Is your surname Fleming?

Research the Fleming family

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Oluf Fleming

Also Known As: "Olavus dictus Flæmingh"
Birthdate:
Death:
Immediate Family:

Son of Peder Olufsen Fleming and N. N.
Brother of Klas Pedersson Fleming

Managed by: Väino Jõud
Last Updated:
view all

Immediate Family

About Oluf Fleming

SDHK (Medeltidsbrev) SDHK-nr: 3009

Utfärdat: 13200801, Nästved

Utfärdare

Biskoparna Petrus i Viborg, Olof i Odense, Nils i Börglum och Esger i Århus samt Andreas Petersson, fogde i Skåne, Johannes Nilsson av Kaas, Nils Hee, Johannes Kannæ, Nils Brok, Peter Jönsson av Kastlösa, Johannes Offeson, Johannes Petersson Träkkähär, Olof Fleming, Karl Petersson och Knut Nilsson Innehåll

Biskoparna Petrus i Viborg, Olof i Odense, Nils i Börglum och Esger i Århus samt Andreas Petersson, fogde i Skåne, Johannes Nilsson i Kaas, Nils Hee, Johannes Kannæ, Nils Brok, Peter Jönsson i Kastlösa, Johannes Offeson, Johannes Petersson ”Traekkaehaer”, Olof Fleming, Karl Petersson och Knut Nilsson, danska rådsherrar, lovar att kung Kristoffer skall hålla det förbund han den 17/4 1318 i Kalmar ingått med svenska hertiginnorna Ingeborg, deras barn och rådgivare.

Brevtext

Omnibus presens scriptum cernentibus, Petrus Wibergensis Frater, Olaus Otthoniensis, Nicholaus Burglavensis [d.v.s.: -nensis], Esgerus Arusiensis, miseracione divina Episcopi. Andreas Pæterssun, Prefectus Scanie, Johannes Niclæsson de Kaas, Nicholaus dictus Hee, Johannes Kannæ, Nicholaus Book [d.v.s.: Brok], Petrus Jönsson de Kastlös, Johannes Offæsun, Johannes Pæterssun Trækkæhær, Olavus dictus Flæmingh, Karolus Pæterssun et Kanutus Niclæssun Milites, Consiliarii Domini Christofori, Regis Danorum illustris, salutem in Domino sempiternam. Noverint vniuersi, quod bona fide promittimus, quod Dominus noster Rex predictus placitacionem sub Anno Domini Millesimo trecentesimo decimo octavo secunda feria proxima post Dominicam Palmarum Calmarnie factam cum inclitis Dominabus Jngeburge et Jngeburge Swethie Ducissis, liberis et earum Consiliariis tenebit, et firmiter observabit, prout in litteris suis apertis super hoc confectis plenius continetur. Jn cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. Datum Nestwerdis Anno Domini Millesimo trecentesimo vicesimo, die beati Petri ad vincula.

  • ) Fôrekomrner ăfven i PERINGSKÔLDS Dipl. Reg. Tom. VI. Sigo. E. 9, fôrmodligen afskrifvet efter Hadorphs copia. Namnet Book ir senare râttadt till Brook. Enligt PALMSKÔLDS Register i Riksarkivet, lăr derstădes hafva f'ôrvarats icke blott detta bref i original, utan ifven ett annat originalbref pâ Latin, innehâllande Konung Christofers stadfdselse pâ det fôrbund han i Calmar hade afslutat med Hertiginnorna, dat. Saxkiôbin o 'die Jacobi d. 25 Juli 1320. Delta sednare dokoment finnes nu hvarken i original eller i avskrift i Stockbolms samlingar. Âfven i Kôpenbamn har det fôrgăfves blifvit efterfrâgadt. Originalen fôrstôrdes sannolikt vid slottsbranden 1697.

Adel. ätten Fleming, N:o 4, f.

Vlaming eller Fläming betydde i gamla Tyskan, likasom Flamand i Fransyskan, icke annat än en Tysk innevånare i Flandern. Deraf kommer sig att ätter i särskilda länder burit det af härkomstorten gemensamma tillnamnet Fleming, ehuru de med hvarandra bevisligen icke varit beslägtade, och hvilket äfven deras olika vapen synes bestyrka.

Ty de adel. och grefl. Flemingar i Skottland förde en röd sparre i silfverfält; de Pomerska och Polska en upprättstående varg i blått fält, hållande ett kugghjul emellan framtassarne;

Olaus Dictus Fleming, som lefde år 1316 i Danmark, hade i sitt sigill ett framåt seende oxehufvud med uthängande tunga; och Kongl. Danska Rådet Olawus Flæming, hvilken lefde år 1320, ett emot högra sidan uppspringande svin; hvaremot en del andra Danska Flemingar, likasom de Svenska, i sitt vapen föra åtta gyllene penningar eller kulor emellan och omkring tvänne gyllene bjelkar i rödt fält.

ref: http://runeberg.org/anrep/1/0829.html

view all

Oluf Fleming's Timeline