Torbern Bille, til Allindemagle og Svanholm

public profile

Is your surname Bille, til Allindemagle og Svanholm?

Research the Bille, til Allindemagle og Svanholm family

Torbern Bille, til Allindemagle og Svanholm's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Torbern Bille, til Allindemagle og Svanholm (Bille)

Danish: Torbern Bille
Birthdate:
Birthplace: Holbæk, Sjælland, Danmark (Denmark)
Death: November 25, 1465 (65-66)
Antvorskov, Sjælland, Danmark (Denmark)
Place of Burial: Antverskov Kloster, Slagelse, Sorø, Denmark
Immediate Family:

Son of Bent Jonsen Bille, Lensmand på Dragsholm and Inger Torbensdatter Galen
Husband of Inger Lunge; Beate Axelsdatter Thott and Sidsel Oversdatter Bille
Father of tvilling 1 Thott; tvilling 2 Thott; Peder Torbernsen Bille, til Svanholm; Bent Bille, til Egede-Søholm; Inger Torbernsdatter Bille and 9 others
Brother of Erik Bentsen Bille and Peder Lykke Bentsen Bille
Half brother of Torben Bille

Occupation: Ridder, Rigsråd, Lensmand pσ Abrahamstrup, Rigsrσd, Ridder og Riksråd, Ridder og Riksråd i DK, Danskt riksråd, Royal councillor, Lensmand, Riksråd
Adelsvapen: G1-1
Managed by: Private User
Last Updated:

About Torbern Bille, til Allindemagle og Svanholm

http://www.adelsvapen.com/genealogi/Bille_af_Dybeck_nr_28

Torbern Bille til Allindemagle og Svanholm i Horns herred på Sjælland, døde den 25. november 1465 og blev begravet i Antvorskov kloster. Han var gift første gang med Beate Axelsdatter Thott, der døde i barselsseng, og han var gift anden gang med Sidsel Ovesdatter Lunge. Torben Bille nævnes 1423 samt 1434 i anledning af en skifteforretning med faderen og brødrene, og nævnes næste gang 1440, da han var nærværende i Kolding ved hertug Adolfs forlening med Sønderjylland. Han opførtes som ridder 1442 og skrives da til Allinde , og 1446 fik han af sin frues morbror Steen Basse skøde på en del købe- og pantegods på sjælland og fyn, deriblandt Søholm i Stevns herred og Skullerupholm i Volborg herred, hvorimod han skal have forpligtet sig til at opkalde en søn efter Steen. I 1447 fik han af svigerfaderen skøde på Ordrup. Han nævnes 1448 som rigsråd og deltog 1450 i forhandlingerne i Halmstad med de svenske. Han købte 1452-54 Svanholm og havde 1453 til sin død Abrahamstrup som pantlen. Gav 1464 gods til opbyggelse af et kloster i Nyborg, var en særdeles driftig godssamler og bestræbte sig som en af de første på at samle strøgods til mere afrundede godskomplekser.


Torben Bille 1400?-1465

Gift med Beate Thott og 2.gang med Inger Lunge Hvornår han er født vides ikke, men han nævnes 1423 ved et skifte mellem faderen og brødrene, han var ridder i 1442 og skriver sig da til Allinde. Torben Bille blev en af sin tids driftiges godssamlere, og han var en af de første til at skabe større samlede godser. Endnu er kun væbener da han i året 1440 møder den unge konge, men allerede året efter, ved kroningsfesten i Upsala, får han de gyldne riddersporer og endnu i Kong Christoffers levetid, bliver han optaget i rigsrådet. Han arvede den gamle slægtsgård Allindemagle efter faderen. Han er blevet gift med Beate Tott og dermed kommet i familie, med en af de mest betydningsfulde familier i Danmark. Men da hun dør i barselseng med tvillinger, der også dør ved fødslen, bliver denne forbindelse kun kortvarig, men han bevarer dog et yderst venskabeligt til sin tidligere svigerfamamilie. Han gifter sig på ny med Sidsel Ovesdatter Lunge, der var datter af Ove Jepsen Lunge og broderdatter til den bekendte rigsråd Anders Jepsen Lunge til Egede og Gunderslevholm. Sidsel arver senere Egede og det går i arv til hendes sønnesøners døtre og her får det sit nuværende smukke navn "Jomfruernes Egede".

Gennem sit slægtskab til Hr. Sten Basse til Tybjerg, der var en stor godssamler og meget rig, skal hun og hendes husbond senere få en meget stor arv. I slægtsbøgerne er bevaret et sagn om hvordan Hr. Sten disponerede over sine rigdomme. Søstersønnerne på Bramslykke, Oluf og Anders Pedersen, skulle have arvet halvdelen af hans gods, men mistede det på grund af en grov spøg, de lavede med deres gamle onkel. Ved en middag med Hr. Sten lod de bære en kat under et fad, ind på bordet. Da Hr. Sten løftede fadet sprang katten ud og og angreb ham. Da han i forvejen ikke kunne fordrage katte, blev han meget vred og han lovede da, at kaste en kat på søstersønnerne, som de ikke skulle grine af. Den arv der var tiltænkt dem, skænkede han til Antvorskov kloster.

Det bekræftes af flere dokumenter, der viser hvordan arven efter Sten Basse kom i Torben Billes eje. Det hedder heri blandt andet "Brevet blev gjort at så længe der var én blandt de Biller, der hed Sten, da skulle førnævnte gård (Søholm) og gods følge ham. "Den 27. juli 1446 på Sjællands Landsting skødet og opladet og afhændet til Hr. Torben Bille i Allindemagle alt sit købegods og pantegods i Sjælland og Fyen med alt tilliggende til evindelig eje. 2 år efter døde hr. Sten Basse og Torben Bille og hans hustru tiltrådte deres store arv, som bl.a. omfattede Søholm, en gammel befæstet herregård i Magleby sogn ved Faxe på Sjælland. Omgivet af sø og skov var den bygget på en odde, der strakte sig ud i Søholm sø og ved gennemgravning kunne den let omdannes til en ø.

Han sad allerede som lensmand på Abrahamstrup (Jægerborg Slot)da han fik kongeligt låsebrev på Svanholm den 25. oktober 1456 og det lyder således: "Vi Christian etc. gjøre vitterligt, at for os og vort elskelige har skikket velbyrdig mand Hr. Torben Bille af Svanholm med tre af dombreve og fjerde med hængende indsegl og almen stævning og sex ugers brev, hvilke som lovligen ere, på forannævnte Svanholm og alle de gods, som herefter nævnes, som ere 9 bolegårde i Vendsløv, Gynnerup altsammen, Kundestrup altsammen, Krogstrup altsammen, uden præstegården og degnegården, Ordrup altsammen, item 1 øre korn i Dalby, 4 Pd. skyld i Odinsved, i Kimmerslev i Fjerding jord, ½ Pd. skyld i Kundby og 1 gård, som skylder 1 sk. grot, i Fjerding jord i Dalby, og i Klippestrup 4 gårde. Thi tildømme vi førnævnte Hr. Torben Bille og hans rette arviger førnævnte Svanholm og gods til evindelig eje at nyde og beholde og forbyde enhver etc. Datum Malmøgie, die sanctorum Cristpini et Cristipiniani 1456" Han havde også Vordingborg Slot i len.

I sit ægeskab med Sidsel Ovesdatter Lunge fik han 12 børn. Der var 4 sønner Bent, Erik, Peder og Sten, og 8 døtre Dorethea, Christine, Maren, Beate, Else, Regitse, Inger og Elisabeth. Erik, Christine og Dorethea og Beate døde som unge. Regitse blev gift med Peder Nielsen Gyldenstjerne, og er begravet i Tim Kirke. Maren var gift med Ivar Axelsen Tott, Else med Gregers Jepsen Ulfstand og Inger med Hr. Johan Oxe til Torsø. Om Lisbeth hvis sørgelige gjorde hende til genstand for digterist, romatisk behandling skriver Tale Ulfstand i sin slægtebog. "Libeth Torbendatter" var fæstemø og skulle have været gift med Herluf Pedersen Gjø; han forlod hende og gitede sig med hendes slægtning jomfu Margrethe Bille. Det gik Lisbeth sådan på, at hun aldrig giftede sig, og i sorg gik i kloster mod forældrenes og alle sine venners vilje. Hun var den allersmukkeste af Hr. Torbens døtre, man kaldte hende "Danmarks Blomster" Hun havde været i Dronning Doretheaa fruerstue, gift med kong Chistoffer af Bayern. Denne sørgelige og naive fortælling om den skønne Lisbeth Torbensdatter er meget hjerte gribende, selv om den fandt sted for næsten 550 år siden.

