Genealogy Projects tagged with hemman on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • UUDENMAAN MAATILAT - NYLANDS HEMMAN

    Projektien tarkoituksena on kerätä Uudenmaan maatilat ja niitten omistajat samaan paikkaan. Eli Isännät ja Emännät. Nykyisin oikea ammattinimike on varmaan Maatalousyrittäjä. Vuonna 1995 Suomessa oli 100 000 maatilaa. EU-jäsenyyden aikana maatilojen määrä on puolittunut – enää niitä on alle 48 000. HisKi Uusimaa - HisBö Nyland HisKi Itä-Uusimaa - HisBö Östra Nyland Sukutilat Webissä ...

  • Hemman i Nagu södra skärgård före 1729

    Till en början läggs personer in som är födda före 1729 och deras eventuellt yngre makar.För bondefamiljer i projektet används standardiserade stavningsformer i för- och mellanrnamnsfälten. Hemmansnamn kan användas om de behövs.Vi sätter namnen som följer:"Förnamn": Förnamn"Andranamn": Patronym i standardiserad eller ursprunglig stavform.Dessutom följande fält användas:"Efternamn" Hemmanet där ...