Photo
Name
Abraham Langerhuizen van Uven (c.1805 - d.)

: Burgemeester HOORN - Noord-Holland

Follow
Jan Christiaan van de Blocquerij (1725 - 1805)

1778-1795 : Bewindhebber VOC - Kamer Hoorn * 1751 : Burgemeester * 1749 : Admiraliteit * 1761 : Dijkgraaf Drechterland

Follow
Reep Verloren (1746 - 1813)

Direkteur Levantse handel en Navigasie op de Middelanse see Thesaurier en Burgemeester te Hoorn Afgevaardigde Statenvergadering van Holland Bewindhebber VOIC (Verenigde Oost-Indiesche Compagne)

Follow
Cornelis Christoffel van Akerlaken (1752 - 1800)

1776-1795 : Lid van Vroedschap 1789 : Burgemeester HOORN - Noord-Holland

Follow
Jacob Cornelis van de Blocquerij (1765 - 1844)

Mr. Jacob Cornelis van de Blocquery, geb. Hoorn 4.1.1765, burgemeester 1808-1810, maire 1811-1813, burgemeester 1813-1816, president-burgemeester 1816, 1820, 1822-1824, burgemeester 1824-1844, overl. H...

Follow
François van Bredehoff van Oosthuyzen (1648 - 1721)

Follow
Jan van Foreest, mr. (1586 - 1651)

secretaris van de gecommitteerde raden van het Noorderkwartier, vroedschap en burgemeester van Hoorn 1636, raadsheer Hoogen Raad 1638, ridder van St. Michael, rechtsgeleerde en klassiek dichter

Follow
Meyndert Sonck (1626 - 1675)

Follow
Willem Christiaan Jan de Vicq (1819 - 1892)

Follow
Pieter Dirksz van Akerlaken (1792 - 1862)

Alias : 'Piet Almachtig' : Burgemeester HOORN 1838-1842 : Burgemeester BEETS - Noord-Holland : Lid en voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal : Lid van de Eerste Kamer der Staten-Gen...

Follow
Jan Verloren (1721 - 1791)

: Raad, Schepen en Burgemeester HOORN - Noord-Holland

Follow
Dirck Heyndricxsz Hoogerbeets (b. - 1597)

Follow
Heyndrick Dircxsz Hoogerbeets (b. - 1543)

Follow
Pieter Heyndricxsz Hoogerbeets (b. - 1557)

Follow
Gerbrand de Vicq (1674 - 1712)

Follow
Cornelis Dirksz van Foreest (1704 - 1761)

Heer van Schoorl, Hargen en Kamp (1742-1761) en het Slot Egmond; hij erfde de heerlijkheid van Maria van Egmond van de Nijenburg, kleindochter van zijn overgrootvader; schepen (1726), raad (1733), reke...

Follow
Nanning Nolmerban, Egmond en Overrijp van Foreest, heer van Petten (1682 - 1745)

Mr. Nanning van Foreest (1682-1745) was de tweede zoon van Jacob van Foreest. Na de dood van zijn oudere broer Dirk kwam hij in de vroedschap van Hoorn. Hij werd tienmaal tot burgemeester gekozen. Hij ...

Follow
Jacob van Foreest (1640 - 1708)

secretaris van de gecommitteerde raden van het Noorderkwartier, burgemeester van Hoorn

Follow
Dirk van Foreest (1676 - 1717)

secretaris der Staten van Holland en Westfriesland, schepen 1700, raad 5-5-1707, bewindhebber der VOC, burgemeester van Hoorn

Follow