Anna Cecilia Nortje, b5c5d1

Is your surname Nortje?

Research the Nortje family

Anna Cecilia Nortje, b5c5d1's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Share

About Anna Cecilia Nortje, b5c5d1

Reference no.: MOOC8/59.12a

 • Anna Cicilia Oosthuijsen
 • 27 May 1811
 • A:W: Blane

Inventaris mitsg:s tauxatie van alle zodanige goederen als er ab intestato metter dood zyn ontruimd ende nagelaten door Anna Cicilia Oosthuijsen ten voordeele van haar nagelaten man Johannes Jacob Nortjér ter eenre, mitsgaders hunne by den anderen in echt verwekte zes minderjarige kinderen, met namen

 • 1) Hester Cicilia oud 16 jaaren ter andere zyde
 • 2) Cornelia Elisabeth oud 14 jaaren
 • 3) Jacob Johannes oud 12 jaaren
 • 4) Marth:s Jac:s Wijn:d Petrus oud 9 jaaren
 • 5) Daniel Johannes Dorotheus Willem Marth:s oud 4 jaaren en
 • 6) Anna Cicilia Nortjér 1 1/2 jaaren

invoegen als het een en ander door den Secretaris van Graaffereinet, Theodorus Muller en getuigen is opgenomen en in geschrifte gebragt, mitsg:s door ons ondergetekende gecomm: Weesm: getauxeerd in maniere als volgd, namentlyk

Rd:s

 • een schroef 16:--
 • een zaag 1:12
 • een dissel 1:-
 • drie bylen 1:--
 • een duims boor 1:12
 • een driequartiersboor
 • een snymes 0:24
 • twee vylen 0:24
 • een rasp 0:12
 • een schiet geweer 25:--
 • een kogelform 1:--
 • drie bijtels 0:36
 • een passer 0:12
 • twee gusten 0:12
 • een kapbytel 0:12
 • een deurslag 0:6
 • drie schaven 3:--
 • een handschroefje 2:--
 • een slypsteen 0:24
 • een kruyshoud
 • een duimstok 0:24
 • een pik 0:24
 • een oude stang 0:36
 • twee stryk ijzers 2:--
 • een tafel 4:--
 • twee leuningstoelen 1:24
 • een veldstoeltje 0:24
 • een wagen kist 6:--
 • twee halfslete kisten 2:--
 • een bakkist 0:24
 • een botervat 4:--
 • twee kern vaatjes 4:--
 • een bierpyp 6:--
 • twee anker vaatjes 3:--
 • een kadel 4:--
 • twee kannen 3:--
 • twee emmers 2:--
 • een grote zeeppot 10:--
 • een kleine zeeppot /:defect:/ 5:--
 • een kleine pot
 • een vleesch vork 0:24
 • een boter bak 0:18
 • een schenk ketel 3:--
 • een thee potje 1:24
 • twee kommetjes 0:12
 • twee tinne schotels 2:24
 • agt tinne borden 5:--
 • tien lepels 1:12
 • tien vorken 1:12
 • een vles 0:12
 • drie bottels 0:18
 • een glas 0:6
 • een kooygoed zak 3:--
 • zes koorn zakken 6:--
 • een zikkel 0:12
 • twee mudden zout 4:--
 • twintig voet planken 2:24
 • zeventien stenen zeep 13:--
 • veertig lb boter 10:--
 • een bullzak, peuluw, 2 kussens en een combaars 30:--
 • twee klyne schoolboeken 1:--
 • een Gezang boek 2:--
 • een boek van Van Brakel 3:--
 • een Gebede boek 1:--
 • een klyn Nieuw Testament 2:--
 • een klyn Psalm boek 1:--
 • een oude wagen met buik en leeren 150:--

een ossen wagen met desselfs toebehoren 300:--

Beestiaal Rd:s

 • twintig trek ossen 320:--
 • drie en vijftig aanteel beesten 424:--
 • een oud ryd paard 20:--
 • twee aanteel paarden 40:--
 • derthien honderd drie en zestig aanteel schapen 2044:24
 • een honderd aanteel bokken /:brandziekte:/ 75:--

Contanten Rd:s eene somma van een honderd ryksdaalders, zegge 100

Inneschulden des boedels Rd:s

 • van Pieter Goozen over koop van de opstal der lenings plaats gen:d Van Wykskraal aan de Oliphants Rivier gelegen, voor de somma van 1800:--
 • van Wynand Nortje over koop van een slavin 450:--
 • van Joh:s Heijneman over een slagtersbrief 220:--
 • van Andries van Rooyen voor brandewyn 2:36

Rd:s6156:--

Lasten des boedels Rd:s Rd:s

 • aan Petrus Pentz over gekogte winkelwaren 183:24
 • aan Izaak Lezar over gekogte winkelwaren 296:18
 • aan Barend Vlotman over geleende contanten 16:--
 • aan Roelof Janzen over werksloon 6:--
 • aan Hendrik Smit over een rol tobak 2:6
 • aan Jacobus Rademeyer voor een paar leeren 20:--
 • aan Jacob Nortje d’ oude over geleende contanten 20:--
 • aan Carel de Jager over verkogte vhee op de helfte van aanteeld 67:--
 • aan Gerrit van Rooyen over koop van een wagen 100:-- 711:--

Over zulks den boedel zuiver rendeert Rd:s5445:--

Aldus gedaan, g’inventariseerd en getauxeerd ter Weeskamer aan de Kaap de Goede Hoop op den 27 May 1811 ende zulks op het op en aangeven van den in den hoofde dezes gem: weduwenaar, dewelke verklaarde zich hierinne ter goeder trouwe gedragen en zynes wetens niets verzwegen of terug gehouden te hebben van al het geen tot den boedel en nalatenschap behoord, invoegen hy dan ook betuigde de deugdelykheid zyner opgave ten allen tyde des vereischt wordende met solemneele eede nader te bevestigen en verdere belofte zo hierna nog iets tot gezegde nalatenschap behorende mogte worden ontdekt, daarvan nader en getrouwelyk ter Weeskamer opgaaf te zullen doen ten einde deezen inventaris daarmede te amplieeren.

In teeken der waarheid is deeze ter presentie van de onderget: gecomm: Weesm: ende my, Adjunct: Commis der Weeskamer, door den inventarient behoorlyk ondertekend.

Als gecomm: Weesm: A: V: Bergh, G:E: Overbeek

Voor den opgaaf: Johannis Jacob Nortie

Mij present: P:E: Faure, Adj:t Commis

(Contributed by Susanna Hendrina Elisa de Bruyn)

view all

Anna Cecilia Nortje, b5c5d1's Timeline

1775
December 16, 1775
December 16, 1775
1775
Cape, South Africa
1795
1795
Age 20
1797
April 16, 1797
Age 22
Cape Town, Western Cape, South Africa
1800
1800
Age 25
1803
April 8, 1803
Age 28
1809
1809
Age 34
????
Cape, South Africa