Niels Christensen Fundin Krok

Is your surname Krok?

Research the Krok family

Niels Christensen Fundin Krok's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Niels Christensen Fundin Krok (Sæter)

Birthdate: (73)
Death: 1733 (73)
Immediate Family:

Son of Christen Nielsen Sæter
Husband of Inger Christensdatter Trandem
Father of Claus Fredrik Krohg; Lene Krohg; Christian Nilsen Krohg; Marthe Krogh; Johannes Krohg and 2 others

Managed by: Private User
Last Updated:

Om Niels Christensen Fundin Krok (Norsk)

Begravet 16 april 1733, med oppgitt alder 75 år,

skulle dette stemme er han født 1658, men han er ikke å se i manntalltellingen over Trøgstad eller Høland, der barn helt ned til 1 år er registrert. Muligheten for at han er født andre steder utelukkes ikke, sagnet sier at han var et hittebarn som ble funnet på en åker i Gjerdrum og ble tatt hånd av et barnløst ektepar. I vår slekt blir han nevnt som Nils Funnin. Fra nedre i Høland. Han skrev forøvrig sitt navn for Krogh. Ved auksjon i Oslo 16 og 17 september 1703 over proviantforvalter ved Basmo festning, Jep Anchersens eiendommer over hele nedre Krog i søndre Høland, 1 skpd. 2 ½ lispd., og 10 lispd. i øvre Krog som var nabogård, fikk Nils Christensen Sæter ( fra gården Sæter søndre i Båstad) tilslaget for høyeste bud 400 Riksdaler. Jep Anchersen som få år tidligere hadde kjøpt disse eiendommene ser ut til å ha lånt eiendommen til toppen. De 400 riksdalene ble betalt kontant, men alt gikk til hans kreditorer. Skjøte på eiendommen ble utstedt 29 november 1703, og tinglyst 30 juni 1704 (nedre Romerike pantebok 1 – side 280). Dermed flyttet Nils Christensen fra gården Søndre Sæter i Båstad, som han kjøpte 7 år tidligere, og ned til nedre Krog i Høland g.nr.101. Han var ”manhaffte corporal” ved Kaptein Emhausens Trøgstadske kompani. Han og konen Inger kjøpte 18 april 1696 1 skpd. 3 1/5 lispd. i Søndre Sæter i Båstad av Rolf Olsen Sæter og i 1697 kjøpte han snaut 6 lispd. i gården av Ellen Olufsdatter. Dermed var han eier av hele Søndre Sæter, unntatt 5 lispd. , som hørte kirken til. Han solgte gården Sæter 10 april 1704, altså noen tid etter han hadde betalt kjøpesummen på gården Krog (400 riksdaler) til en slektning av den som hadde solgt ham det, han het Ole Sjøfarsen og solgte for 414 riksdaler. I kjøpekontrakten blir det opplyst at gården først skal overtas 14 april 1705, altså 1 år senere. Allerede før han fikk solgt gården Sæter er Nils Christensen flyttet til gården Krog i Høland. Da han solgte gården 10 april 1704, underskriver han ”forrige coporal” ved Kaptein Emhausens kompani, Nils Christensen nå på Krog i Høland. Kjøpekontrakten er også datert Hvammer i Båstad, hvor kjøper bodde. Når man til dette føyer til at kjøperen forbeholder seg til å overta gården Sæter først 1 år senere, kan dette nesten se ut som Nils Christensen har hatt unødig stor hast med å flytte til Høland. Riktignok var kjøperen odelsberettig til gården Sæter, men det ser tross ut til at det ikke var på grunn av pågang fra odelsberettige at Nils Christensen kjøpte Krog. Foretar man vurdering av de 2 gårdene i våre dager, vil gården Krog være den mest verdifulleste på grunn av skogen. 3 pinsedag (10 juni) 1690 ble coporal Nils Christensen og Inger Christensdatter trolovet i Trøgstad og viet der 24 august samme år. Forloverene er ikke nevnt, heller ikke noen stedsnavn får man fra noen av dem. Det er også et svakt indisum at han ikke kom fra Trøgstad, derimot ser det ut som hans kone Inger kommer derifra. Etter giftemålet i 1690 har de bodd på Dal i Trøgstad (g.nr. 71). Her ble deres eldste datter Lene født. I kirkeboken er det ført inn: Nils coporals datter fra Dal. Hans barn ble gift inn i de mest innflytelses rik og velstående slekter i Høland.

Skrevet av Krohg-Sørensen 17.02.2015: Dette er den første person forbundet med nabvnet Krohg (Krog - Krok - Krogh) i slekten. I Nordisk familiebok står det følgende: Krohg; norsk slekt, navnet stammer fra gården Kroken i Høland (Nedre Romerike). De første embedsmanns-representanter fra slekten skrev til 1800 navnet med -gh; Krogh. Men de senere embedsmenn endret navnet for å skille det fra den eldre militærslekten. (Sigrid S. oppgir at det var Krohgene i Trondheim som endret navnet til Krohg).

Teori 1: Nils Fundin ble "funnet" (fundin) som hittebarn. Etter sagnet "funnen i en riisgaard under gaarden Krok, Hæmnes Sogn, anneks til Høland. Antaget at tilhøre gjævere folk enn de der fantes der i bygden på grund av itræket. Senere eier av gaarden Krok, hvis bruk han skal have anseelig utvidet ved jordrydning og opdyrking."

Teori 2: Niels "Fundin" Christensen Sæter (fra Sæter i Søndre Båstad) kjøpte gården Sæter 18. april 1696 for 165 rdl. av Rolf Olsen Sæter. Snaut et år etter kjøpte han 6 lisp. i gården av Ellen Olufsdtr. Hol i Askim, enke etter Knut Stensen Hol, for 42 rdl.. Dermed var han eier av hele Søndre Sæter. I 1703 kjøpte han gården Krok (øvre og nedre) i Søndre Høland for 400 rdl. Deretter kalte han seg Krogh, men ble ofte kalt Niels Funding. Han skal ha levd fra 1658 til 1733.

Det spekuleres også i om navnet kan kommer fra gården Fundi i Nes på Romerike. Navnets uttale er "funni", skrvet Funndenn (i1557).

Ved auksjon i Oslo 16. og 17. september 1703 over proviantforvalter ved Basmo Festning (festningsruin rett ved Krok Gård) Jep Anchersens eiendommer; hele nedre Krok og noe av øvre Krok i Søndre Høland, fikk Nils Christensen Sæter (fra Sæter søndre i Båstad) tilslaget for høyeste bud - 400 rdl. Auksjonsskjøte på eiendommene ble utstedt 29. nov 1703 og tinglest 30. juni 1704 (Nedre Romerike pantebok 1. s 280). Dermed flyttet Nils Christensen fra Søndre Sæter i Båstad til Krok nedre i Høland g.nr. 101. Han var korporal ved Claus Emhausens Trøgstadske kompani, men oppgav sin militære stilling da han flyttet til Krok. Han ble begravet 16. april 1733 med oppgitt alder 75 år.

view all 12

Niels Christensen Fundin Krok's Timeline

1660
1660
1691
1691
Age 31
Trøgstad, Østfold, Norway
1693
February 1, 1693
Age 33
Trøgstad, Østfold, Norge
April 22, 1693
Age 33
Trøgstad, Østfold, Norge
1694
1694
Age 34
1695
1695
Age 35
1701
1701
Age 41
1733
1733
Age 73