Genealogy Projects tagged with Kiukkoila on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Jämsän Kiukkoilan kylä

    Tämä projekti on Jämsän Kiukkoilan kylän kyläprojekti. Projektiin voidaan liittää Kiukkoilankylässä asuneita henkilöitä. Siihen voidaan perustaa myös taloprojekteja ja muita tarkentavia projekteja sekä lisätä valokuvia, tarinoita ja muuta sukututkimusta tukevaa aineistoa. Toivomme että projektiin liitetyillä profiileilla on vähintään yksi lähdetiedosto kirjattuna. 'Johdanto Kiukkoilan kylässä,...