Knud Friis Jespersen

Is your surname Jespersen?

Research the Jespersen family

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Knud Friis Jespersen

Birthdate:
Birthplace: Sorø, Sorø Amt, Danmark (Denmark)
Death: January 13, 1969 (75)
Immediate Family:

Son of Erik Christopher Jespersen and Marie Blicher
Husband of Esther Annie Hostrup Foss
Father of Private; Preben Friis Jespersen and Private

Occupation: Overretssagfører, Amtmand i henholdsvis Hjørring og Svendborg
Managed by: Frederikke Amalie Bodil Foss
Last Updated:
view all

Immediate Family

About Knud Friis Jespersen

1.[S128] Kraks Legat, Kraks Blå Bog, FRIIS JESPERSEN Knud amtmand, K.DM. p.p.; f. 1/4 1893 i Sorø; søn af klosterforvalter Erik Jespersen (død 1934, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Marie f. Blichert (død 1950); gift (19/9 1925) m. Esther F. J., f. 16/6 1902 i Kbhvn., datter af vinhandler Vilh. Foss (død 1913) og hustru Edda f. Hostrup-Schultz (død 1955).

Student (Herlufsholm) 1910; cand. jur. 1916; assistent i generaltolddirektoratet 1917; i indenrigsministeriet 1918; fuldmægtig i indenrigsministeriet 1928; i arbejds- og socialministeriet 1929; eks-peditionssekr. 1934; kontorchef 1936; amtmand over Hjørring amt 1941, over Svendborg amt 1953.

Bestall. som overretssagf. 1919 (depon.); fuldmægtig på Frdbg. politikammer 1919-36; sekretær i forligsinstitutionen 1932-40, i arbejdsløshedsrådet fra 1934 og i socialministeriets arbejdsudvalg 1936-38; leder af beskæftigelses-centralen 1938-40; kst. politimester i Thisted 1920-21; kst. amtmand i Vejle i 1932.

Medl. af bestyrelsen for Akademisk Skytteforening 1915-20 og 1921-31; formand i bestyrelsen for Hjørring Privatbaner 1941-53; medl. af repræsentantskabet for Hjørring Diskontobank 1942-43; medl. af tilsynsrådet for Sparekassen for Hjørring By og Omegn 1943-53 (formand 1949-53); medl. af bestyrelsen for Langelandsbanen og formand i bestyrelsen for Svendborg-Nyborg Jernbaneselskab; formand for repræsentantskabet for Svendborg Bank. 2.[S482] A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen, Danske Jurister 1736-1936, Jespersen, Knud Friis, f. 1. Apr. 1893 i Sorø, S. af Erik J. (se d.). g. 19. Sep. 1925 i Tem Esther Annie Hostrup Foss, f. 16. Juni 1902 i Kbh., døbt i Hellebæk, D. af Vinhandler Vilhelm Daniel Christian F. og Edda Marie Elisabeth Hostrup-Schultz. 1910 Student, Herlufsholm, 17. Jan. 1916 cand. jur. (h. I, 13. Jan. 1917 1.), 1. Apr. 1917 fg. Ass. i Generaltolddirektoratet, 1. Marts 1918 i Indenrigsmin., 1. Okt. 1919 fg. Sekr., 1. Nov. 1920 Sekr., 26. Okt. 1928 (fra 1. Nov.) Fuldm., fra Maj 1929 i Socialmin., 18. Apr. 1934 (fra 1. s. M.) Ekspeditionssekr., 9. Nov. 1936 (fra 1. s. M.) Kontorchef, 3. Maj 1937 R. af Dbg., fra 1. Maj 1938 Leder af Socialmin.s Beskæftigelsescentral, 18. Dec. 1940 (fra 1. Apr. 1941) Amtmand over Hjørring Amt, 25. Aug. 1942 Dbm., 1. Jan. 1950 K2. af Dbg., 11. Okt. 1952 (fra 1. Feb. 1953) Amtmand over Svendborg Amt. 18. Juli 1919 Overretssagf. (Beskik, depon. 10. Okt. s. A.), 1. Okt. s. A. - 30. Nov. 1936 Politifuldm. ved Frbg. Birk, 1932-40 Sekr. i Forligsinstitutionen, fra 1934 i Arbejdsløshedsraadet, 1936-38 i Socialmin.s Arbejdsudvalg; 15. Nov. 1920-31. Maj 1921 kst. Politimester i Thisted; i 1932 kst. Amtmand i Vejle; 1915-20 og 1921-31 Medl. af Bestyr, for Akademisk Skytteforen., 15. Maj 1927 Halvkompagnifører i Akademisk Skyttekorps; 1. Okt. 1937-41 Medl. af Lærlingeraadet; 6. Jan. 1941 fast Form. for Overlandvæsenskomm. i Hjørring Amt; 1941-53 Form. for Bestyr, for Hjørring Privatbaner, 1942-43 Medl. af Repræsentantskabet for Hjørring Diskontobank, 1943- 53 af Tilsynsraadet for Sparekassen for Hjørring By og Omegn, 1949-53 Form.; 22. Juni 1950 Medl. af Repræsentantskabet for Det danske Hedeselskab; 1953 Medl. af Bestyr, for Langelandsbanen og for Svendborg-Nyborg Jernbaneselskab; 1954 Form. for Repræsentantskabet for Svendborg Bank. S. N. 21.; S. V. 31. Broder: Helge Friis Jespersen.

view all

Knud Friis Jespersen's Timeline

1893
April 1, 1893
Sorø, Sorø Amt, Danmark (Denmark)
1930
1930
1969
January 13, 1969
Age 75