Hercules Venter, b5c13

Is your surname Venter?

Research the Venter family

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

About Hercules Venter, b5c13

 • http://databases.tanap.net/mooc/
 • Reference no.: MOOC8/59.10b
 • Testator(s):
 • Hercules Venter
 • 19 October 1808
 • J:C: Gie
 • Staat en inventaris van alle zodanige goederen en effecten als ’er ab intestato met ’er dood ontruimd en nagelaten zijn bij wijlen Hercules Venter ten behoeve van desselfs nagelatene weduwe Anna Sophia Fick, mitsg:s de door hem bij haar verwekte thien kinderen, in naame
 • 1) Maria Claudina Venter geb: den 23 Junij 1783
 • 2) Hester Susanna Venter geb: den 10 Aug:s 1785
 • 3) Martha Sophia Venter geb: den 7 Oct:br 1787
 • 4) Lacija Venter geb: den 3 Julij 1789
 • 5) Petrus Albertus Venter geb: den 15 Junij 1790
 • 6) Bernh:s Gerhard:s Venter geb: den 20 Junij 1794
 • 7) Johanna Susanna Venter geb: den 20 Dec:br 1796
 • 8) Anna Sophia Venter geb: den 16 Jann: 1799
 • 9) Willem Venter geb: den 2 Oct:br 1802
 • 10) Louisa Frederica Venter geb: den 1 Maart 1804
 • Vervolgens opgegeeven door voorn:de weduwe Hercules Venter bij mij Theodorus Muller, Secretaris van ’t district Graaff Reinet, ter presentie van de naten: getuigen in geschrifte gesteld, bestaande dezelve in de navolgende, te weeten
 • http://databases.tanap.net/mooc/
 • Reference no.: MOOC8/59.10a
 • Testator(s):
 • Hercules Venter
 • 7 May 1811
 • C: Bird
 • Inventaris mitsg:s tauxatie van alle zodanige goederen als er ab intestato metter door zijn ontruimd ende nagelaten door Hercules Venter ten voordele zijner nagel: wed:e Anna Sophia Frick ter eenre en hunne by den anderen in echt verwekte tien kinderen, met namen
 • 1) Maria Claudina Venter get:d met Joh:s Erasmus ter andere zyde
 • 2) Hester Susanna Venter get:d met Willem Broodryk
 • 3) Martha Sophia oud 23
 • 4) Lacya oud 21
 • 5) Petrus Albertus oud 20
 • 6) Bernhardus Gerhardus oud 16
 • 7) Johanna Susanna oud 14
 • 8) Anna Sophia oud 11
 • 9) Willem oud 9
 • 10) Louisa Fredrica Venter oud 7 jaren
 • invoegen als het een en ander door den secretaris van Graaffereinet, Theodorus Muller, en getuigen is opgenomen en in geschrifte gebragt, mitsg:s door ons onderget: gecomm: Weesm: geinventariseerd en getauxeerd in maniere als volgd, namentlyk
 • Rd:s
 • een halfslete wagen met desselfs toebehoren 50:--
 • een wagen kist 12:--
 • vier schiet geweeren 65:--
 • een thee tafel 8:--
 • een zeeft 2:--
 • twee karn vaatjes 5:--
 • vier yzere potten in zoort 14:--
 • een kleine yzer potje 1:24
 • een halfaam /:defect:/ 3:--
 • drie emmers 5:--
 • een rooster 2:--
 • een trommel 1:24
 • een schenkbord
 • twee ketels /:waarvan een defect:/ 3:--
 • vier boeken /:in zoort:/ 0:36
 • een oude zadel 0:24
 • drie zikkels 1:24
 • vier bottels
 • drie porc: borden 0:18
 • drie tinne borden 2:--
 • een tinne kom
 • zes vorken 0:36
 • een veld stoel 0:24
 • een lepelrak 0:12
 • een ploegbeugel /:met bril en spil:/ 6:--
 • twee pierings 1:--
 • een kannetje
 • een oude thee pot
 • twee stoelen 2:--
 • drie oude graven 2:24
 • twee oude pikken
 • vier tinne lepels 0:24
 • een handbyl 3:--
 • een handbyl /:oud:/
 • een hamer 0:24
 • een bulzal, peuluw en twee kussens 15:--
 • een disselboom, beugel en bout van een langwagen 1:--
 • Beestiaal
 • Rd:s
 • tien trekossen 180:--
 • een koe en een kalf 20:--
 • twee honderd drie en twintig aanteel schapen 334:24
 • vier en negentig aanteel bokken 94:--
 • Baten des boedels
 • Rd:s
 • van de weduwe Jacobus van Staden voor een os 20:--
 • van Adriaan Lehman over gekogte schapen 50:--
 • van Witsche Botes over kostpenn: van een slavin 15:--
 • Rd:s918:30
 • Lasten des boedels
 • Rd:s Rd:s
 • aan Fredrik Nielsen over negotie goederen 100
 • aan wyl: Abraham Moes over negotie goederen 80
 • aan Samuel de Beer over wyn, brandewyn etc: 50
 • aan den ter Weeskamer g’administreerd wordende boedel van wyl: Anna Maria Pretorius wed: David Schalk van der Merwe bl: gesl: ged: rekening 112 231:12
 • Over zulks den boedel zuiver komt te rendeeren Rd:s687:18
 • Aldus g’inventariseerd en getauxeerd ter Weeskamer aan de Kaap de Goede Hoop den 7 May 1811 ende zulks op het op en aangeven van de in den hoofde dezes gem: weduwe, dewelke verklaarde in het doen inventariseeren deezes boedels zig in alles ter goeder trouwe te hebben gedragen en hares wetens niets verzwegen of terug gehouden van al het geen tot den boedel en nalatenschap behoord, invoegen zy dan ook betuigde de deugdelykheid haarer opgave ten allen tydes des vereischt wordende met solemneele eede nader te bevestigen en verdere belofte zo hierna nog iets tot gez: nalatenschap specteerende mogte worden ontdekt, daarvan nader en getrouwelyk ter Weeskamer opgaaf te zullen doen ten einde deezen inventaris daarmede te kunnen amplieeren.
 • In teeken der waarheid is deeze ter presentie van ons gecomm: Weesm: ende my, Eerste Commis, door de inventarient behoorlyk ondertekend.
 • Als gecomm: Weesm: A: V: Bergh, G:E: Overbeek
 • Voor den opgaaf: Anna Sovyia Vick
 • Mij present: G:A: Watermeijer, E: C:

