Genealogy Projects tagged with Egersund on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

 • Dalane prosti

  Dalane prosti Om Dalane kan du lese om her snl.no Prostiet besto inntil 2004 av 4 prestegjeld, en ordning som i dag er nedlagt. Kirken er i dag organisert med de ulike sognene som grunnenheter, og prestene er ansatt i et prosti i stedet for i et prestegjeld. Men i denne sammenheng er inndeling etter prestegjeld nyttig. Prosjektet skal samle kilder knyttet til området og prester for de forskjell...

 • Koppskatten 1645 Egersund Skiprede

  Dette prosjektet skal samle alle profiler for personer som er nevnt i Koppskatten av 1645 i Egersund skiprede.Merk at i 1645 hørte Svinland, Øygreid og Sletteid til Bjerkreim skipreide og Store Ege, Lille Ege, Øksnebø, Gjermestad, Heigrestad, Nevland, Helland, Buarskog, Netland og Hellvik hørte til Valde skipreide.Gårdene er tatt med her men med kildehenvisning til de aktuelle slipreider.Perman...

 • Ekstraskatten 1762 for Egersund prestegjeld

  Prosjektet har som formål å samle alle profiler som er nevnt i Ekstraskatten i Egersund prestegjeld.Den såkalte ekstraskatten 1762 ble innført 23. september 1762. Den skulle betales av alle personer over 12 år. Med sine manntall og lister over til- og avgang, er ekstraskatten 1762 ei nyttig kilde for blant andre slektsforskere. Fordi manntallene er noe ulikt ført fra fogderi til fogderi, eller ...

 • Fogden og sogneprestens manntall av 1664 for Egersund

  Prosjektet har som formål å samle alle profilene som er nevnt i manntallene fra 1664 for Egersund.Foreløpig er alle profilene jeg har oversikt over knyttet mot dokumentet der de er nevnt, se under dokumenter knyttet til prosjektet. Etter hvert vil jeg legge inn profilene i prosjektet også.Kilder:Sogneprestens manntal: manntall:

 • Sjeleregister 1758 for Egersund prestegjeld

  Prosjektet har som formål å samle alle profiler som er nevnt i sjeleregisteret av 1758 for Egersund prestegjeld.Prestegjeldet er registrert i to deler, nemlig for byen og for landsoknet.Dette registeret inngår i et register for alle prestegjeld i Rogaland unntatt Stavanger og Hjelmeland prestegjeld.I 2000 ga Rogaland Historie- og Ættesogelag ut "Sjæleregister for Rogaland 1758" ISBN 82-90087-57...

 • Sølvskatten 1816 - Egersund

  Prosjektet har til hensikt å samle alle profiler for personer som er nevnt i Sølvskatten 1816 for Egersund.Kilde: