Jan Gerritse Bantjes

public profile

您也姓Bantjes吗?

考证Bantjes氏源流

Jan Gerritse Bantjes的个人主页

与你的亲人和朋友分享你的家族树和家庭相册

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Jan Gerritse Bantjes

别名字号 "Johannes", "Jan Gerritze"
生日 (70)
出生地 Graaff-Reinet, Western District, Eastern Cape, South Africa
逝世 1887年10月6日 (70)
Potchefstroom, Southern DC, North West, South Africa
直接亲属

Bernhard Louis Bantjes, b1c3Isabella Johanna Adriana Swanepoel, b3c12d4之子
Matthysina Germina Clasina Knoetze的丈夫
Bernhard Louis Bantjes; Isabella Johanna Adriana Bantjes; Jan Gerritze Bantjes; Rachel Hilletjie BantjesMaria Adriana Isobella Solomina Stonehouse之父
Martha Isabella Adriana Bantjes; Isabella Jacoba Swanepoel; Rachel Hilletjie Hilletjies Roets; Anna Francina Bantjes; Hendrik Jacobus Petrus Bantjes另外2个的兄弟

Occupation: trekleier Gerrit Maritz se penvoerder, opsteller v. verslag v. “Wenkommando”, klerk v. Volksraad, open winkel te Seekoeigat, later onderwyser, Wrote the Covenant of 'Bloedrivier', Prokureur"", Voortrekker, Onderwyser
管理员 Chris Steyn
最近更新

About Jan Gerritse Bantjes

Bantjes, Jan Gerritze, Voortrekker.

1817: Op 8 Julie in Beaufort-Wes gebore.

1837: Sluit hom op Nuwejaarsdag by die Voortrekkerlaer op Thaba Nchu aan.

1838: Vergesel Andries Pret,orius se "Wenkommando" en hou die "Journaal" van die ekspedisie.

1839: Vestig hom op Pietermaritzburg as "Prokureur".

1840: Keer na die KaapkoIonie terug.

1848: Tree op as onderwyser en "Klerk van den Kerkraad" op Fauresmith.

1865: Hy word onderwyser op Potchefstroom.

1887: Op 10 Maart op Potchefstroom oorlede.

Uit Afrikaanse Kinderensiklopedie deel XI 1962 Sincerely,

Hans Peter Silbernagl

---------------------------------------------------------------

Extract from http://rwnel.blogspot.nl/2008_08_01_archive.html

Van die ou historici vertel ons ook dat die verdrag tussen Piet Retief en koning Dingaan wat die Slag van Bloedrivier voorafgegaan het, deur ene JG Bantjes opgetrek is en dat hy ’n lid van die Wenkommando by Bloedrivier was. Daar is plek-plek selfs melding gemaak daarvan dat dié Bantjes die Klerk van die Volksraad van die Republiek van Natalia was.

Bantjes was nie net ’n volwaardige Voortrekker nie. Hy was een van die mees prominente intellektuele van die Trek en het menige Trekkerkinders – onder andere ’n jong Paul Kruger – in sy ossewa geleer lees en skryf.

Bantjes is op 8 Julie 1817 te Nieuwveld in die distrik Graaff-Reinet gebore. Hy was die derde kind van Bernhard Louis Bantjes en Isabella Johanna Swanepoel. Bernhard se oupa, Jan Geert Bantjes, het in 1755 in die Kaap geland en is op 5 Maart 1758 met Hilletje Agnita Jacobs getroud. Sy was die dogter van Jan Jacobs van de Caab en Agnietie Pieters van de Caab, twee slawe.

Bantjes het die Beaufort-distrik in Desember 1838 saam met veldkornet Jacob de Clerq en verskeie familielede verlaat en op Nuwejaarsdag 1837 by Thaba Nchu by die Groot Trek aangesluit.

