mr. Jeronimus Pauwels Wijnants van Rosan

Is your surname Wijnants van Rosan?

Research the Wijnants van Rosan family

mr. Jeronimus Pauwels Wijnants van Rosan's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Jeronimus Pauwels Wijnants van Rosan

Dutch: mr. Jeronimus Pauwels Wijnants van Rosan
Also Known As: "Jeronimus Wijnants", "Jeronimus Pauwels Wijnants", "Jeronimus Wijnants van Resand", "Hieronymus Wijnants van Resant", "Jerom Paulus Jerom van Resant", "Hieronymus Wijnants", "Jeronimus Pauwels van Resan", "Jeronimus Wynants van Resande"
Birthdate:
Birthplace: 's-Hertogenbosch, North Brabant, The Netherlands
Death: February 19, 1640 (59-67)
Tongerlo, Antwerpen, Belgium
Immediate Family:

Son of mr. Paulus (Pauwels) Jeronimussen Wijnants (van Rosan) and Barbara Mateus Jans Wijtmans
Husband of Josina (Joosken) van Berckel and Johanna Conincx
Father of Adrianus (Adriaen) Wijnants van Rosan; Margaretha (Margriet) Wijnants van Rosan; Barbara Wijnants van Rosan and Paulus Wijnants van Rosan
Brother of Elisabeth (Lijsken) Pauwels Wijnants van Rosan; Cornelia Pauwels Wijnants van Rosan; Paulus (Pauwels) Pauwels Wijnants van Rosan; Joanna (Jenneken) Wijnants van Rosan; Anna (Anneken) Pauwels Wijnants van Rosan and 1 other

Occupation: Secretaris en lakenkoopman
Managed by: Private User
Last Updated:

Over mr. Jeronimus Pauwels Wijnants van Rosan (Nederlands)

Jeronimus Wijnants van Rosan was secretaris van de prelaat van de Abdij van Tongerlo. Hij erfde uit de nalatenschap van zijn ouders kasteel Groenendael te Schijndel (bron: W. Wijnaendts van Resandt. "De 's-Hertogenbossche familie Wijnants van Oss later genaamd Wijnants van Gelenberch", in: Maandblad van het Genealogisch-heraldiek Genootschap "De Nederlandsche Leeuw", XXXe Jaargang, No. 1, 2 Januari 1912, kol. 8; A.J.L. van Bokhoven. "Het slot "Groenendaal" te Schijndel", in: De Brabantse Leeuw, Mededelingenblad van de Genealogisch-Heraldische Sectie van het Provinciaal Genootschap Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, Tweede Jaargang, No. 7, Juli 1953, pag. 103)

bron: gezinsblad Jeronimus Pauwels van Resan op Genealogy Dortmans-Steverink

22 december 1590: Joncker Johan Bloijmans, Heer tot Helvoirt, zoon van wijlen meester Henrick Bloijmans, Heer tot Helvoirt, voor hemzelve en mede voor Elisabeth Lombarts van Enckevoirt weduwe van meester Henrick Bloijmans voorsz, zijn moeder; Joncker Erasmus van Grevenbroeck, Heer tot Mierlo etc. in huwelijk hebbende Johanna, en Maria zusters, dochters van wijlen meester Henrick Bloijmans voorsz; Marten en Wijnant zonen van Jeronimus Wijnants bij Cornelia zijn huisvrouw dochter van Mr Henrick Bloijmans; Meester Marten Moins Raet van 's-Hertogenbosch in huwelijk hebbende Johanna en Willem Danckaerts man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw dochters van Jeronimus en Cornelia voorsz, voor henzelven en hen fort en sterk makende voor Barbara weduwe van Pauwels Wijnants, capitein en Raet van 's-Hertogenbosch en Josina weduwe van Jan Wijnants beiden zonen van Jeronmimus en Cornelia voorsz en de kinderen van wijlen Pauwels en wijlen Jan Wijnants voorsz, gaan erfdeling aan van de ongedeelde goederen waarvan Jeronimus de tocht over zijn deel heeft overgedragen aan zijn kinderen: Bloijmans hoeve te Geffen (bron: Stadsarchief 's-Hertogenbosch, Schepenprotocol 's-Hertogenbosch, inv. nr. 1850, fol. 307)

9 januari 1591: Marten en Wijnand zonen van Jeronimus Wijnants bij Cornelia zijn huisvrouw dochter van Henrick Bloijmans, meester Marten Moins Raetsheer van 's-Hertogenbosch man en momboir van Johanna zijn huisvrouw; Willem Danckaerts man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw dochters van Jeronimus en Cornelia voorsz; Barbara weduwe van Pauwels Wijnants, capitein en Raet 's-Hertogenbosch, Jeronimus Wijnants, Peeter zoon van Laureijns Pelgrom en Jun Mattheusz momboirs over de onbejaarde kinderen van Pauwels en Barbara; Jozijna weduwe van Jan ook zoon van Jeronimus Wijnants en Daniel van Vlierden momboirs over de onbejaarde kinderen van Jan en Jozijna voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen door Jeronimus verkregen bij erfdeling van de goederen van Henrick Bloijmans verkregen: Bloijmans Hoeve te Geffen, Nuland, Roosmalen, Orten, Hintham, te ’s-Hertogenbosch een huis met zijn aangelag in de Postelstraat; pachten, renten en chijnsen (bron: Stadsarchief 's-Hertogenbosch, Schepenprotocol 's-Hertogenbosch, inv. nr. 1850, fol. 313)

8 juli 1591: Jeronimus Wijnants, schepen, grootvader, Peter Pelgrom, neef, beide van vaderszijde en Matthijs, broeder van de moeder, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Pauwels Wijnants, raadsheer van 's-Hertogenbosch en capiteijn van een vendel voetknechten, ten dienste van Zijne Majesteit, gaan erfdeling aan van de goederen tegen hun ooms: Marten Wijnants, Wijnant Wijnants, Mr Marten Moins, Willem Donckers en hun vrouwen (bron: Stadsarchief 's-Hertogenbosch, Schepenprotocol 's-Hertogenbosch, fol. 53v)

28 februari 1595: Jeronimus Wijnants raadsheer sBosch wedn. Cornelia Bloyman [d.w. Henricx Bloymans] tocht in huisraad in huis van Barbara Winants wede Pauwels Winants en Willem Danckarts aan Marten en Winant zn voorn. Jeronimus Winants en w. Cornelia mr Marten Monis man van Johanna d. Jeronimus en w. Cornelia ook tbv Willem Danckarts man van Elisabeth ook d. Jeronimus en w. Cornelia en de momb. onm. krn w. Pauwels Winants en Barbara voorn. en voorn. Marten Winbants en Dierick z.w. Loniss van Wijck momb. onm. w. Jan Wynants z. Jeronimus voorn. bij Jozyna d. voorn. w. Lonis van Wijck nog in 18 gouden ka.gld op St Bartholomeeus als schepenen etc. stad SBosch stad Helmont en Eyndhoven en de vrijheden St Oedenrode Oerle Oisterwijck Oss Oerschot en Hilvarenbeeck verkochten aan Yken d.w. Willem Claes van Empel t.t. en Catharina d. Marten Gerits hvr Henricx Bloymans Janss en de krn van Catharina t.e. (bron: Stadsarchief 's-Hertogenbosch, Schepenprotocol 's-Hertogenbosch, inv. nr. 1408, fol. 153-154)

3 september 1616: Dierck, Adriaen en Joost zonen van wijlen Rutger van Berckel bij wijlen Margriet de Raet zijn huisvrouw; Willem Maes Henricx man en momboir van Dingen zijn huisvrouw; Jeronimus Wijnants man en momboir van Josina zijn huisvrouw en Aert Everts man en momboir van Hester zijn huisvrouw, allen dochters van Rutger en Margriet voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: renten, obligaties en chijnsen (bron: Stadsarchief 's-Hertogenbosch, Schepenprotocol 's-Hertogenbosch, inv. nr. 1492, fol. 260)

3 juni 1621: Barbara dochter Mateus Janss. Wijtmans naegelaten wedue wijlen Mr. Paulus Wijnants in zijn leven capiteyn ende raetsheer der stadt sHertogenbossche, procuratie verleent via Adriaen zoone Wijnant Suijskens van Dinter man van Elisabeth, Mercelis zoone Henrick Henricxss. man van Anneken gesusteren dochteren wijlen Mr. Pauwels Wijnants ende Barbara, procuratie dd. 15 february 1621, Jeronimus zoone Mr. Pauwels Wijnants, Rogier Goirtss. man van Cornelia , Dirick Diricxss. van Kessel man van Jenneken, Cornelis Wouter Penincx man van Maijken gesusteren dochteren van Mr. Pauwels Wijnants, vercocht, Art zoone Denis Peterss. , een stuck groesvelts inde Hardebeemde, erffenisse der vicarije van Schijndel, eertijts Henrick Claess. van Berkel, erffenisse der Kercke van Schijndel, 3 juni 1621, testes Lambert Symons van der Haigen ende Dirick Jans de Bever schepenen (bron: BHIC, Schepenprotocol Schijndel, toegangnsr. 5122, inv. nr. 65, akte nr. 240, fol. 130)

25 september 1634: Jeronimus, Pauwels en Cornelis; Henrick Gijsbert Smits man en momboir van Maria zijn huisvrouw, Dirck van Kessel in huwelijk hebbende Johanna, allen kinderen van wijlen Pauwels Wijnants van Rosan, Raadsheer van 's-Hertogenbosch bij wijlen Barbara Wijtmans, zijn huisvrouw; Pauwels zoon van wijlen Adriaen Wijnen Suijskens bij wijlen Elisabeth ook dochter van Pauwels en Barbara voorsz; Henrick Danckaerts en Adriaen Jan Wijnen Suijskens momboirs over Mechtelt en Barbara onmondige dochters van Adriaen Wijnen bij Elisabeth voorsz en nog Marcelis Herincx met Hendrick Danckaerts momboir over de twee minderjarige kinderen van Marcelis bij wijlen Anneke, ook dochter van Pauwels en Barbara bovengenoemd, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Pauwels en Barbara, te 's-Hertogenbosch een huis in de Postelstraet achter de Minderbroeders, te Schijndel en chijnsen en renten (bron: Stadsarchief 's-Hertogenbosch, Schepenprotocol 's-Hertogenbosch, inv. nr. 1857, fol. 452)

31 oktober 1641: Adriaen zoon van wijlen Jeronimus Wynants van Resande man van Lijsbeth dochter van wijlen Herman van Liebergen jeec 7 karolus gulden 10 stuivers op Bamis uit een stuk lants deels weye deels ackerlant 8 L par. en vvo in de Cleyne Heyde t Aert Wouters t gem. strate als Peter zoon van wijlen Marten Diercx wonend te Oisterwijk geloofd had aan Matthijs Ghijsbrechts van den Ancker ten behoeve van Geertruyt weduwe van Herman van Liebergen t.t. en Lijsbeth haar dochter bij Herman ten erve schepen brief 22 augustus 1628 aan Dierck van Berckel (bron: Stadsarchief 's-Hertogenbosch, Schepenprotocol 's-Hertogenbosch, inv. nr. 1560, akte nr. 757, fol. 236v)

