Johan Eugéne Lundin

Is your surname Lundin?

Research the Lundin family

Johan Eugéne Lundin's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Johan Eugéne Lundin

Birthdate: (81)
Birthplace: Stockholm, Sweden
Death: November 21, 1929 (81)
Immediate Family:

Son of Johan Eric Lundin and Charlotte Lundin
Husband of Mary Lundin
Father of Carl Gustaf Lundin; Ernst Wilhelm Lundin and Karin Svinhufvud

Occupation: Bergsingenjör. Läderfabrikör
Managed by: Per Anders (PA) Johannssen
Last Updated:

About Johan Eugéne Lundin

Ingenjör.


Ur Eugèn Lundins egenhändigt nedtecknade levnadsbeskrivning:

»Johan Eugen Lundin, son af landtbrukaren Johan Erik Lundin och Maria Christina Charlotta Lindström, föddes i Stockholm, Kungsholms församling den 5 mars 1848 och var den äldste af 11 syskon. Barndomsåren förflöto i glädje och frihet på den i Roslagen vid den härliga sjön Erken mycket natursköna egendomen Stjernholm, som i 30 år egdes af min fader.

Efter undervisning i hemmet af informatorer vidtog skolgång i Norrtelje (Norrtelje Elementar-Läroverk, m.a) 1859 till 1863, då efter föräldrarnas afflyttning till Stockholm skolgången fortsattes i Clara skola under ett år och derefter vid Stockholms Lyceum 1864-1867. // Då läsning ej låg för min håg, som mer tilltalades af segling, ridning, jakt och fiske och jag icke var bland de flitigare, så beslöts på inrådan av min kraftfulle farbroder Anders Wilhelm Lundin, som sjelf ogift med intresse och välgörenhet omfattade många brorsbarnen, att jag skulle skickas ut på Bruk, som det hette.

1867 den 12te November bar färden med ångbåt via Köping till Bernshammars Bruk, der jag stannade i 2 år som elev och bokhållare. Genomgick derefter smideskurs under halft år vid det närbelägna Karmansbo Bruk under den skicklige verkmästaren Reinhold Rose. Dessa 2 1/2 år i Westmanland voro arbetsamma, men umgänget emellan tjenstemännen vid de många närbelägna bruken var särdeles gladt och lifligt om också efter nutidens sätt att se något uppsluppet.

Våren 1870 ställdes kosan till det vackra Filipstad, hvars bergsskola genomgicks under tiden 1870/1871, hvarefter jag antogs till smidesverkmästare vid Edsvalla Bruk i Wermland och stannade der till Jan. 1873. Den nära treåriga vistelsen i Wermland uppfylld af mycket arbete omväxlande med måttlig förströelse tillsammans med goda och glada människor har lemnat odeladt angenäma minnen. Tiden fr. Jan. 1873 till September samma år användes till öfning i Bessemerblåsning samt med studier vid Falu Koppargrufva.

I September 1873 började mina studier vid Tekniska Högskolan i Stockholm, och 1874 ingick jag i Bergskolan, hvarifrån jag utexaminerades såsom specialelev i Metallurgi och Grufvetenskap hösten 1875. Under några månader studerades valsverksskötsel och valsspårskonstruktioner hos min gamle vän Rose på Karmansbo, antog våren 1876 tillfälligt engagemang vid Tykö bruk i Finland, der jag stannade till hösten. Anställdes början af 1877 som verkmästare vid Söderfors Bruk, der jag gifte mig i November 1877 med min kära hustru Mary Constantia Elisabeth Blom från Stockholm. Vårt äktenskap har välsignats med 6 barn, hvaraf 3 äro i livet. (1895 1 dödfött gossebarn).

Vid Söderfors stannade jag till hösten 1883, då jag öfvertog Axel Silfverlings Laboratorium för bergsanalytiska undersökningar i Stockholm och associerade mig senare med handelskemisten Erik Scholander för öfvertagande af A. W. Cronquists stora Laboratorium.

Hösten 1885 anställdes jag vid A. W. Lundins Läderfabrik och blef 3dje generationen inom vår släkt som sedan början av 1800-talet bedrev läderfabrikation – inom vilken industri min son Ernst nu fortsätter. Min farbror Anders intresserade sig mycket för politiken och i hans gästfria hus träffades många af tidens förnämligaste politiker tillhörande den skyddsvänliga kategorien – och i öfrigt många notabiliteter. Det var en i många afseenden lärorik och angenäm tid i mångt och mycket skiljande sig från den nuvarande.

Vid min käre farbrors frånfälle den 20 juni 1895 tillträdde jag hans fasta egendomar på Kungsholmen och fortsatte under några år läderindustrin der. Med anledning af gatu- och tomtregleringar flyttades läderfabrikationen till Jerla och bedrevs der af AB Stockholms Förenade Läder- och Remfabriker till dess kriget började den 1 Aug. 1914, då bolaget upplöstes. Läderfabrikationen fortsätter nu i Wenersborg. Jag lefver nu vid 67 års ålder mitt lif i lugnet på Kungsholmen, der vår familj varit bofast i nära 100 år. // Med stort intresse har jag egnat och egnar mig fortfarande åt lantbruk och trädgårdsskötsel på min gård Kårboda å Ljusterö, der jag tillbringar nästan halfva året.»

Eugèn Lundins självbiografi, 1915 (Lundinska Minnesskriften 2:Fascikel Eugèn Lundin).

view all

Johan Eugéne Lundin's Timeline

1848
April 5, 1848
Stockholm, Sweden

Ur födelseboken: ”Ofvanstående barn Johan Eugen blef, enligt attest af Kyrkoherden i Ekerö Hr Er. Ol. Tollstedt, af Läderfabrikören Johan Eric Lundin och mamsell Maria Christina Charlotta Lindström på deras vigseldag den 20 Nov 1848, före deras vigsel, förklarad för deras äkta barn”

Kungsholm CI:9, s 334 – GID 2699.19.17700

1879
December 12, 1879
Age 31
Söderfors (C), Sweden
1881
March 4, 1881
Age 32
Söderfors (C), Sweden
1885
April 27, 1885
Age 37
Stockholm, Kungsholmens församling, Sweden

Kungsholmen SCB Födda 1885:328–GID 100002.116.22200

1929
November 21, 1929
Age 81
????