Cecilia Eriksdotter Hwiit

public profile

Is your surname Eriksdotter Hwiit?

Research the Eriksdotter Hwiit family

Cecilia Eriksdotter Hwiit's Geni Profile

Records for Cecilia Eriksdotter Hwiit

130 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Share

Cecilia Eriksdotter Hwiit

Birthdate: (81)
Birthplace: Sweden
Death: 1656 (80)
Sweden
Immediate Family:

Daughter of Ericus Mattiae Hwiit and Agnes Hansdotter
Wife of Petrus Thomæ Cassiopæus
Mother of Petrus Petri Tibelius Skeptunensis; Johannes Petri Skeptunensis Achrelius; Cecilia Persdotter Cassiopaea and Barbara Persdotter Cassiopæa
Sister of Erik Eriksson Hwiit; Gabriel Eriksson Hwiit; Elisabeth Hwiit and tredje dottern Hwiit

Occupation: gift 1616
Managed by: Christina Andréason
Last Updated:

About Cecilia Eriksdotter Hwiit

Cecilia Eriksdotter Hwitt

1575-1656

Född 1575 i Skepptuna (AB). [Göran Tuneld DIS 22469]

Död 1656 i Skepptuna (AB). [Göran Tuneld DIS 22469] 
Bo Lindvall, Vadstena i artikel om Dag Hammarskiöld: "Ana till Hjalmar Branting, ej till DH." Född 1575 i Skepptuna (AB). Död 1656 i Skepptuna (AB). 

Levnadsbeskrivning

Född 1575 i Skepptuna (AB). [Göran Tuneld DIS 22469]

Död 1656 i Skepptuna (AB). [Göran Tuneld DIS 22469] 
Bo Lindvall, Vadstena i artikel om Dag Hammarskiöld: "Ana till Hjalmar Branting, ej till DH." Född 1575 i Skepptuna (AB). Död 1656 i Skepptuna (AB). 

Gifte och barn

Gift omkring 1607 [Uppsala stift herdaminnen] 

Petrus Thomae Cassiopea. Harriet Kyrkoherde.

