Genealogy Projects tagged with Lund on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Dalane prosti

    Dalane prosti Om Dalane kan du lese om her snl.no Prostiet besto inntil 2004 av 4 prestegjeld, en ordning som i dag er nedlagt. Kirken er i dag organisert med de ulike sognene som grunnenheter, og prestene er ansatt i et prosti i stedet for i et prestegjeld. Men i denne sammenheng er inndeling etter prestegjeld nyttig. Prosjektet skal samle kilder knyttet til området og prester for de forskjell...