Frands Lykke, til Overgaard, Kokkedal, Hevringholm, Nielstrup og Rugaard

Is your surname Lykke?

Research the Lykke family

Frands Lykke, til Overgaard, Kokkedal, Hevringholm, Nielstrup og Rugaard's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Related Projects

Frands Lykke, til Overgaard, Kokkedal, Hevringholm, Nielstrup og Rugaard

Birthdate:
Birthplace: Paa Overgaard Gods, Udbyneder Sogn, Overgaard, Randers Amt, Gjerlev Herred, Danmark (Denmark)
Death: September 1655 (60-69)
Paa Hevringholm Herregaard, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, Danmark (Denmark)
Place of Burial: Køge Sofn, Køge, Roskilde Amt, Ramsø Hererd, Danmark
Immediate Family:

Son of Henrik Jørgensøn Lykke, til Hverringe, Overgaard, Bonderup, Kokkedal og Gisselfeld and Karen Fransdatter Banner
Husband of Lisbeth Esgesdatter Brock, af Estrup
Father of Kaj Frandsen Lykke, til Gisselfeld, Rantzauholm, Hellerup, Rødkilde, Brendegaard og; Christence Frandsdatter Lykke, til Svanholm; Esge Frandsen Brock Lykke and Henrik Frandsen Lykke
Brother of Jørgen Henriksen Lykke, af Overgaard; Anne Henriksdatter Lykke; Christian Lykke and Gertrud Henriksdatter Lykke

Occupation: Lensmand paa Dronningborg. Dansk Adelsmand. Godsejer. 1619-1655 til Gisselfeld
Managed by: Cecilie Nygård
Last Updated:

About Frands Lykke, til Overgaard, Kokkedal, Hevringholm, Nielstrup og Rugaard

  • Lykke, Frands, o.1591-1655, til Overgaard, Søn af ndfr. nævnte Henrik L. til Overgaard.

Den 5 aarige Udenlandsrejse (1606-11), der afsluttede hans Uddannelse og med længere Ophold i Leipzig, Strasburg og Paris førte ham gjennem Tyskland, Schweits og Frankrig, endte samtidig med, at hans Fader døde, og i det han saaledes strax kunde tiltræde sin Del af den betydelige Arv, følte han sig ikke opfordret til at indtræde i Hof- eller Statstjenesten, ja han vedblev hele sit Liv at være Privatmand, naar undtages, at han i et Aar (1647-48) sad som Lensmand paa Dronningborg.

Han deltog selvfølgelig i Stændermøderne og indtog ved flere Lejligheder en ret fremtrædende Stilling som en af den jyske Adels Repræsentanter, men hans Betydning ligger i hans Rigdom.

Til Arven efter Forældrene kom efterhaanden Arv efter alle hans Søskende, nemlig 2 Brødre, der døde unge, og den ovfr. nævnte Søster Anne L., hvis eneste Datter var død før Moderen, og hans Giftermaal (1621) med Lisbet Brock (f. 1603 d. 1652), en Datter at Eske B. (III, 86), forøgede hans Rigdom, saa at han ved sin Død (1655) ejede o. 8000 Tdr. Hartkorn. Hans aarlige Indtægter ansloges mod Slutningen af hans Liv til 16-20000 Dlr. Med megen Omhu og Indsigt skal han have styret sine mange Gaarde, i Skaane Ellinge og Ørtofte, som han dog begge skilte sig ved, i Sjælland Svanholm, Kindholm og Gisselfeld, paa Laaland Kjelstrupgaard, i Fyn Rantzausholm, Brændegaard, Flintholm og Rødkilde, i Jylland Kokkedal, som han solgte, Rødslet, som han tilkjøbte sig 1649, Ovegaard, Skjern, Overgaard, Hevringholm, Nielstrupgaard, Rudgaard (Rygaard) og Estruplund.