Född mellan 1570 och 1580. [Uppsala stift herdaminnen] 
Död 1640-02-14 i Skepptuna (AB). [Uppsala stift herdaminnen] 
Kyrkoherde från 1592 I Lunda, Kyrkoherde från 1592 i Skepptuna. Kontraktsprost från 1625 i Semminghundra härad.
Övergick från Litirgien vid Uppsala möte 1593.
En av döttrarna gift med komminister E Thaddeus, Petrus efterträdare i Skepptuna.: 
Kyrkoherde i Skepptuna. Petrus Thomae Cassiopaeus, kyrkoherde i Skepptuna 1592, prost där 1625 [Klercker-Matton, "Tibell"], d. 1640 14/2 [Hellström, sid. 89]. Var till skillnad mot Olaus Petri Medelpadius ovan för kungens katolicerande liturgi, men skrev likväl senare under Uppsala mötes beslut 1593. [Hm] Stamfar för adliga släkten af Tibell. (Urban Sikeborg, Sollentuna). Fanns 1592 i Lunda, Sorckholms län. 1592-sin död 1640 i Skepptuna, samtidigt som spår finns 1625 i Härad, Södermanlands län. Muncktell - VSH: Petrus Thomae Cassiopaeus. Förut Liturgien tillgifven, ändrade han sitt tänkesätt vid Uppsala möte 1593, skyllande på blinda ledare. Var Contractsprost 1625. Genom sina 4 barn blef han stamfader för flera prestslägter inom stiftet, såsom Achraelius, Krutenius, Sandler, Ehrenman, Tibelius, Westius, m.fl.. Barn: Petrus Skeptunensis, kyrkoherde i Tibble och Åland; Johan, kyrkoherde i Westeråker; Barbara, g.m. prosten i Gefle Mag O. Aurivillius; Cecilia, g.m. kyrkoherden i Westeråker Johan P. Medelpadus; en dotter, g.m. successor E. Thaddeus. Död 1640-02-14 i Skepptuna (AB). 
Barbro Pedersdotter Cassiopea.  Född 1599 i Skepptuna (AB). [Lars Jarnebrant DIS 12734] 
Död 1679 i Uppsala (C). [Lars Jarnebrant DIS 12734] 
Petrus Tibell Tibelius Skeptunesis.  Född 1600 i Skepptuna (AB). [Lars Jarnebrant DIS 12734] 
Död 1686 i Åland (C). [Lars Jarnebrant DIS 12734] 
Fant-Låstbom - Upsala ärkestifts herdaminne: Petrus Petri Skeptunensis. Fadren kyrkoherden Petrus Thomae i Skeptuna. Pvgd 1624. Var Commin. i Skeptuna, då han blef kyrkoherde i Tibble 1656. En ryttare ref honom i skägget 1657, och måste derföre stå uppenbar kyrkopligt. - Prot. 1678: "Pastor I. angaf huru en Gevaldiger Peder Jonsson, tillika med en annan, Spel-Hans benämnd, efter förrättad gudstjenst begifvit sig in i Tibble kyrka, och utdragit med slag och annat alarm en skomakare, och satt honom i fängelse, till att bringas under militien. Res: alla tre citeras till Cons." Död 13 Juli 1686. Barnen kallade sig Tibelius, och var han således stamfader för den slägten. Barn: Johan, kyrkoherde i Sigtuna; Petrus, Comm. i Tibble; Eric, Fogde på Ribbingebäck; Christina, g.m. kh i Säby, Linköpings stift, Mag. E. Styrelius; Elisabeth, g.m. successor E. Westius Kyrkoherde i Tibble och Åland. Född 1600 i Skepptuna (AB). Död 1686-07-13 i Åland (C). 
Johannes Petri Skeptunesis Achrelius.  Harriet Komminister, kyrkoherde och riksdagsman. 
Född 1608 i Skepptuna (AB). [Uppsala stift herdaminnen] 
Död 1666 i Västeråker (C). [Lars Jarnebrant DIS 12734] 
Komminister från 1637-06-26 till 1638-03-07 i Huddunge (U). Kyrkoherde från 1638 i Västeråker (C). Blev kyrkoherde på Knut Posses rekomendation.. Riksdagsman 1647, för prästeståndet. Källa Uppsala stift herdaminnen.
En av döttrarna gift med Komminister A. Kidronius i Häverö.
PRÄSTESTÅNDETS RIKSDAGSPROTOKOLL 1647 -------------------------------------------------------------------------------- (SID 104) Acta comitialia 1647. 1. Närvaro förteckning. Anno 1647 kommo tillsammans, widh den 13 januarij, effter som H. K. M: t wår allernådigste Drotningh haffwer ständerna tillsamman kallat till itt allment möthe och rijkzdagh här i Stockholm, efftertechnade aff hwario stifft medh sine fulmachter affärdigadhe, aff presterskapet, som fölier: In vacantia arehiepiscopatus, cler collegio praesidebat d. Jonas Magni, episc. sch [arensis] toto comitiorum tempore. Aff Ubsala stifft. D. Johan: Lenaeus, qvi iam ad arehiepiscopatum electus confirmabatur et ordinabatur, a doet: Jona Magni: episc. scharensi; cirea finem comitiorum. M. Ericus Brunnius s.s. theol. profess. M. Ericus Iwari praep. et pastor in Alzike. M. Andreas Tolstadius gymn. stocholm. lector. M. Olaus Christophori scholae ubsaliensis rector. (SID 105) M. Johan Tornaeus pastor in Torne. M. Thomas Jacobi Rozelius p. et p. in Niuren. Dn. Ericus Martini pastor in Borstilla. Dn. Ericus pastor in Stefftuna Dn. Martinus Holm pastor in Offwansiö. Dn. Johannes Petri pastor in Westeråker. Dn. Gundmundus pastor in Eckeröön. Dn. Gudnundus pastor in Södhe[r]hampn. Dn. Laurentius pastor in Solle[n]t[un]a. Dn. Olaus Bartholini pastor in Öffwerdaal i Jämptlandh. Dn. Gundmundus pastor in Eckeröön. Dn. Gudnundus pastor in Södhe[r]hampn. Dn. Laurentius pastor in Solle[n]t[un]a. Dn. Olaus Bartholini pastor in Öffwerdaal i Jämptlandh. Dn. Gundmundus pastor in Eckeröön. Dn. Gudnundus pastor in Södhe[r]hampn. Dn. Laurentius pastor in Solle[n]t[un]a. Dn. Olaus Bartholini pastor in Öffwerdaal i Jämptlandh. 
I vapenhuset i Västeråker kyrka har det suttit en stor trätavla där Johannes med fru och alla barn var avporträtterade. Tavlan hängde ursprungligen vid sidan om predrikstolen, men flyttades då man tog upp ett fönster i väggen. Tavlan har nog försvunnit vid renoveringen 1913-1916. Kanske kunde man inte längre se vad det var.
Ligger begravd i mittgången i kyrkan. Under skyddsgolv av spånplatta och matta kan man hitta gravstenen nästan ända framme där gången slutar vid altaret.
Inskription runt kanten på gravstenen:
THENNÄ STEN ÄR GIFVEN
AF HR GABRIEL ACHRLIO SINA FÖRÄLDRAR TIL
YTERSTA TJÄNST SOM AVTEK
NADE ÄHRO PÅ OFVAN SKREFNE TAFLA
Årtal mitt på stenen: 1671
På stenen finns ytterligare 2 fält med bibeluttryck, himmel, evighet, rättfärdighet etc.. 
Fant, Johan E.&Låstbom, Aug. Th.: Upsala Ärkestifts herdaminne: J P Skeptunensis. Fadren kyrkoherden Petrus Thomae i Skeptuna. Var här (i Westeråker) commin., då han uppå Knut Posses rekommendationblef Kyrkoherde 1638. Riksdagsman 1647. I hans tid, 1650, började en långvarig process emellan Grefvinnan Sigrid Bjelke till Wijk och Öfverstinnan Margareta Patkull, som då innehade Berga i Åkers socken, rörande den af Fru Rambergh till Åkers kyrka testamenterade jord, som af Öfverstinnan Patkull blifvit från kyrkan afsöndrad och lagd under Berga. Denna vidlöftiga process fortsatte äfven under hans egterträdare. Ännu försvaras i vapenhuset en stor tafla af träd, väl målad, på hvilken Johannes Petrus Skeptunensis tillika medsin fru och deras tio barn äro afpoorträtterade. Taflan har fordom suttit i kyrkan på norra väggen, men blef nedtagen då ett nytt fönster vid predikstolen måste upphuggas. I hans tid lät Fru Cath. Bjelke göra predikstol och dopfunt. Död 1666 och ligger begraven midt i kyrkan. Gift 1a med Helena Christophersdotter. 2a med Sigrid. Barn, alla af förra giftet, som kallade sig Achrelius; Pehr, Commin. i Odensala; Catharina, g.m. kh S. Krutenius i Söderby; Johan, Rector Schol. i Gefle; Christopher, dog som fadrens adjunct; Cecilia; Christina, g.m. kh N. Sundelius i Håtuna; Isac; Margareta; Gabriel, kh i WesterLöfsta; Barbara. En af döttrarna war gift med Commin. i Häfverö, A. Kidronius. Kyrkoherde i Westeråker, riksdagsman 1647. 
NN Pedersdotter.  
Cecilia Pedersdotter.  

