Genealogy Projects tagged with kohus on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Eesti kohtunikud

    Siia on soov koguda eestis ametisse nimetatud Riigikohtu süsteemi kohtunikud läbi kõikide ajajärkude. Kasulikku teavet: EESTI VABARIIGI PÕHISEADUSE Paragrahv 147. EESTI KOHTUSÜSTEEM EESTI KOHTUNIKU EETIKAKOODEKS Notarid ja notaribürood Kohtuasutused 1889. a. justiitsreformi järgsed justiitsasutused Ringkonnakohtud Kohtupristavid