Torben Bille dør den 25 november 1465, han får 4 sønner, Bent, Erik, Peder og Sten Afbildning af hans ligsten kan ses her.

Arven efter Torben Bille blev først afsluttet 25 år efter hans død.


http://www.nermo.org/slekt/d0027/g0000092.html#I16632

ABT 1405 - 25 Nov 1465

   * RESIDENCE: Lensmand på Abrahamstrup. 9 barn
   * OCCUPATION: Ridder og Riksråd i DK
   * BIRTH: ABT 1405, (FØR 1423) Allindemagle
   * BAPTISM: til Allinge og Svanholm
   * DEATH: 25 Nov 1465
   * BURIAL: Antverskov Kloster, Slagelse, Sorø 

Barn: Else, Steen, Bent, Peder


http://www.bille.net/torben-bille.html

Torben Bille 1400?-1465

Gift med (1) Beate Thott; (2) Inger Lunge (mor till Sten)

Hvornår han er født vides ikke, men han nævnes 1423 ved et skifte mellem faderen og brødrene, han var ridder i 1442 og skriver sig da til Allinde.

Torben Bille blev en af sin tids driftiges godssamlere, og han var en af de første til at skabe større samlede godser. Endnu er kun væbener da han i året 1440 møder den unge konge, men allerede året efter, ved kroningsfesten i Upsala, får han de gyldne riddersporer og endnu i Kong Christoffers levetid, bliver han optaget i rigsrådet.

Han arvede den gamle slægtsgård Allindemagle efter faderen. Han er blevet gift med Beate Tott og dermed kommet i familie, med en af de mest betydningsfulde familier i Danmark. Men da hun dør i barselseng med tvillinger, der også dør ved fødslen, bliver denne forbindelse kun kortvarig, men han bevarer dog et yderst venskabeligt til sin tidligere svigerfamamilie.

Han gifter sig på ny med Sidsel Ovesdatter Lunge, der var datter af Ove Jepsen Lunge og broderdatter til den bekendte rigsråd Anders Jepsen Lunge til Egede og Gunderslevholm. Sidsel arver senere Egede og det går i arv til hendes sønnesøners døtre og her får det sit nuværende smukke navn "Jomfruernes Egede".

Gennem sit slægtskab til Hr. Sten Basse til Tybjerg, der var en stor godssamler og meget rig, skal hun og hendes husbond senere få en meget stor arv. I slægtsbøgerne er bevaret et sagn om hvordan Hr. Sten disponerede over sine rigdomme. Søstersønnerne på Bramslykke, Oluf og Anders Pedersen, skulle have arvet halvdelen af hans gods, men mistede det på grund af en grov spøg, de lavede med deres gamle onkel. Ved en middag med Hr. Sten lod de bære en kat under et fad, ind på bordet. Da Hr. Sten løftede fadet sprang katten ud og og angreb ham. Da han i forvejen ikke kunne fordrage katte, blev han meget vred og han lovede da, at kaste en kat på søstersønnerne, som de ikke skulle grine af. Den arv der var tiltænkt dem, skænkede han til Antvorskov kloster.