7 maart 1665: Herman Matheeus als zonen van wijlen Pauwels Wynants van Rosan mede in naam van Heer Pauwels hun broer, Francois Wonders man van Josyna dochter van Pauwels Wynants van Rosan, Francois zoon van wijlen Aert Moors (?) verwekt bij Margriet dochter van Jeronimus Wynants van Rosan, mede in naam van Margriet zijn moeder, Adriaen Wynants van Resande, Mathys Bunnis man van Catarina, Jan Brants man van Josyna beiden dochters van wijlen Mercelis Henricx verwekt bij Anna dochter van Pauwels Wynants van Rosan, Jan zoon van Peeter Smits verwekt bij Marija van Autvorst dochter van Cornelia Wynants van Rosan, mede voor Barbara van Autvorst zijn tante [moeije], Pauwels Mechelt en Jenneken kinderen van Cornelis Wouter Pennincx verwekt bij Maria dochter van Pauwels Wynants van Rosan, Jan Jan Aertsen Vercuijlen man van Barbara, Cornelis Joosten Olislaegers man van Elisabeth beiden dochter van Cornelis Pennincx & Maria van Rosan, Lambertus zoon van wijlen Pauwels Suijskens licenciaat in de rechten mede voor zijn broer Cornelis, Reynier Potey [dubieus] man van Elisabeth dochter van Pauwels Suijskens, Aert van Heck mede voor zijn gehuwde kinderen wijlen Goyert van Autvorst en Cornelia Wynants van Rosan hebben gemachtigd Sr. Goyaert van den Broeck inwoner van de stad Eindhoven en de eerzame Jasper zoon van Pauwels Wynants van Rosan om een inventaris op te maken van al hetgeen in het sterfhuis van van zaliger Dirck Dircx van Kessel en Jenneken Pauwels Wynants van Rosan tot scheiding en deling met de erfgenamen van wijlen Dirck van Kessel en te procederen voor schepenen van Schijndel t.a.v. meubilair huisraad etc. (bron: BHIC, Schepenprotocol Schijndel, toegangnsr. 5122, inv. nr. 80, akte nr. 22)

17 april 1665: Adriaen zoon van Jeronimus Wijnant van Rosan, Bernardus Schellekens man van Margriet dochter van Jeronumus, Ignatius Lorgyn of Loogyn vader van Johannes Roeland zijn minderjarige zoon verwekt bij Barbara dochter van Jeronimus, mede voor Pauwels Herman Matheeus en Jasper zonen van wijlen Pauwels Wijnants van Rosan, Francois Wonders man van Josyna dochter van Pauwels Wijnants van Rosan, Barbara dochte rvan Rogier van Authorst verwekt bij Cornelia dochter van Pauwels Wijnants van Rosan, Arnout van Suijlen man van Catarina dochter van Rogier van Autvorst & Cornelia, mede voor de vier minderjarige kinderen van wijlen Goyaert van Autvorst verwekt bij Anna dichter van Handrick Gijsbert Smits, Jan Peeter Smits verwekt bij Maria dochte rvan Rogier van Autvorst & Cornelia, Goyert van den Broeck en zijn dochters Elisabeth en Maria verwekt bij Mechtelt dochter van Adriaen Suijskens en Elisabeth Pauwels Wijnants van Rosan, procuratie geapsseerd voor de Schijndelse schepenen op 10 april 1665, mede voor Adam Hendrick en Barbara minderjarige kinderen van Goyert & Mechtelt, Heer Lambertus Suijskens licenciaat in beide rechten, mede voor Cornelis Suijskens zijn broer, Reyner Potereij man van Elisabeth dochter van Pauwels Suijskens, Mathijs Bunnis man van Catarina en Jan Brants man van Josyna beiden dochters van Mercelis Heerincx en Anna dochter van Pauwels Wijnants van Rosan, Pauwels zoon van wijlen Cornelis Wouter Pennincx verwekt bij Maria dochter van Pauwels Wijnants van Rosan met Jenneken zijn zuster geassisteerd door Peter van Griensven haar geassumeerde momboir, Barbara dochter van Cornelis Pennincx & Maria Pauwels Wijnants van Rosan geassisteerd door Peter van Griensven, mede voor Jan zoon van Jan Aertsen Vercuijlen den Jonge, Pauwels Cornelis Pennincx en Willem Handricx van Amstel momboiren van de drie minderjarige kinderen van wijlen Mechtelt dochter van Cornelis Wouter Pennincx & Maria Pauwels Wijnants van Rosan, Cornelis Joosten Olislagers man van Elisabeth dochter van Cornelis Pennincx & Pauwels Wijnants allen testamentaire erfgenamen van wijlen Jenneken dochter van Pauwels Wijnants van Rosan met een scheiding en deling met o.a. land aan Vertruijenheijde ondert Lutteleijnd, land ondert Lutteleijnde in den Heijcamp, land ondert Elschot, cijns aan de Heer van Helmond, land aen de Lange Hegge bij het Kerckelant van Schijndel, met last aan de Infirmerye van het Groot Bagijnhof binnen Den Bosch, een akker in den Heijcamp, land ondert Wijbosh genaamd de Puthorst, idem een akker in den Heijcamp ondert Lutteleijnd, hooi- en akkerland in de Puthorst, drie stukje sland in den Boogart ondert Elschot, hooiland genaamd de Stroijlaeck bij de rivier de Aa, drie stukken land opte Beeck, idem land aende Lange Hegge, land in Pastoirsthiende, land ondert Elschot en de halve dijk, land ter plaatse, met last aan rentmeester Schuijl, dit stuk land mag wegen over het erf van Adriaen Janssen van Erp, hooiland aende Heeswyckerstege, cijns aan de Heer van Helmond (bron: BHIC, Schepenprotocol Schijndel, toegangnsr. 5122, inv. nr. 81, akte nr. 5)

