Den äldsta församlingen på Åland med Lumparland som kapell. Ruinerna efter Lemböte kapell härstammar från 1200-talet.Byar: Bengtsböle, Bistorp, Flaka, Granboda, Haddnäs, Hellestorp, Järsö, Knutsboda, Lemböte, Nåtö, Norrby, Rörstorp, Söderby, Stackskär, Västeränga, Vessingsboda* Förteckning över präster - Lemland

 • Families & farms on Sund / Åland Islands

  Nämnt som pastorat redan år 1352.Byar: Berg, Björby, Brännbolsta, Domarböle, Finby, Gästerby, Gunnarsby, Högbolsta, Hulta, Jussböle, Kulla, Lappböle, Lövvik, Mångstekta, Persby, Prästö, Rosenberg, Sibby, Smedsböle, Strömbolsta, Sundby, Svensböle, Tosarby, Tranvik, Träsk, Vivasteby* Förteckning över präster - Sund

 • Families & farms on Kökar / Åland Islands

  This list is about the old farms of Kökar. Location on the map Finnö Finnö 1 / Huseans Per Tomasson (c.1546-?) Isak Persson (1605-c.1649) Matts Isaksson (1640-1688) Isak Mattsson (1665-1713) Johan Isaksson (1693-?) Gården bytte ägare ca. 1709 Erik Isaksson (1681-1753) Johan Eriksson (1722-1756)

 • Families & farms on Hammarland / Åland Islands

  Families & farms on Hammarland / Åland Islands Detta år ett projekt att lokalisera alla familjer och gårdar i Hammarland före 1900 om man har en Bonde från en gård så kan man sätta in Honom i Projektet alle sätta ett meddelad med namn och Link på personen som man vill ha med församlings arkiv 1754-1840 Location in googleMap Boda Boda 1 Erik Hansson (?-1754) Karl Andersson (...

 • Families & farms on Finström / Åland Islands

  En av de äldsta församlingarna på Åland, nämnd redan 1332, med Geta som kapell.Byar: Ämnäs, Bamböle, Bartsgårda, Bastö, Bergö, Bjärström, Brantsböle, Emkarby, Enbolsta, Finström, Godby, Grelsby, Kulla, Markusböle, Ottböle, Pålsböle, Pettböle, Rågertsböle, Stålsby, Strömsvik, Svartsmara, Tärnbolsta, Tjudö, Torrbolsta, Västanträsk* Förteckning över präster - Finström

 • Families & farms on Brändö / Åland Islands

  This list is about the old farms of Brändö all that came back to Bråndö 1723 Location on the map Brändö in Wiki =Asterholma=>==Asterholma nr1, Pellas>* Jakob Jakobsson (1683-1764)>==Asterholma nr2, Tomases >* Göran Mattson (1660-1740)>* Tomas Tomasson (1725-1802)=Baggholma=>==Baggholma nr1, Södergård>* Per Göransson (1710-1786)>==Baggholma nr2, Norrgård>* Jöns Eriksson (1711-1778)

 • Families & farms on Vårdö / Åland Islands

  Detta år ett projekt att lokalisera alla familjer och gårdar i Vårdö före 1900 om man har en Hus Bonde från en gård så kan man sätta in Honom i Projektet elller sätta ett meddelad med namn och Link på personen som man vill ha med Location on the map =Bergö===Bergö nr 1, Uppgård ==* Erik Olofsson (1609-?)* Mats Eriksson (?-1707)* Mickel Mattsson (1663-1710)* Johan Mickelsson (1691-1778)* Karl Er...

 • Families & farms on Geta / Åland Islands

  Kapell under Finström grundat före år 1483, eget pastorat år 1906.Byar: Andersö, Bolstaholm, Dånö, Finnö, Gräggnäs, Höckböle, Isaksö, Labbnäs, Möckelgräs, Olofsnäs (Olsnäs), Östergeta, Pantsarnäs, Skinnarböle, Snäckö, Västergeta* Förteckning över präster - Geta

 • Families & farms on Kumlinge / Åland Islands

  Grundad under katolska tiden och avskild från Sund efter år 1403. Var ett eget pastorat år 1540. Brändö var ett kapell under Kumlinge åtminstone sedan år 1544, avskildes till eget pastorat år 1864.Byar: Björkö, Enklinge, Kumlinge, Seglinge* Förteckning över präster - Kumlinge

 • Pesonerna som bodde och levde på Ytternäs / Åland

  Pesonerna som bodde och levde på Ytternäs / Åland Ytternäs, stadsdel i Mariehamn på Åland. Fram till 1961 var Ytternäs en by i Jomala kommun . I samband med att Mariehamn fyllde 100 år inkorporerades området med staden och blev en stadsdel. Här ligger småbåtshamnen Lervik. Ytternäs #1 / Westergård Mikael Eriksson (1694-1779) Narc (1766-1778) Erik Michelsson (1725-1797) (1766-1797) Er...

  Tags:
 • Families & farms on Eckerö / Åland Islands

  Tidigare kapell under Hammarland, grundat före år 1413 och bildade ett eget pastorat år 1872.Byar: Björnhuvud (Björnhovda), Finbo, Kyrkby, Marby, Överby, Storby, Torp* Förteckning över präster - Eckerö

 • Families & farms on Föglö / Åland Islands

  Pastorat från katolska tiden med kapellen Kökar och Sottunga. Kökar blev eget pastorat år 1905.Byar: Bänö, Björkör, Björsboda, Brändö, Bråttö, Degerby, Finholma, Flisö, Granboda, Hastersboda, Horsholma, Hummersö, Järsö, Jyddö, Kallsö, Klåvskär, Nötö, Överö, Sanda, Skogboda, Sommarö, Sonnboda, Stentorpa, Ulversö* Förteckning över präster - Föglö

 • Emigrants from Åland Islands

  List of persons from Åland islands that moved out before 1920 to Sweden, USA, Australia, Finland, Canada or unknown places. Looking forward to get in contact with the desendants of thise persons.Om ni vet om någon peson som emigrerade från Åland så är ni välkomna att ansluta personen till detta projekt.* Åland Islands Emigrant Institute Sorted by surname, the year is the birth year:==Jomala==*...

 • Famous people from Åland

  This project is to gather famous and influential people who live or are related to Åland Redare Gustaf Erikson (1872 - 1947) Algot Johansson (1898 - 1986) VD Sally-sjöfart Matthias August Troberg (1855 - 1935) Kaptener Ivar Hägerstrand (1889-1952) Rundade kaphorn 39 gånger Sven Eriksson (1903-1954) Bruno Donner (1868 - 1925) Ruben De Cloux (1884 - 1949)

  Tags:
 • Families & farms on Sottunga / Åland Islands

  Like the rest of Eastern Åland, Sottunga got its first permanent inhabitants sometime in the 11th century, although there is evidence that the island had had inhabitants long before that. The name Sottunga itself is thought to predate the 11th century. In the 17th century there were some ten households on the island and about 70 inhabitants. Sottunga has suffered during many wars, first during ...

 • Families & farms on Lumparland / Åland Islands

  Kapell under Lemland, nämnt redan år 1544.Byar: Klemetsby, Krokstad, Lumparby, Lumpoby, Norrboda, Skag, Svinö* Förteckning över präster - Lumparland