Laurentius Cremers

Is your surname Cremers?

Research the Cremers family

Laurentius Cremers's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Laurentius Cremers

Birthdate:
Birthplace: Nuth, Nuth, Limburg, Netherlands
Death: December 05, 1747 (52)
Nuth, Nuth, Limburg, The Netherlands
Immediate Family:

Son of Peter Cremers and Ida Cremers
Husband of Elisabeth Drummen and Gertrud Cremers
Father of Johan (Joannes, Jean) Cremers

Managed by: Private User
Last Updated:

About Laurentius Cremers

januari 1695 :	Geboorte - Nuth, Limburg

--- : Deeds RAL-LvO 1758, 25r: Op 27 februari 1734 verkocht Servaes Coumans, ongehuwd en soldaat in Staatse dienst, aan Gertruijd Eggen, weduwe Joannes Spijckers, 117 kleine roeden akkerland nabij de jofferweide onder Nuth, grenzend aan Jan Drummen, Geraerd Schils en het voetpad; en verder nog 87 kleine roeden akkerland aldaar gelegen, grenzend aan Jan Cremers en Geraerd Schils. Iedere kleine roede kostte 18 stuivers. Het land zou pas per 1 oktober 1736 beschikbaar komen. RAL-LvO 1758, 58r: Op 21 april 1736 verkocht Joannes Muijlkens, gehuwd met Ida Eggen, het erfdeel, zoals toegevallen van zijn schoonvader Matthijs Eggen, 51 1/2 kleine roeden huis, bestaande uit keuken, neere en kamer, met huisweide, gelegen Terstraten onder Nuth, met inbegrip van de timmerplaats; voorts 110 kleine roeden weiland ook te Terstraten gelegen, grenzend aan Frans Ackermans en Peter Eggen, aan zijn schoonzus Gertruijd Eggen, weduwe Joannes Spijckers, voor 480 gulden. Gertruijd Eggen betaalde door het overnemen van een schuld van 100 gulden die Joannes Muijlkens bij zijn zwager Hendrick Eggen had, door het overnemen van diens vierde deel in een schuld van 200 gulden aan de armen van Nuth, en het overdragen van 100 kleine roeden akkerland aan het Stepken onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Joannes Spijckers, Johan Timmers en de Trichterweg. RAL-LvO 1758, 223v: Op 3 juni 1745 werden de huwelijkse voorwaarden opgesteld voor het huwelijk tussen Laurens Cremers en Gertruijd Eggen. RAL-LvO 1758, 226r: Op 23 november 1745 werd een akkoord bereikt tussen Matthevis Bemelmans, gehuwd met Gertruijd Crans, en Laurens Cremers, gehuwd met Gertruijd Eggen, stiefmoeder van Gertruijd Crans, aangaande de nalatenschap van Mevis Crans. Gertruijd Eggen moest, conform de huwelijkse voorwaarden die zij was aangegaan met wijlen Mevis Crans, aan diens erfgenamen 150 gulden uitkeren, waarvoor zij dan alle roerende goederen mocht behouden. Matthevis Bemelmans verklaarde reeds 50 gulden, mede namens het weeskind van wijlen zijn zwager Joannes Drummen ontvangen te hebben. 50 gulden zou betaald worden uit een lening die Mevis Crans eertijds met de weduwe Canisius had afgesloten. En de resterende 50 gulden zou binnen zes weken betaald worden, na aftrek van de helft van acht pattacons wegens genaaste goederen. RAL-LvO 1759, 268v: Op 20 april 1752 verkocht Peter Cremers, gehuwd met Maria Catharina Ruisop, aan Gertruid Cremers weduwe Laurens Cremers 37 kleine roeden akkerland op de Trichterweg onder Nuth, grenzend aan de weduwe van Hendrick Drummen en de erfgenamen van Claes Snackers. Verder verkocht hij haar 60 kleine roeden akkerland "op den bastert", grenzend aan Reinder Crins, Joannes Meijs en Joannes Kurfs. Iedere kleine roede kostte 30 stuivers. Tevens verkocht hij zijn deel in 105 kleine roeden akkerland, samen met Laurens Cremers gekocht, waarvan hij de helft na haar dood zou erven, bestaande in een perceel op de Achtbounder, grenzend aan Caspar Brans, de weduwe van Hendrick Drummen, de erfgenamen van Mattijs Hautfast, en Arnoldus Bemelmans; en een perceel aan de Wijenweg op het Beitelken, grenzend aan Melser Grootjans, Coen Hautfast en Joannes Meijs. Elke kleine roede kostte 25 stuivers. RAL-LvO 1759, 270r: Op 23 januari 1762 verkocht Elisabeth Hamers, weduwe Arnold Raven, wonende te Bekergenhout, ten behoeve van haar kinderen en met toestemming van hun voogd Claes Hamers, aan haar zwager Joseph Meijs, gehuwd met Ida Raven, en aan