Det var sikkert med Tanken rettet paa alle disse Herregaarde, at Christian IV paa sine sidste Dage var saa ivrig for at faa et Parti i Stand mellem sin kjære Søn Ulrik Christian Gyldenløve (VI, 340) og F. L.s eneste Datter, der da kun var et Barn paa 11-12 Aar, en Plan, som Kongens snart paafølgende Død imidlertid kuldkastede. Foruden denne Datter, Christence L., som blev gift med Frands Brockenhuus (III, 109) og Fred. v. Arenstorff (I, 320), efterlod F. L. sig en eneste Søn, den ulykkelige Cai L. (s. ovfr.).

Rasmussen, Optegn, om Gisselfeld S. 82 ff.

C. F. Bricka.

http://runeberg.org/dbl/10/0512.html

  • Frands Lykke til Overgård (omkring 1591 – 1655) var en dansk adelsmand, søn af Henrik Lykke til Overgård.

Den 5-årige udenlandsrejse (1606-11), der afsluttede hans uddannelse og med længere ophold i Leipzig, Strassbourg og Paris førte ham gennem Tyskland, Schweiz og Frankrig, endte samtidig med, at hans far døde, og i det han således straks kunne tiltræde sin del af den betydelige arv, følte han sig ikke opfordret til at indtræde i hof- eller statstjenesten, ja han vedblev hele sit liv at være privatmand, når undtages, at han i et år (1647-48) sad som lensmand på Dronningborg. Han deltog selvfølgelig i stændermøderne og indtog ved flere lejligheder en ret fremtrædende stilling som en af den jyske adels repræsentanter, men hans betydning ligger i hans rigdom. Til arven efter forældrene kom efterhånden arv efter alle hans søskende, nemlig to brødre, der døde unge, og søsteren Anne Lykke, hvis eneste datter var død før moderen, og hans giftermål (1621) med Lisbet Brock (1603 – 1652), en datter af Eske Brock, forøgede hans rigdom, så at han ved sin død (1655) ejede omkring 8000 tdr. hartkorn. Hans årlige indtægter ansloges mod slutningen af hans liv til 16-20000 daler. Med megen omhu og indsigt skal han have styret sine mange gårde, i Skåne Ellinge og Ørtofte, som han dog begge skilte sig ved, på Sjælland Svanholm, Kindholm og Gisselfeld, på Lolland Kjelstrupgaard, på Fyn Rantzausholm, Brændegård, Flintholm og Rødkilde, i Jylland Kokkedal, som han solgte, Rødslet, som han tilkøbte sig 1649, Ovegaard, Skjern, Overgård, Hevringholm, Nielstrupgaard, Rudgaard (Rygaard) og Estruplund. Det var sikkert med tanken rettet på alle disse herregårde, at Christian 4. på sine sidste dage var så ivrig for at få et parti i stand mellem sin kære søn Ulrik Christian Gyldenløve og Frands Lykkes eneste datter, der da kun var et barn på 11-12 år, en plan, som kongens snart påfølgende død imidlertid kuldkastede. Foruden denne datter, Christence Lykke, som blev gift med Frands Brockenhuus og Frederik von Arenstorff, efterlod Frands Lykke sig en eneste søn, den ulykkelige Cai Lykke.

http://da.wikipedia.org/wiki/Frands_Lykke

view all

Frands Lykke, til Overgaard, Kokkedal, Hevringholm, Nielstrup og Rugaard's Timeline

1590
1590
Paa Overgaard Gods, Udbyneder Sogn, Overgaard, Randers Amt, Gjerlev Herred, Danmark (Denmark)
1622
September 8, 1622
Overgaard, Udbyneder, Gjerlev, Randers, Denmark
1625
March 16, 1625
Paa Gisselfeld Gods, Braaby Sogn, Gisselfeld, Sorø Amt, Ringsted Herred, Danmark (Denmark)
1636
April 14, 1636
Gisselfeld Kloster, Braaby (Ringsted H., Sorø, Denmark
1655
September 15, 1655
Age 65
Køge Sofn, Køge, Roskilde Amt, Ramsø Hererd, Danmark (Denmark)
September 1655
Age 65
Paa Hevringholm Herregaard, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, Danmark (Denmark)
????
????