Brigida Ulfsdatter

public profile

Brigida Ulfsdatter's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Brigida Ulfsdatter

Birthdate:
Birthplace: Nidaros (Trondheim), Norway
Death: Norway
Place of Burial: Norway
Immediate Family:

Daughter of Úlfur Óspaksson and Jorunn Torbergsdotter
Wife of Håkon Finnson av Tjøtta
Mother of Aslak Håkonsen; Brigida Håkonsdatter; Queen consort of Sweden Ulfhild Håkonsdotter, Queen of Sweden and Denmark; Ulv Håkonsson and Sautha-Ulf Trondheim
Sister of Jon Ulvsson 'the Strong' Rossvoll, Sterke and Stenkil Ulfsson

Managed by: Roger B. Horntvedt
Last Updated:

About Brigida Ulfsdatter

Brigida Ulfsdatter

view all

Brigida Ulfsdatter's Timeline

1066
1066
Nidaros (Trondheim), Norway
1090
1090
Age 24
1100
1100
Age 34
Alstahaug, Nordland, Norge
1100
Age 34
Norge

http://www.gotarike.se/Article.aspx?a=82050&m=81853
-----------------------------
Göta Rike> Ruiner och Borgar> 48. Alvastra klosterruin
-------------------------------
48. Alvastra klosterruin
Alvastra klosterruin ligger på Ombergs sydsluttning med storslagen utsikt över Vättern. Här finns flera spännande lämningar på Någon kilometer Avstånd. Alvastra kloster grundades 1143 på initiativ av Drottning Ulvhild Håkansdotter Håkansdotter. Franska cisterciensmunkar påbörjade Då Landets första munkkloster. Idag finns ruiner efter en stor klosterkyrka Enbart Avsedd för Munkar och lekbröder. Birgittas man Ulf Gudmarsson begravdes i kyrkan och hans gravhäll finns där. Klosteranläggningen sträcker sig Väster, Söder och Öster om kyrkan. Abbottens hus som har en Bevarad källare ligger lite för sig själv. Tre Stora karpdammar är bevarade. Birgittas kulle innehåller ruiner efter hennes bostad från 1344-49.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
http://sv.wikipedia.org/wiki/Alvastra_kloster.
-----------------------------
Alvastra kloster (RUINERA)

Alvastra kloster uppfördes öster om Vättern och söder om Omberg i Västra Tollstads socken, Lysings härad i Östergötland, 3 / 4 mil norr om Ödeshög resp. drygt 2 mil sydväst om Vadstena. Av klosterbyggnaderna återstår nu Endast ruiner.

Innehåll
1 Historik
1,1 Klostret grundas
1,2 Nedläggning & rasering
1,3 utgrävning och restaurering
2 Noter
3 Se även
4 Externa länkar & källor
5 Litteratur och källor
 
 Historik [
 Klostret grundas [
Alvastra kloster grundades 1143 i Alvastra, Östergötland, av cisterciensermunkar från Clairvaux som bjudits in av kung Sverker den äldre och hans hustru Ulvhild Håkansdotter Håkansdotter. År 1185 stod byggnaderna färdiga och klostret invigdes. Samma år som Alvastra grundades Också cistercienserklostret "Noua Vallis" Med det vill Säga Nydala kloster i Småland. [1] Klostret i Alvastra kom Tiden Att ge upphov till tre dotterkloster i Varnhem, Julita respektive Gudsberga, och var det Viktigaste av cistercienserordens kloster i sverige.

Klosterbyggnaden brann år 1312 och åter 1415 men byggdes åter upp Båda gångerna. Lagmannen Ulf Gudmarsson, göra till Den heliga Birgitta, levde i klostret under sin sjukdomstid fram till sin död 1344. Birgitta ska under denna tid ha bott i Ett hus Utanför klostret. Ulf Gudmarsson begravdes I ett kapell på norra sidan av Klosterkyrkan. Det menas Att Birgitta delvis inspirerades av cisterciensernas klosterregel När hon senare formulerade Sin egen klosterregel.