4 december 1679: Ten overstaan van schepenen van Eindhoven verkopen mr. Paulus Wijnants van Resand en Egidius Wijnants van Resand voor zichzelf en als gemachtigden voor Barbara Wijnants van Resand echtgenote van Carolus Kemens, Maria Wijnants van Resand, mr. Paulus Wijnants van Resand als gemachtigde voor Geertruyt Wijnants van Resand echtgenote van Dr. Petrus van Dungen, voor de kinderen van Josina Wijnants van Resand bij mr. Adriaan Thijs, voor de twee dochters van Herman Wijnants van Resand en Catalina Lambrechts en voor de 2 onmondige zoons van Jeronimus Wijnants van Resand uit zijn huwelijk met Catharina Coppens, François Moors en Jan van Vorstenbos als gemachtigen voor Mr. Arnoldus Moors, die optrad voor hemzelf en als momboir van Joannes Rolandus Longin, onmondige zoon van Ignatius Longin en Barbara Wijnants van Resand, Josina Schellekens echtgenote van Joachim Verrijt, Emerentia Schellekens gehuwd met Jan Moons, Barbara Schellekens gehuwd met Walterius van der Aa, allen erfgenamen van Jeronimus Wijnants van Resand aan de Heer Johan Smits, rentmeester van het kwartier van Kempenland en president-schepen der stad Eindhoven Seecker Casteeltien ofte Slootien metten huijse nederhuysinge schuer, hoff bomgaert ende landerijen, pootinge, houtwas, opgaende als andere, boomen rechten ende toebehoorten groot ontrent de negen loopensaten, ofte soo groot ende cleyn alles binnen den dorpe van Schijndel onder Luttel-eijnde in den quartiere van Peellandt gestaen ende gelegen is genaempt Groenendaal De koopsom bedraagt 2050 gulden. Het kasteeltje is bezwaard met de volgende lasten:
1. zeven stuivers cijns aan de Heer van Deurne, als rentmeester
2. een kan wijn aan de Kerk van Schijndel, betaald wordende met 5 stuivers
3. drie gulden tien stuivers aan de „H. Geest" te Schijndel
4. een „pond payements" en een vat rogge aan de faculteit van Leuven
(bron: RHCe, Schepenprotocol Eindhoven, inv. nr. 53, fol. 213v; op citaat A.J.L. van Bokhoven. "Het slot "Groenendaal" te Schijndel", in: De Brabantse Leeuw, Mededelingenblad van de Genealogisch-Heraldische Sectie van het Provinciaal Genootschap Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, Tweede Jaargang, No. 7, Juli 1953, pag. 103-105; pag. 148-149; A.J.L. van Bokhoven. "Nogmaals het kasteeltje Groenendaal te Schijndel", in: De Brabantse Leeuw, Mededelingenblad van de Genealogisch-Heraldische Sectie van het Provinciaal Genootschap Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, Tweede Jaargang, No. 10, October 1953, pag. 147-150)

view all

mr. Jeronimus Pauwels Wijnants van Rosan's Timeline

1576
October 19, 1576
's-Hertogenbosch, North Brabant, The Netherlands
October 19, 1576
Rooms katholieke kerk Sint Jan, 's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Netherlands
1610
July 11, 1610
Tongerlo, Antwerpen, Vlaanderen, Belgium
1610
1633
November 7, 1633
Tongerlo, Antwerpen, Vlaanderen, Belgium
1640
February 19, 1640
Age 63
Tongerlo, Antwerpen, Belgium
????