Det bekræftes af flere dokumenter, der viser hvordan arven efter Sten Basse kom i Torben Billes eje. Det hedder heri blandt andet "Brevet blev gjort at så længe der var én blandt de Biller, der hed Sten, da skulle førnævnte gård (Søholm) og gods følge ham. "Den 27. juli 1446 på Sjællands Landsting skødet og opladet og afhændet til Hr. Torben Bille i Allindemagle alt sit købegods og pantegods i Sjælland og Fyen med alt tilliggende til evindelig eje. 2 år efter døde hr. Sten Basse og Torben Bille og hans hustru tiltrådte deres store arv, som bl.a. omfattede Søholm, en gammel befæstet herregård i Magleby sogn ved Faxe på Sjælland. Omgivet af sø og skov var den bygget på en odde, der strakte sig ud i Søholm sø og ved gennemgravning kunne den let omdannes til en ø.

Han sad allerede som lensmand på Abrahamstrup (Jægerborg Slot)da han fik kongeligt låsebrev på Svanholm den 25. oktober 1456 og det lyder således:

"Vi Christian etc. gjøre vitterligt, at for os og vort elskelige har skikket velbyrdig mand Hr. Torben Bille af Svanholm med tre af dombreve og fjerde med hængende indsegl og almen stævning og sex ugers brev, hvilke som lovligen ere, på forannævnte Svanholm og alle de gods, som herefter nævnes, som ere 9 bolegårde i Vendsløv, Gynnerup altsammen, Kundestrup altsammen, Krogstrup altsammen, uden præstegården og degnegården, Ordrup altsammen, item 1 øre korn i Dalby, 4 Pd. skyld i Odinsved, i Kimmerslev i Fjerding jord, ½ Pd. skyld i Kundby og 1 gård, som skylder 1 sk. grot, i Fjerding jord i Dalby, og i Klippestrup 4 gårde. Thi tildømme vi førnævnte Hr. Torben Bille og hans rette arviger førnævnte Svanholm og gods til evindelig eje at nyde og beholde og forbyde enhver etc. Datum Malmøgie, die sanctorum Cristpini et Cristipiniani 1456" Han havde også Vordingborg Slot i len.

I sit ægeskab med Sidsel Ovesdatter Lunge fik han 12 børn. Der var 4 sønner Bent, Erik, Peder og Sten, og 8 døtre Dorethea, Christine, Maren, Beate, Else, Regitse, Inger og Elisabeth. Erik, Christine og Dorethea og Beate døde som unge. Regitse blev gift med Peder Nielsen Gyldenstjerne, og er begravet i Tim Kirke. Maren var gift med Ivar Axelsen Tott, Else med Gregers Jepsen Ulfstand og Inger med Hr. Johan Oxe til Torsø. Om Lisbeth hvis sørgelige gjorde hende til genstand for digterist, romatisk behandling skriver Tale Ulfstand i sin slægtebog. "Libeth Torbendatter" var fæstemø og skulle have været gift med Herluf Pedersen Gjø; han forlod hende og gitede sig med hendes slægtning jomfu Margrethe Bille. Det gik Lisbeth sådan på, at hun aldrig giftede sig, og i sorg gik i kloster mod forældrenes og alle sine venners vilje. Hun var den allersmukkeste af Hr. Torbens døtre, man kaldte hende "Danmarks Blomster" Hun havde været i Dronning Doretheaa fruerstue, gift med kong Chistoffer af Bayern. Denne sørgelige og naive fortælling om den skønne Lisbeth Torbensdatter er meget hjerte gribende, selv om den fandt sted for næsten 550 år siden.

Torben Bille dør den 25 november 1465, han får 4 sønner, Bent, Erik, Peder og Sten


http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I9931&tree=2

http://fynhistorie.dis-danmark.dk/node/31327


Ejer af Allindemaglegård mm. i Ringsted.

view all 23

Torbern Bille, til Allindemagle og Svanholm's Timeline

1399
1399
Holbæk, Sjælland, Danmark
1420
May 15, 1420
Sorø, Denmark
1424
1424
Faxe, Denmark
1431
1431
Allindemagle, Sor°, Danmark
1434
1434
Allindemagle, Sor°, Danmark
1436
1436
Allindemagle, Sor°, Danmark
1437
1437
Allindemagle, Sor°, Danmark
1438
1438
Allindemagle, Sor°, Danmark
1439
1439
Allindemagle, Sor°, Danmark