Cecilia Eriksdotter Hwitt. Harriet Född 1575 i Skepptuna (AB). [Göran Tuneld DIS 22469] Död 1656 i Skepptuna (AB). [Göran Tuneld DIS 22469]  f Ericus Matthiae Hwiit. Harriet Född i Film (C). [Uppsala stift-, Stockholm stads- herdaminnen] Död 1591-04-30 i Skepptuna (AB). [Uppsala stift-, Stockholm stads- herdaminnen] Kyrkoherde och riksdagsman. 
 ff Mattias Hwiit. Harriet Lodsmed. 
  
 
fm Kerstin NN. Harriet   
 
m Agnes Hansdotter. Harriet Född 1543 i Stockholm (AB). [Göran Tuneld DIS 22469] Död 1591 i Skepptuna (AB). [Göran Tuneld DIS 22469]    
 
   
 
Personregister   Efternamnsregister   Ortsregister 

Framställd av DISGEN version 8.1e 2012-02-20

http://www.lobel.se/Antavla/0002/2220.htm
view all

Cecilia Eriksdotter Hwiit's Timeline

1575
1575
Sweden
1600
1600
Age 25
Sigtuna Municipality, Sweden
1608
1608
Age 33
Sigtuna Municipality, Sweden
1656
1656
Age 81
Sweden
????
????
Skepptuna, (C), Sweden