Genealogy Projects tagged with Skjellvik on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Skjelvik i Gildeskål

    De 10 siste bevegelsene i prosjektet: Har tilføyd eget punkt med forminner funnet i Skjelvik Har gått løs på skifter utgitt av Salten Slektshistorielag i år 2000 - her finner jeg stadig flere personer som har tilhørighet til Skjelvik. Har tatt inn over meg at Skjelvik skrives med kun en l og ikke to. Blir en jobb å gjøre med å rydde opp i hvordan navnet skrives. 16.01.2013 Ryddet litt...