Anna Henriksdatter Meinstorp

public profile

Anna Henriksdatter Meinstorp's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Anna Henriksdatter Meinstorp

Birthdate:
Birthplace: Ravnsborg, Denmark
Death: January 20, 1535 (55-64)
Place of Burial: Hornslet Sogn, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt, Jylland, Danmark
Immediate Family:

Daughter of Henrik Meinstrup and Margrethe Christiernsdatter Daa
Wife of Holger Eriksen Rosenkrantz, til Boller and Jørgen von Ahlefeldt
Mother of Mogens Holgersen Rosenkrantz and Else Holgersdatter Rosenkrantz, til Krastrup
Sister of N.N. Henriksdatter Meinstorp

Occupation: Hofmesterinde, lensmand, o 1502 hofmesterinde hos dronning Christine, 1515 hos dronning Elisabeth, 1523 hos dronning Sophie
Managed by: Private User
Last Updated:

About Anna Henriksdatter Meinstorp

Anne Meinstrup (ca. 1475 - 1535) Meinstrup, Anne

ca. 1475-1535, hofmesterinde, lensmand.

  • senest 1475, †20.1.1535 i Ringsted.

Forældre: landsdommer Henrik M. (†ca. 1496) og Margrethe Christiansdatter Daa (†ca. 1497).

~ca. 1491 med godsejer, rigsråd Holger Eriksen Rosenkrantz, †1496, s. af hofmester ◊Erik Ottesen R. og Sophie Henriksdatter Gyldenstierne.

~ca. 1497 med godsejer Jørgen Ahlefeldt, †7.2.1500 ved Hemmingstedt, Holsten, s. af Claus A. og Ida Breide.

Børn: Mogens, Else, Sophie, ◊Holger (1496).

AM, også kaldet Anne Holgers, voksede op på Sjælland i en velanskrevet, jordejende familie, hvor faderen var landsdommer ved landstinget i Ringsted. Hun lærte at læse, skrive, føre regnskaber og drive godser, og hun fik et godt kendskab til jura. Som ganske ung blev hun gift med Holger Eriksen Rosenkrantz. I dette ægteskab fødte hun fire børn, hvoraf de to døtre overlevede hende. Efter en kort enkestand giftede hun sig med den holstenske adelsmand Jørgen Ahlefeldt, og muligvis fødte hun en søn i dette ægteskab. Da Ahlefeldt faldt i slaget ved Hemmingstedt i Ditmarsken 1500, blev hun enke for anden gang.

Fra dette tidspunkt, hvor AM var midt i 20’erne og alene med en børneflok, klarede hun sig selv. Efter forældrene havde hun arvet en del gods, som hun styrede og forøgede. Senest 1507 blev hun lensmand, idet hun overtog Højstrup på Stevns som pantelen mod at låne kong ◊Hans en større sum. 1516 nævnes hun første gang som hofmesterinde for ◊Christian 2.s unge dronning ◊•Elisabeth. Fra ca. 1517 til 1522 opholdt hun sig i Nordtyskland. Dette eksil synes fremprovokeret af hendes kritik af kongens forhold til ◊•Dyveke. Umiddelbart efter kongefamiliens flugt og ◊Frederik 1.s overtagelse af tronen var AM tilbage i Danmark, hvor hun genindtrådte både som lensmand og hofmesterinde, nu for dronning ◊Sophie. Under borgerkrigen Grevens Fejde 1534-36, der brød ud efter Frederik 1.s død, støttede hun sammen med den øvrige østdanske adel grev ◊Christoffer, mens Holger Holgersen Rosenkrantz, den eneste af hendes sønner, der nåede voksenalder, sammen med den jyske adel tog parti for den senere kong ◊Christian 3. Rosenkrantz faldt som anfører for adelshæren 1534 i slaget ved Svenstrup mod skipper ◊Clement. Få måneder senere, i januar 1535, indkaldte grev Christoffer til møde på tinget i Ringsted. På dette tidspunkt var borgerkrigen inde i en meget turbulent fase. Den skånske adel var faldet greven i ryggen, og han var nu i færd med at fængsle den sjællandske adel. Alligevel mødte AM op i Ringsted, hvor hun brutalt blev hugget ned af kbh.ske borgersoldater i grevens følge.

AM synes at have været særdeles agtet. Det fremgår både af den bevarede brevveksling, primært med medlemmer af hendes første mands familie og af hendes eftermæle i samtidige kilder. Hun førte to arvesager mod sine ægtemænds familier, som ikke umiddelbart var til sinds at overlade jord til afdøde sønners arvinger. Arvesager var almindelige i tiden, men AM synes i modsætning til de fleste andre at have ført sine redeligt og uden at skabe fjendskab. Da hun havde været enke i ti år, opstod der rygter om, at hun skulle have et forhold til en af kongens mænd. Hun rejste sagen for kongen og fik sig renset for sladderen. En måned inden hun blev myrdet, skrev hun: “... jeg drager herfra til Valsø, og jeg vil være der saa længe, som Gud vil, jeg maa være der med fred.” Det blev kun kort. Om hun tog til mødet i Ringsted, fordi hun mod sædvane ikke var orienteret om de aktuelle begivenheder, eller om hun kom af pligtfølelse, kan ikke afgøres. Samtiden var opbragt over mordet på den respekterede kvinde. Derimod har historikere siden 1850’erne uden belæg i kilderne ment, at hun havde en skarp tunge, og at hun blev myrdet på grund af nogle bemærkninger, hun kom med på tinget.

Relief på ligsten i Hornslet Kirke.

Sv. E. Green-Pedersen (red.): Profiler i nordisk senmiddelalder og renaissance, 1983. A. Heise: Familien Rosenkrantz’s Historie i det 16de Aarhundrede, 1874-82. Personalhistorisk Tidsskrift 3.r.III, 1894.

Privatarkiv fælles med begge ægtefæller i RA.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Birgitte Jørkov/Dansk kvindebiografiks leksikon

Professioner Lensmænd · Adelige · Godsejere · Hofmesterinder Organisationer

Emneord Godser Tidsperioder 1500-tallet Regioner

view all

Anna Henriksdatter Meinstorp's Timeline

1475
1475
Ravnsborg, Denmark
1492
1492
1493
1493
Boller, Taars, Hjørring, DK
1535
January 20, 1535
Age 60
????
Sµbygσrd
????
????
Ringsted og senere ført til Hornslet Kirke, Hornslet, Hornslet Sogn, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt, Jylland, Danmark (Denmark)