I klostrets närområde finns Ytterligare medeltiden byggnadsruiner från. Ca Sjuhundra meter väster om klostret ligger den så kallade "Sverkersgården", travar Namnet en vila efter en kryptkyrka från första hälften av 1100-talet. Nere vid Vätterns strand, ca en kilometer sydväst om klostret, finns resterna efter Sverkerskapellet, Också det från 1100-talet.

 Nedläggning & rasering [
Vid reformationen konfiskerades klostrets egendomar av kronan och klostret förföll allt mer. År 1544 befallde Gustav Vasa sin Fogde Att Bryta ned klosterbyggnaderna, förutom kyrkan, och Köra stenen till det pågående bygget av Vadstena slott.

På 1600-talet gick en ny våg av vandalisering över klostret. Då var det Per Brahe på Visingsö som lat hämta sten till Sitt statliga Visingsborg. Topografen Carl Fredric Broocman berättar 1760 om Alvastra I sin beskrivning av Östergötland: "Nu är Klostret aldeles förstört, thes murar nedbrutne och stenen ford til Slottsbyggnaden i Wadstena år 1545: men af Kloster-Kyrkan, som warit Mycket härlig och av Huggen Telgsten upförd, Stå murarna uprätt Ännu med Några hwalf; Dock äro de fläste hwalfwen nedfallne och betäcka Många Kongliga personers Grifter, som här äro, såsom Konung SVERKER sedan Förstes, Konung Carl SVERKERSONS, Konung SVERKER sedan Yngres, Johan Sverkerssons och Birger Jarls, flere at förtiga. En del af Kyrkons monumenter äro Långt för thetta Förde til Wadstena Kloster-Kyrko, och ther-ibland Ulf Gudmarsons, Johan Christersons och Eggert Krummedijks Grafstenar. År 1575 då 28 Martii har wal Konung JOHAN sedan Tredje befallt Ståthållaren Johan Bielke Att lata Reparera Kyrkon, och å nyo låtit sedan 26 april, 1576 efter Ståthållarens dödeliga frånfälle, Agfa befallning till Nils Hansson, vid Kloster-Kyrkan skulle förbättras, och Tollstad Sokne-Kyrka wara Annexa tul henne; män Andra angelägenheter hindrade werkställigheten af Konungens berömliga upsåt; KR Gref E . Dahlbergs Švec. Ant. et Hod. wisar, Huru Kyrkan nu ser ut, och kund Hon Ännu omlagas och blifwa en ståtelig Sokne-Kyrka. Hwad om Klostret eljest bekant är, kan til nöje låsas uti Biskopens Doct. och. Ol. Rhyzelii Kloster-Beskrifning pag. 127 seqq. och uti Professorens M. Petri Ekermans doktorsavhandling de Monasterio Alwastra, hallen i Uppsala år 1722. "

Under 1800-talet Brände man kalk av stora delar av de Kvarvarande byggnaderna.

 Utgrävning & Restaurering [
De första arkeologiska undersökningarna agde rum 1893, och Mellan 1917 och mitten på 1950-talet gjordes utgrävningar. Under ledning av antikvarien Otto VA Frödin (1881-1953) grävde man fram och undersökte Större delen av byggnaderna söder om kyrkan. De var grupperade runt en rektangulär öppen gård. Väster om gården Låg Närmast kyrkan sakristia, kapitelsal, parlatorium och auditorium. Söder om gården Låg lavatorium, kök och refektorium. I väster fanns en länga för lekbröderna, på övervåningen fanns Deras dormitorium. Åt sydost till Låg abbotens hus, calefactorium, gästhus och sjukstuga. I väster och söder fanns dessutom stall, Ladugård, magasin och verkstäder. Munkarna hade även trädgård och humlegård Liksom fiskdammar, av Vilka Ett restaurerades par.

Idag är klostret en välbevarad ruin. Den Vardas av Riksantikvarieämbetet och är öppen för besök.

