Simon Berchelt (b. - 1603)

public profile

View Simon Berchelt's complete profile:

  • See if you are related to Simon Berchelt
  • Request to view Simon Berchelt's family tree

Share

Death: Died
Occupation: Apotekare
Managed by: Dag Lundqvist
Last Updated:
view all

Immediate Family

About Simon Berchelt

Apotekare. Hovapotekare under kung Johan III tid.

Berchelt, Simon, d enligt uppgift 1601, kallas av Palmskiöld i en anteckning, som blott i sitt sista moment är bestyrkt, »en osterreichs von adel, k. Johans den 3:.djes geheimeråd såsom och en vida bekant matematicus och apotekare». Simon apotekare nämnes i varuhusräkenskaperna 1566 (Hildebrand) och möter under de följande åren då och då i Stockholms tänkeböcker. Han var ursprungligen i tjänst hos en eljes icke känd apotekare, Mattias Erpach, vilkens testamente omtalas 1569. I detta hade husbonden hågkommit B. med en fordran hos en apotekare i Riga på 26 ungerska gyllen, vilka han också riktigt utfick. Under den följande tiden bedrev B. tydligen en självständig apotekarrörelse, om vilken dock endast ett vittnesbörd påträffats, ett brev till hertig Karls kamrerare Nils Nilsson S. Martini dag 1577, vari B. anhåller om betalning för levererade apoteksvaror. Samma brev ger också den upplysningen, att B. bedrev handel jämväl med spannmål, smör och ved, en affärsverksamhet, som åtminstone senare på sätt nedan anges befrämjades genom apotekarrörelsen. År 1576 (Palmskiöld) ingick B. ett antagligen burget gifte med Anna, änka efter en borgare i Viborg Donatus Deutschman. Bland de förmåner, som därigenom tillföllo honom, var även en fordran på 7,500 dir för under sjuåriga kriget av lybeckarna beslagtaget gods. Efter åtskilligt processande fick han, 31 maj 1578, rådets dom, att i Stockholm handlande lybeckska köpmän, vilka för att undgå sekvester gått i borgen för hans fordran, ovägerligen skulle gälda beloppet. Ej heller detta hjälpte, men konungen gjorde äntligen slag i saken genom att låta sin köpman i Stockholm betala B. och avkorta lybeckarnas fordringar på varuhuset med motsvarande belopp (K. brev 14 aug. 1579).

http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=18519