Die Voortrekkers se dominee, Erasmus Smit, het in sy dagboek geskryf: “Mnr. De Klerk het ’n jong kleurlingman saam met hom gebring, en aangesien laasgenoemde sekere talente had, het ek hom versoek om ’n passasie te lees en te sing. Sy naam is Jan Bantjes.”

Die verdrag tussen Retief en Dingaan wat op 4 Desember 1838 onderteken is en ’n groot stuk grond aan die Boere oorgedra het, is deur Bantjes in sy eie handskrif opgetrek. Twee dae later, toe Retief en van sy manne vir Dingaan by umGungundlovu gaan groet het, is hulle in opdrag van die Zoeloe-koning met knuppels doodgeslaan.

Dit was Bantjes, in daardie stadium sekretaris van die bevelvoerder van die Wenkommando teen die Zoeloes, Andries Pretorius, wat die nuus van Retief se grusame einde aan die res van die Voortrekkers moes oordra.

Bantjes was in die binnekring van die groep wat op 9 Desember 1838 by Waschbankspruit ’n gelofte aan God gemaak het dat as Hy hulle ’n oorwinning oor die Zoeloes laat behaal, hulle en hul nageslag dié dag as ’n Sabbatdag sal herdenk.

Bantjes het in 1839 breedvoerig oor die Gelofte en die Slag van Bloedrivier in ’n spesiale uitgawe van die tydskrif De Zuid-Afrikaan geskryf. Dit is een van die belangrikste dokumente waarop latere historici hul ontledings van dié twee gebeurtenisse gegrond het.

Bantjes het in 1839 Klerk van die Volksraad in Pietermaritzburg geword en ook as prokureur in die landdroshof begin praktiseer. Toe die weduwee HJ van Niekerk hom vir ’n bedrag geld dagvaar wat hy glo by haar geleen het, het hy terug Kaap toe getrek om die saak te ontduik.

Bantjes het daarna vir ’n paar jaar lank ’n winkel in Prins Albert bestuur en was later die skoolmeester en voorleser van die NG Kerk in Humansdorp. In 1855 trek hy weer Graaff-Reinet toe, en agt jaar later word hy die landdrosklerk en Posmeester van die Zuid-Afrikaansche Republiek in Pretoria. Van Pretoria af is hy Lichtenburg toe waar hy staatsaanklaer was, en daarvandaan na Ventersdorp, waar hy ’n paar jaar lank skoolhoof was. (Ja, Eugene, Ventersdorp.)

Jan Gerritze Bantjes is in 1887 aan huis van sy oudste seun in Potchefstroom dood. ’n Jaar tevore het sy jongste seun, ook Jan Gerritze Bantjes, die eerste goudmyner aan die nuutontdekte Witwatersrand geword.

  1. Die volledige verhaal van Jan Bantjes verskyn in Max du Preez se boek Of Tricksters, Tyrants and Turncoats – More Unusual Stories from South Africa’s Past wat in Oktober 2008 by Zebra Press verskyn het. http://www.amazon.com/Of-Warriors-Lovers-Prophets-Unusual/dp/186872901X?tag=duckduckgo-d-20
查看全部

Jan Gerritse Bantjes的年谱

1817
1817年7月8日
Graaff-Reinet, Western District, Eastern Cape, South Africa
1817年10月6日
Graaff-Reinet, Western District, Eastern Cape, South Africa
1839
1839年10月19日
22岁
Humansdorp, Western District, Eastern Cape, South Africa
1842
1842年
24岁
Humansdorp, Western District, Eastern Cape, South Africa
1843
1843年10月
26岁
Humansdorp, Western District, Eastern Cape, South Africa
1845
1845年
27岁
Prince Albert, Central Karoo DC, Western Cape, South Africa
1849
1849年1月5日
31岁
Humansdorp, Western District, Eastern Cape, South Africa
1887
1887年3月10日
69岁
1887年10月6日
70岁
Potchefstroom, Southern DC, North West, South Africa