 Noter [
1. ^ Enligt handskriften Cronologia Dunensis ca 1190.
 Se även [Redigera]
Daniel Rantzaus rad i Östergötland 1567.
Sverkerskapellet

 Externa länkar & källor [
 Wikimedia Commons har media som ror Alvastra kloster.
Alvastra. 2. Alvastra kloster i Nordisk familjebok (2: a upplagan, 1904)
Alvastra kloster (Bengans historiesidor)
Följ med till Alvastra kloster (Bengans historiesidor)
Alvastra kloster och cistercienserna i Fotevikens Museums databas
Alvastra (Riksantikvarieämbetet)
Ulf Gudmarsson & Birgitta Birgersdotter i Alvastra
Birgitta bosätter sig i närheten av Alvastra kloster (English kyrkan)
Alvastra kloster (Fyristorg)
Alvastra (Eriksgatan i Östergötland)
Elisabet Regner: Alvastra kloster under medeltiden. Fornvännen 2005.
 Litteratur och källor [Redigera]
Elias Brenner: Teckningar av kyrkor i Östergötland (1669-1673), återutgivna av Gunnar Rørby, Skänninge 1982
Carl Fredric Broocman: Beskrifning öfwer de i Öster-Götland Befintelige Städer, Slott, Sokne-Kyrkor .... Tryckt i Norrköping hos Johan Edman år 1760 / G. Ekströms förlag 1993.
Sveriges bebyggelse - Statistisk-Topografisk beskrivning över Sveriges städer och landsbygd - Landsbygden del V, sid. 679, utgiven 1948.
Regner, Elisabeth. 2005. Den reformerade världen. Monastisk och materiell kultur i Alvastra kloster från medeltid till modern tid. Stockholm Studies in Archaeology 35 (diss).

Koordinater: 58 ° 17'48 "N 14 ° 39'31" O / 58,29667, 14,65861
Hämtad från "http://sv.wikipedia.org/wiki/Alvastra_kloster"
Kategorier: Cistercienskloster | Kloster i Sverige | Ödeshögs kommun
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
http://www.artursson.se/Engelska/0002/2529.htm
-------------------------------------------------- ---------------
Biografi

Drottning av Sverige.
Född 1095.
Död 1148 i Alvastra Kungsgård.

Änka efter danske kungen Nils Svensson,
gifte om sig efter andre mannens död
Med den hostesven som lönnmördade kungen Sverker vid julotteforden till kyrkan

Ulvhild Håkansdotter,
Drottning i Sverige (1100-talets förra hälft),
av Norsk bord,
Gift med Sverker d.ä.

Ulvhild Håkansdotter Håkansdotter är
the English drottningslängdens verkliga "femme fatale", en manslukerska, giftmörderska och intrigmakerska av Italienska renässansdimensioner.

Ulvhild Håkansdotter föddes ca 1095 eller kort DARPA
som dotter till den norske ländermannen och t.f. jarlen Håkon Finnsson (av Finn Skjalges ATT).

År 1116 gifte hon sig med English kungen Inge den yngre.

År 1118 sägs hon ha lurat Inge Att Morda Hans samregent och äldre bror kung Filip.

År 1125 blev Inge förgiftad med en ond dryck i Vreta, och bakom mordet stod sannolikt hustrun Ulvhild Håkansdotter och stormannen Sverker Kolsson, som kan ha varit Drottningens älskare.

Ulvhild Håkansdotter gifte hon om sig 1130 med den svenske kungen Magnus den starkes far, kung Niels Svendsson av Danmark.

(1130) Samma år sägs hon ha övertalat Magnus Att Morda Hertig Knud Larvad
samt Sverker Att med listan besegra SINA motståndare bland svearna och västgötarna.

År 1132 lämnade hon kung Niels (som dog under outredda Omständigheter kort Där på, 1134)
och ingick Ett tredje gifte:
med Sverker nu Relativt obestridd kung i Sverige.

År 1135 blev hon mor till Karl Sverkersson,
sedemera kung i Sverige.

Hon upplät 1143 Kungsgården Alvastra åt cisterciensmunkarna och kan because därför ses som grundare av Alvastra kloster, senare även Nydala.

År 1148 avled hon, Kungsgård Troligen på Alvastra.

Källa: http://hem.passagen.se/tuscany/default.html

Gifte
Sverker I d ä Colson.
Gift

Barn
Jon jarl Sverkersson.
Karl VII Sverkersson.
Johan Sverkersson.
Sune Sik.

????
????
Trondheim - son of Brigitha Ulfsdtr
????
Norway
????
Norway