Kari Hansdatter Hovauk

Is your surname Hovauk?

Research the Hovauk family

Kari Hansdatter Hovauk's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Kari Hansdatter Hovauk (Ulateig)

Birthdate:
Birthplace: Nørdre Ulateig, Lesja, Oppland, Norway
Death: 1820 (63-64)
Hovauk, Lesja, Oppland, Norway
Immediate Family:

Daughter of Hans Olsen Ulateig and Anne Toresdatter
Wife of Martin (Morten) Pedersen Håvauk
Mother of Hans Martinsen Martinsen; Peder Mortensen Mortensen; Ole Martinsen Martinsen; Gunnar Martinsen Hovauk; Tore Martinsen Martinsen and 6 others
Sister of Ola Hansen Ulateig; Marit Pedersdtr Ulateig and Sigrid Hansen Ulateig

Managed by: Mette Heimgard
Last Updated:

About Kari Hansdatter Hovauk

Kari Hansdatter døde i 1820 og det ble holdt skifte etter henne. Skiftet viser uvanlig stor velstand. Det ble gjord opp med en formue på 3386 daler noe som var svært myr på den tiden. Noen detaljer fra skiftet er gjengitt i Lesja bygdebok, bind 3, side 443.


GEDCOM Note

I bygdebok for Lesja kan vi lese om skiftet til Kari:

"I 1820 døydde brukarkona, Kari Hansd. Det vart halde skifte, eit skifte somsynar uvanleg stor velstand.

Skiftesamlinga vart halde 7. september, medan skurdonna framleis gjekk føreseg, og skifteretten gjekk ut på synfaring: "eendel stod endnu paa marken, hvilket blev optalt og befundet til 439Træver (1 treve = 12 par kornband), anseet til omtrent 55 Tønder. Loen somvar indkjørt blev skjønnet til omtrent 21 1/2 Tønde som i alt udgiør 76 1/2Tønde". Kornet vart sett til 4 daler pr. tønne og 304 daler til saman (detskulle vel vore 306?).

Til saman ser vi at buskap og åker gav livberging til 32-33 menneske, detteåret. Det må tyde at dei hadde eit solid overskot. Men nå varhusmannsplassane på sørsida kome til, og det samla folketalet på garden ogplassane i 1825 var faktisk så høgt som 28.

Skiftet syner elles mykje innbu, skåp mm. registrert, m.a. eit "ottedasStue-uhr med malet Kasse", verd 12 daler, eit haglegevær mm.; i "søndreKaave" m.a. ein jernkakkelomn med "Tud, Rør og Dør"; i "nordreKaave" m.a. ein brennevinskjel av koppar med hatt og piper, verd 8 daler; i"Ourboden" mange koller, bøtter, spann o.a. ambod; i "søndre Bygning"m.a. ein jernkakkelomn med kleberdør verd 16 daler, 13 fiskegarn og eidragkiste; "Paa Kammeret" senger, bord, sengeklede, "Paa Staburet"reip, kornbøler, rideutstyr o.a.; "i Vognhuset" div. reiskap, og så toarbeidskjerrer med jernaksel, og ein blåmåla spiss-slede. Elles er desse husanemt med diverse innbu: ein låve, ei kornbu og fjøset. Deretter gjekktakseringsmennene opp på setra, der dei fann storparten av buskapen ogtalde den, saman med innbu og diverse anna på setra (t.d. "Sæterfoderet" ito låver, ca. 925 kg).

Dagen etter, 8. september, gjekk dei over det som var att på gården. Det varm. a. tre kyr, seks årskalvar og dei fem hestane, og noko meir innbu i stugu.Ei åfløy og noko smedreiskap var heller ikkje registrert før.

Enkjemannen, Martin, ville gjeva frå seg garden til eldste sonen, og han tokatt eit dugeleg føderåd: 7 tønner bygg à 4,5 våger (til s. ca. 583 kg) og 1/2tønne rug av avlinga på garden (viss det var misvekst skulle inntil 3 1/2tønner kjøpast frå andre bygder); fôr og stell av 6 kyr og 11 sauer; til eigebruk "den Ager og Eng som er beliggende nordenfor Gaardens Huse, ned tilAlfarveien ..."; åkeren skulle pløyast og såast, men enkjemannen skulleskaffa såkornet; på åkeren skulle det køyrast 20 lass gjødsel; fôr og stell tilein eigen hest for føderådsmannen; årleg "et qvarter Siild" (1/4 tønne) og 11/2 våg tørrfisk, til slakt halvparten av eit treårs gammalt naut, og halvdelenav ein toårs gjø-gris; husrom i søre delen av den nye (øvre) stugu; eit romnede i gangen, der gardbrukaren skulle sørgje for at tørr og opphogd ved, ogvatn, vart bore inn; fritt husrom i gardshusa for dyr og avling. "Videre blevbestemt at, at skulle Føderådskreaturene efter uvillige Mænds Skjøn ikkeblive forsvarligen fødde, skal Enkemanden have Frihed til hos GaardensBruger at tage af hans Creature de han finder forgodt"...

Ein del av barna hadde gifta seg, og fått heimafylgje - opp til 8 kyr og 12sauer, taksert til 84 daler (Kari gift med Hans Tynnøl). Tre av sønene somlevde - Peder, Tore og Halldog - var gifte, og hadde fått 10 daler kvar i"Bryllupskost" - saman med alt heimafylgjet utgjorde dette 316 daler (nokautgift til gjestboda for døtrene er ikkje ført opp).

Netto formue til skifte var 3.386 daler. Omrekna til 1980-verde svara det til 6,8mill. kr (!!).

view all 14

Kari Hansdatter Hovauk's Timeline

1756
December 14, 1756
Nørdre Ulateig, Lesja, Oppland, Norway
1776
1776
Lesja, Lesja, Oppland, Norway
1777
October 5, 1777
Oppland, Norway
1781
February 2, 1781
Uleteig, Lesja, Oppland, Norway
1784
1784
Lesja, Lesja, Oppland, Norway
1786
1786
1788
1788
Lesja, Lesja, Oppland, Norway
1790
1790
Lesja, Lesja, Oppland, Norway
1792
1792
Håga (Nistugu), Lesja, Oppland, Norway