Svend Hansson Vogt

Is your surname Vogt?

Research the Vogt family

Svend Hansson Vogt's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Svend Hansson Vogt

Also Known As: "Svend Vogt"
Birthdate: (64)
Birthplace: Germany
Death: August 31, 1634 (60-68)
Stavanger, Rogaland, Norway
Place of Burial: Stavanger, Rogaland, Norway
Immediate Family:

Son of Hans Vogt
Husband of Kristine Østensdatter Egenes
Father of Reinert Sveinsson Vogt Romsø

Occupation: Byfogd Stavanger 1617, Byfogd
Managed by: Cecilie Nygård
Last Updated:

About Svend Hansson Vogt

736. Svend Hansson, son av Hans Vogt og Ukjend, vart fødd i DEU og døydde den 31 Aug 1634 i , Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Svend var Svend Vogt.

Generelle notat: Anders Nolck var ein tyskar frå Rostock, som hadde gått i dansk teneste og som til slutt blei borgar i Stavanger. Der kom han saman med andre borgarar med same bakgrunn. Ein av desse var Svend Hansson Vogt. Det er ikkje kjent om også han hadde vore skipper, men han åtte i alle høve skip, og han vert nemnt som byfut i Stavanger i 1607 og rådmann i 1619. Han dreiv landbruk også, etter han sikra seg den store garden Hana ved Sandnes. Han var gift to gonger. Den første kona hans, Kirsten Øysteinsdotter, var dotter til rådmann og skipsreiar Øystein Jonson, og med henne hadde han fleire søner. Ein av desse hadde han noko strev med i oppveksten. Svend Vogt døyr omtrent på same tid som Anders Nolck (1630), og han får ikkje oppleve at villstyringen Reinert etablerer seg som aktverdig borgar i byen. Andre kona til Svend var Maren Johannesdotter (ho vert òg kalla Jonsdotter) som vart gift opp att 31.08.1634 med soknepresten i Nedstrand, Nils Madsson. Nils Madsson vert nemnt med to stebarn som skal vere halvsøsken til Reinert Svenson, og då barn til Svend Hansson og andre kona Maren Johannesdotter. I Stavanger Borgerbok er Svend ført død 14.07.1636, men dette skal vere 31.08.1634. Svein hadde fem søner, og to av desse var truleg med andre kona Maren.

Om sonen Jon finn ein:

"Borgermestere och Raad i Staffuanger wdi Norge Giøre vitterlige for alle att Anno 1649 denn 1 Martij paa vores Raadhuus her sammmsteds, for Retten frembkomb Erlig och velachte Rejnert och Johannes Suendssøner. som paa deres Broder Joens Suendsens Vegne, som i langsommelig tiid haffuer veret wdennlands, vennligen begiertte, vij samme vores Sannferdige Vidnisburg ville Meddele Jche allenne omb hanns fødzel och herkombst, Menns ennd och hanns eget forhold herudj Meenigheden, haffde och nu deromb ladet ... (opnefde) disse effteschreffne Erlige och vellforstandige Mennd Villumb Andersen, Carstenn Løttke, Michel Christoffersen och Petter Carstensen, de ehre sambtligen frembkommen och deres Eed tilstoede och bekiende, at forne. Joenn Suendsen er Barneføed herudj Staffuanger Anno 1615 Aff Erlige och fornemme Echte Forældre, hanns S. Fader ved Naffn Suend Hannsen Vogt, fordumb Raad Mand her Sammesteds, ... (och hans S.?) Moder Kirstene Østensdaater, Som herudj Staffuanger Domb Kirche effter Ordinantzen och Christelige vedtagne Schick ehre Egte Viede och Sammen giffuen; Huad forne. Joen Suendsens egen Person Angaar, de Jmidlertiid de herudj Byenn haffuer kiendt hanem, haffde de iche hørt eller Fornommet hand sig anderledes end Christeligen och vell haffuer anstilledt och Forholdt, huilchet oss och vitterligt er. Att Saaledes for Retten vundet och passerit er som foresiger, haffuer vij ladet vores Stadz Secret her Neden foretrøchen, Actum Staffuanger, Anno et Die ut supra." Sonen Reinert var borgar av Stavanger og budde seinare på Romsø i Sunnhordland.

Svend gifta seg med Kirsti Øysteinsdotter cirka 1600 i Stavanger Domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret: Reinert Sveinsson (-ca1662)

view all

Svend Hansson Vogt's Timeline

1570
1570
Germany
1600
1600
Age 30
Stavanger, Rogaland, Norway
1634
August 31, 1634
Age 64
Stavanger, Rogaland, Norway
1634
Age 64
Stavanger, Rogaland, Norway