Ваша фамилия Lunge?

Исследование фамилии Lunge

Записей с Oluf Lunge

46,984 записей

Поделитесь своим генеалогическим древом и фотографиями с людьми, которых вы знаете и любите

 • Стройте своё генеалогическое древо онлайн
 • Обменивайтесь фотографиями и видео
 • Технология Smart Matching™
 • Бесплатно!

Oluf Iversen Lunge, Bispelensmand

Дата рождения:
Место рождения: Roskilde, Sjælland, Danmark
Смерть: Умер в Danmark
Ближайшие родственники:

Сын Iver Lunge, til Toksværd и Anne Andersdtr Andersdatter Munk
Муж N.N. Lunge
Отец Jens Olufsen Lunge; Oluf Olufsen Lunge; Johannes Olufsen Lunge и Margrethe Olufsdatter Lunge
Брат Inger Iversdatter Lunge, Jomfru

Профессия: Bispefoged, Bispelensmand Bjernede og Fodby, Bispelig fogd, Bispelensmand, Bispelensmann i Bjerende og Fodby, Biskop Roskilde Foegd
Менеджер: Jahn Edgar Michelsen
Последнее обновление:

About Bispelensmand Oluf Lunge

Oluf Lunge

Fra: http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I2677&tree=2

 • Død: Før 1302
 • Line: 1. Led (Lunge)

Fra Danmarks Adels Aarbog 1902 side 315 ff. (opdateret)

Faa Slægter have indtaget saa fremragende en Plads i den danske Adels Historie som de saakaldte „gamle Lunge'r". Dette skyldes dog mindre deres Rigdom og sociale Anseelse, skønt den en kort Tid, fra 1350 til ca. 1450, frembragte flere betydelige Mænd, end den Omstændighed, at dens sidste kvindelige Ætlinge bleve Stammødre til flere af vore talrigste og anseteste Slægter, Billé'r, Brahe'r, Krabbe'r, Krafse'r, nye Lunge'r og derigennem indirekte til omtrent hele det 16. og 17. Aarhundredes danske Adel. Med god Grund vælger Fra Lisbet Bryske derfor Lungerne til Udgangspunkt i sine Slægtebøger; thi det er en stor Undtagelse at træffe en Anetavle fra det 16. Aarh., i hvilken de gamle Lunge'rs velkendte Vaaben ikke indløber. Dette Vaaben var tre Guld-Lillier, oftest samlede i Skjoldets Midte, i rødt Felt, paa Hjelmen to røde Vesselhorn, hvert besat med tre Guld-Lillier. Lunge-Slægten var fra den tidligste Tid nøje knyttet til Sjælland. Den uddøde paa Mandssiden om ved Aar 1480, men Navnet optoges som bekendt af en Spindeline, en Linje af Slægten Dyre (jvf. D.A.A. 1891. S. 155).

Notater

 • Udstedte 1268 med Oluf Rostok, Oluf Ranesen, Mag. Rane o.fl. i Næstved vidne om et til St. Clare Kloster i Roskilde udstedt pantebrev.
 • Var 1282 mægler i en strid mellem Sorø Kloster og Hr. Peder Olufsen af "Tiufstorp".
 • Fik 1285 af Dekanen i Roskilde, Mag. Rane, der kalder ham genero nostro, fuldmagt at tilskjøde St. Clare Kloster en Gaard i Allindelille, der havde tilhøt Dekanens Broder Hr. Oluf Rostok.
 • Var 1287 Bispen i Roskildes Foged i Bjernede og Fodby og skjødede og pantsatte da Gods til nysnævnte Kloster.
 • Skulde 1288 skjøde Gods dertil for Frøken Agnes, Kong Erik Plovpennings Datter, der kalder ham sin ven.
 • Beseglede 1290 til vitterlighed med Roskilde-borgeren Niels Hermansen.

Kilder

 1. Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1902:305.
 2. http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I2677&tree=2
 3. http://www.snl.no/Lunge
 4. http://www.niby.dk/stamtraeniby/1130.htm
открыть все 11

Хронология Bispelensmand Oluf Lunge

1247
1247
Roskilde, Sjælland, Danmark
1299
1299
Возраст 52
1302
1302
Возраст 55
Roskilde, Sjælland, Danmark
1302
Возраст 55
Danmark
1306
1306
Возраст 55
Roskilde, Denmark
1752
23 июля 1752
Возраст 55
Omvrå, Midtjylland, Danmark
????
Roskilde, Copenhagen, Denmark
????
????