Gertruijd Eggen, weduwe Laurens Cremers, 638 kleine roeden akkerland en weide onder Nuth, waarvan de gegevens bij de kopers bekend waren. Deze goederen, belast met anderhalve kop koren aan de Armen van Nuth en een halve malder zaad aan de kerk van Nuth, werden verkocht voor 30 gulden per grote roede. De verkoopster gebruikte het geld om de goederen die ze op 9 november 1761 van haar zwager Jacob Erckens gekocht had te betalen. RAL-LvO 1760, 6r: Op 16 juli 1763 verkocht Stas Heuten, gehuwd met Anna Coenen, aan Gertruid Eggen, weduwe, 109 kleine roeden akkerland in de Withegge onder Nuth, oostwaarts Winandus Habets, westwaarts de graaf, hoofdzijde Niclaes Campo voo 45 stuivers per kleine roede. RAL-LvO 1760, 24v: Op 5 juni 1764 verkocht Peter Muijlkens, gehuwd met Johanna Roebroeckx, aan Gertruid Eggen ca. 80 kleine roeden akkerland "in den Hellbosch" onder Nuth, grenzend aan Niclaes a Campo, Sijmon Habets, de weduwe Steven Eggen en Hendrick Roebroeckx, voor 33 stuivers per kleine roede. Bij meting op 7 maart 1765 bleek het stuk slecht 74 1/2 kleine roeden groot te zijn. RAL-LvO 1760, 22r: Op 22 augustus 1764 verkocht Sijmonis Habets, gehuwd met Maria Johanna Jacobs, aan Gertruijd Eggen, weduwe, 77 kleine roeden akkerland op het Helleveld of "Hellbosch" onder Nuth, oostwaarts de weduwe Steven Eggen, westwaarts Claes Coenen, hoofdzijde Johannes Beckers, voor twee gulden per kleine roede. RAL-LvO 1760, 37r: Op 15 maart 1765 verkocht Hermen Snackers, gehuwd met Catharina Voncken, aan Gertruid Eggen, weduwe Laurens Cremers, 92 1/2 kleine roeden akkerland op het Helleveld onder Nuth, grenzend aan Joannes Hermens en de erfgenamen Claes Snackers, voor 43 stuivers per kleine roede. Dit stuk land werd op 21 mei 1765 genaast door Godefridus Snackers. RAL-LvO 1760, 158r: Op 4 december 1769 verkocht Stas Heuten, gehuwd met Anna Coenen, aan Gertruijd Eggen, weduwe Joannes Spijckers, en haar kinderen Peter Spijckers, in tweede huwelijk met Anna Kerckhoffs, en Barbara Spijckers, gehuwd met Joannees Limpens, 50 kleine roeden huis met schuur en plaats, stallen en huiswei te Terstraten onder Nuth, grenzend aan Gertruijd Eggen zelf, Hermen Snackers en de dorpstraat, belast met een vat rogge en een kapoen aan advocaat Limpens. Verder werd nog 50 kleine roeden akkerland aan de Beckerweg verkocht, die echter zo ongunstig lag dat besloten werd om via ruil nog 100 kleine roeden toe te voegen. Het geheel grensde aan de erven Nicolaes a Campo, Joaanes Meijs, de Trichterweg en de Beckerweeg, waarvoor in ruil 83 kleine roeden op het Helleveld, grenzend aan Joannes Beckers, Claes Ruijsop en Hermen Snackers, alsmede 17 kleine roeden aan de Beckerweg, af te meten langs goederen van Stas Heuten, werden overgedragen. De koopsom bedroeg 1012 gulden en tien stuivers, alsmede een "meerenveulen" ter waarde van 50 pattacons. RAL-LvO 1760, 235r: Op 13 april 1770 verkocht Francis Lemmens, gehuwd met Maria Heijnen, aan Gertruijdt Eggen, weduwe Spijckers, een halve morgen weiland te Terstraten onder Nuth, grenzend aan de koopster en Henrick Bemelmans, voor 52 stuivers per kleine roede.

5 februari 1728 : Huwelijk (met Elisabeth Drummen) - Nuth, Limburg 2 juni 1745 : Huwelijk (met Gertrudis Eggen) - Nuth, Limburg 5 december 1747 : Overlijden - Nuth, Limburg --- : Marriage Fact (met Gertrudis Eggen) RAL-LvO 1758, 223v: Op 3 juni 1745 werden huwelijkse voorwaarden opgemaakt tussen Laurens Cremers en Gertruijd Eggen. Er werd afgesproken dat na de dood van een van beiden de erfenis in drie gelijke delen gesplitst zou worden en de langstlevende een waarde van 50 gulden zou verkrijgen voor begrafeniskosten e.d. De ingebrachte goederen zouden bij de eigen erfgenamen blijven. Staande gewassen zouden bij overlijden half aan de langstlevende, half aan de erfgenamen blijven.

view all

Laurentius Cremers's Timeline

1695
January 4, 1695
Nuth, Nuth, Limburg, Netherlands
1718
1718
Age 22
Hoensbroek, Heerlen, Limburg, Netherlands
1747
December 5, 1747
Age 52
Nuth, Nuth, Limburg, The Netherlands