Genealogy Projects tagged with Estvadgaard on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Owner of Estvadgaard

    Estvadgaard har i tidens løb været ejet af mange magtfulde adelsslægter, bl.a. Gyldenstierne og Rantzau. Estvadgaard var i store dele af 1700-tallet en stiftelse, der gav husly til 12 adelige enker og frøkener. Estvadgaard har i tidens løb haft tre forskellige hovedbygninger. Den nuværende hovedbygning er blevet renoveret og ombygget af flere omgange, ligesom den har gennemgået omfattende resta...