Baptism July 26 1750

Delia Robertson's citation: "From Prof. Barend J. Venter, "Voorsate staat van Heinricha Venter", 22 September 2008 This ancestral register was compiled for Delia Robertson on 22 September 2008 from the database "Die Venter familie van Suid-Afrika" compiled by B.J. Venter, J.A. Venter and M.A. Venter. Prof. B.J. Venter, 20 Ray Street, Annlin, 0182. Hereinafter cited as "Voorsate staat van Heinricha Venter." http://www.e-family.co.za/ffy/g6/p6522.htm

b5 Pieter ≈ Stellenbosch 18.10.1699 † c. 1765 x Kaapstad 30.11.1721 Hester NEL ≈ 1.8.1706 † c. 1785 d.v. Guillaume Neel en Jeanne la Batte

c13 Hercules ≈ Stellenbosch 26.7.1750 x 2.2.1783 Anna Sophia FICK ≈ 16.3.1766 † 17.11.1845 d.v. Bernardus Fick en Maria Claudina Guillaumet

 • DEPOT KAB
 • SOURCE MOOC
 • TYPE LEER
 • VOLUME_NO 7/1/152
 • SYSTEM 01
 • REFERENCE 47
 • PART 1
 • DESCRIPTION VENTER, HERCULES. INVENTORY.
 • STARTING 18390000
 • ENDING 18390000

Hercules "Koraluas" Venter born 1750 July 26 died 1813 April 18

view all 16

Hercules Venter, b5c13's Timeline

1750
July 26, 1750
July 26, 1750
Stellenbosch, Caap de Goede Hoop, Suid Afrika
July 26, 1750
July 26, 1750
Stellenbosch
1783
June 23, 1783
Age 32
1786
August 10, 1786
Age 36
1787
October 7, 1787
Age 37
1789
July 3, 1789
Age 38
1790
April 17, 1790
Age 39
Colesberg, Northern Cape, South Africa