Jan Nevečeřal

public profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

About Jan Nevečeřal

GEDCOM Note

<p><p><p>Z ksi¹g parafialnych (wstawione znaki interpunkcyjne dla lepszego zrozumienia treœci):</p><p>&nbsp</p><p>Nr. 24 </p>Dnia 18/90 wrzeœnia 1894r og³oszona zosta³a zapowiedŸ pierwsza miêdzy k</p><p>awa</p><p>lerem Janem Niewieczerza³em, rolnikiem, zamieszka³ym w Emilianowie, urodzonym w Bocianisze, synem Jana Niewieczerza³a - rolnika i ma³¿onki jego Anny z Niewieczerza³ów, lat 20 maj¹cym</p><p>, wyznania</p><p> Ewangelicko- Reformowanego bêd¹cym, a pann¹ Zofi¹ Srajber przy rodzicach w Aleksandrowie zamieszka³¹, urodzon¹ tam¿e, córk¹ Karola Srajber - rolnika i ma³¿onki jego Anny</p><p>z Kupców, lat ma</p>j¹c¹, wyznania Ewangelicko- Reformowanego bêd¹c¹. / 1- wsza zapowiedŸ 18 wrzeœnia, 2- ga zapowiedŸ 25 wrzeœnia, 3- cia 7 paŸdziernika, a œlub odby³ siê 14 wrzeœnia 1</p>894r.

GEDCOM Note

GEDCOM Source

9 JUL 2019 14:10:31 GMT -0500 Andrzej Niewieczerzał Andrzej Niewieczerzal Web Site <p>MyHeritage family tree</p><p>Family site: Andrzej Niewieczerzal Web Site</p>Family tree: 170615491-14 Discovery 170615491-14

GEDCOM Source

Jan Nevečeřal 3 9 JUL 2019 Added via a Smart Match Discovery

view all 12

Jan Nevečeřal's Timeline

1874
May 24, 1874
Bocianicha
1895
1895
1898
October 2, 1898
1900
January 24, 1900
1903
March 25, 1903
1906
January 7, 1906
Zlobnica, Polsko
1909
June 29, 1909
1912
September 20, 1912
Zlobnica, Polsko
1915
April 25, 1915
1920
July 12, 1920