Is your surname Paulli?

Research the Paulli family

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Related Projects

Daniel Paulli

Birthdate:
Birthplace: Lübeck, Schleswig-Holstein, Deutschland (Germany)
Death: November 14, 1684 (44)
København, Hovedstaden, Denmark
Immediate Family:

Son of Simon III Paulli and Elisabeth Fabricius
Husband of Margrethe Würger
Father of Anna Margrethe Paulli; Hieronymus Christian Paulli and Daniel Pauli
Brother of Prof. Dr. med Jacob Henrik Paulli von Rosenschild; Simon IV Pauli; Sophia Paulli; Margretha Paulli; Catharina Elisabeth Paulli and 6 others

Occupation: Kongelig Majestæts bogfører, boghandler i København
Managed by: Private User
Last Updated:

About Daniel Paulli

Daniel Pauli* Født: 1640 i Lübeck. Flensborg. Tyskland Døbt: 1640 Far: Simon Pauli* Mor: Elisabeth Fabricius* Ægtefælle: Margaretha Wurger* Gift: 1671 i Vor Frue sogn i København, Københavns amt Børn: Anna Margrethe Paulli*

Daniel Pauli var boghandler og avisudgiver i København.

Biografi: Margaretha datter af Heinrich Wüger, rådmand i Lübeck, kongelig dansk resident eller faktor ( repræsentant - ved datidens konnsul), og hustru Margaretha Wibbeking. Margaretha blev gift anden gang med Johan Jost Erythropel, død 1705 boghandler i København. Fra Dansk Biografisk Lexikon:1

Paulli, Daniel, 1640-84, Avisudgiver og Boghandler,

Søn af nedennævnte Simon P. og Elisabeth Fabricius, er født i Rostock 23. Maj 1640, men vistnok opdraget i Kjøbenhavn. 1664 var han ansat ved en Boghandel i Nürnberg, da han kaldtes hjem af Boghandlerenkerne Moltke for at forestaa Kjøbenhavns største Boghandel. 8. April 1665 fik han Bevilling som kongl. Boghandler, men kun kort Tid blev han Bestyrer af Bogladen, da Enkernes Uenighed bevirkede Handelens Ophør. Bryderier og Processer vare Følgen for P., men tvang ham ogsaa ind paa selvstændig Virksomhed. Han skaffede sig Bevilling paa Forlagsret til adskillige Bøger, erhvervede en Del af det Moltkeske Bos Forlagsskrifter, indforskrevne Bøger, Kobbere og Plader for 4000 Rdl, kjøbte 2 Huse i Skindergade og aabnede der sin Boglade. 1667-77 var han Avktionsdirektør. Ogsaa paa Børsen havde han Udsalg og i Frankfurt a. M. en Forlagshandel. Han har forlagt ikke faa danske Værker; hans Forretning har været solid, men ikke storstilet. Kingos aandelige Sjungekor udkom hos ham, og selv foranstaltede han 1680 en Salmesamling: "Den sjungende Gudsfrygt", som staar højt over de samtidige. En i hans sidste Aar forberedt Udgave af en Billedbibel, et Pragtværk, hvoraf Prøveark haves, afbrødes ved hans tidlige Død (Nov. 1684).

Størst Betydning har P. som Avisudgiver. Hans Privilegium er af 22. Okt. 1672, men alt i Juli var den tyske Avis "Extraordinaire Relationes" begyndt at udgaa omtr. 3 Gange om Ugen med mange Tillæg, under Krigen med Sverige ledsaget af en "Oeresundische Relation" med indenlandske Nyheder. Fra Nov. 1672 udkom en dansk Maanedavis og fra Sept. 1675 hver Uge "Dansk Advis". Herved har P. saa at sige skabt en dansk Dagspresse; før bøde tyske Ugeaviser væsentlig et tarveligt Udpluk af Hamborger-Blade. P. havde Korrespondenter i Udlandet, Forbindelser ved Hæren og i Regeringskredsene. Sproget er livligt, de indenlandske Nyheder udførlige og paalidelige, et rigt Materiale af politiske og militære Aktstykker ledsager Aviserne. I kommerciel Henseende vare Meddelelser af Vexel- og Bankokursen i Amsterdam og Hamborg, af Skibs- og Handelsefterretninger en Nyhed, ligesom Maanedsavisens aarlige Bogfortegnelse, "Mercurius librarius Danicus", bød et hidtil ukjendt litterært Hjælpemiddel. -- I Avg. 1667 havde P. ægtet Margrethe Würgers, der overlevede ham og fortsatte Boghandelen.

Stolpe, Dagspressen i Danm. II, 97 ff. 338 ff. Nyrop, Den danske Boghandels Hist. I, 260.

view all

Daniel Paulli's Timeline

1640
June 23, 1640
Lübeck, Schleswig-Holstein, Deutschland (Germany)
1672
May 23, 1672
København, Hovedstaden, Danmark (Denmark)
1682
May 13, 1682
København
1683
1683
1684
November 14, 1684
Age 44
København, Hovedstaden, Denmark