Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

 • Elžbieta Steponaitytė (Kruopienė) (c.1748 - 1776)
  Įvairūs įdomūs archyviniai duomenys apie Kruopius ir su jais susijusias gimines Informaciją pateikė Vidmantas Povilionis diskusijoje veidaknygėje ap...
 • Stefanija Urkienė (c.1890 - d.)
  Panevėžio miestelėnė. 1920 m. gyveno Pagranyčios dvare. Tekėjo Žeimelio bažnyčioje 1920 m. rugpjūčio 29 d. Minima 1939 m...
 • Barbora Uršulė Kruopytė (†) (1848 - 1849)
  Krikštatėviai: Kazimieras Balzaravičius ir Elžbieta Kruopienė Kazimiero žmona. Minima 1848 m.
 • Elena Banelienė (1894 - 1961)
  Ūkininkaitė. Gyveno Leveikonių kaime.
 • Valerija Kruopienė (1890 - 1965)
  Gyveno Tetirvinų kaime. Tekėjo 1907 m. vasario 20 d. Gyveno Leveikonių kaime.

Kruopiai 18 a. antroje pusėje gyveno tuometinės Saločių parapijos http://panevezys.lcn.lt/dekanatai/pasvalio/salociai/ kaimuose: Vainaroniuose http://lt.wikipedia.org/wiki/Vainaroniai , Vaškuose http://lt.wikipedia.org/wiki/Va%C5%A1kai.

Vainaroniai dabar administraciškai priklauso Pakruojo rajonui, tačiau parapijos centras Saločiai ir kiti parapijos kaimai priklauso Pasvalio rajonui.

LAURYNAS KRUOPIS

Karališkasis žemdirbys Laurynas Kruopis 18 a. antroje pusėje gyveno Vainaronių kaime.

http://www.geni.com/people/Laurynas-Kruopis/6000000012734153327?through=6000000011541127624

http://lt.wikipedia.org/wiki/Vainaroniai

Lauryno Kruopio duktė Uršulė gyveno Vainaronių kaime, ištekėjusi už Kazimiero Aperavičiaus gyveno Pamaučių kaime.

http://www.geni.com/people/Ur%C5%A1ul%C4%97-Ona-Elena-Aperavi%C4%8Dien%C4%97/6000000011541127624?through=6000000012734153327

http://lt.wikipedia.org/wiki/Pamau%C4%8Diai

TOMAS KRUOPIS

Mūsų protėvis karališkasis žemdirbys Tomas Kruopis http://www.geni.com/people/Tomas-Kruopis/4273673410440043686 18 a. gyveno Vainaroniuose.

Gimė apie 1745 m. Mirė 1807 m. rugpjūčio 2 (62 metų amžiaus). Palaidotas Vaškų kapinėse, Pasvalio raj., Lietuva.

Buvo vedęs du kartus: pirma žmona Elžbieta Steponaitytė (Kruopienė) ir antra žmona Sofija Požėlaitė (Kruopienė).

Su jomis turėjo 13 vaikų.

Jų vaikai ir tolimesni palikuoniai gyveno Vainaroniuose, Leveikoniuose, Majeliuose, Nemeikšiūnuose ir kitur.

http://lt.wikipedia.org/wiki/Vainaroniai

I KARTA

ONA KRUOPYTĖ

http://www.geni.com/people/Ona-Kruopyt%C4%97/6000000010762979379?through=6000000010762628898

ROZALIJA KRUOPYTĖ

http://www.geni.com/people/Rozalija-Agota-Kruopyt%C4%97/6000000010763004604?through=6000000010762979379

MARCIJONA KRUOPYTĖ

http://www.geni.com/people/Marcijona-Rozalija-Kruopyt%C4%97/6000000010762957617

JUOZAPAS KRUOPIS

http://www.geni.com/people/Juozapas-Ignacas-Kruopis/6000000010763004640

JADVYGA KRUOPYTĖ

http://www.geni.com/people/Jadvyga-Darata-Kruopyt%C4%97/6000000010762943612?through=6000000010762787317

ELENA KRUOPYTĖ

http://www.geni.com/people/Elena-Kruopyt%C4%97/4402920342260025297?through=6000000010762943612

DOMINYKAS KRUOPIS

http://www.geni.com/people/Dominykas-Kruopis/6000000010763004809

BONIFACAS KRUOPIS

http://www.geni.com/people/Bonifacas-Justinas-Kruopis/6000000010763260207?through=4402920342260025297

BONAVENTŪRAS KRUOPIS

http://www.geni.com/people/Bonavent%C5%ABras-Kruopis/4395901527420023797?through=6000000010763260207

LAURYNAS KRUOPIS

http://www.geni.com/people/Laurynas-Kruopis/4395907178930083879?through=4395901527420023797

MOTIEJUS KRUOPIS

http://www.geni.com/people/Motiejus-Raimondas-Kruopis/6000000010763040824?through=4395907178930083879

Tarnavo Rusijos kariuomenėje.

JURGIS KRUOPIS

http://www.geni.com/people/Jurgis-Anzelmas-Kruopis/6000000010762787317

Po tėvo mirties ūkininkavo Vainaronių kaime.

http://lt.wikipedia.org/wiki/Vainaroniai

JONAS KRUOPIS

http://www.geni.com/people/Jonas-Petras-Kruopis/4092487418190073936?through=6000000010763040824

Ūkininkavo Leveikonių kaime.

http://lt.wikipedia.org/wiki/Leveikoniai

II KARTA

JUOZAPO VAIKAI

CECILIJA KRUOPYTĖ

http://www.geni.com/people/Cecilija-Ona-Kruopyt%C4%97/6000000002030452979?through=4395786515470064340

ELENA KRUOPYTĖ

http://www.geni.com/people/Elena-Julijona-Scholastika-Kruopyt%C4%97/6000000002030674809?through=6000000002030452979

ELŽBIETA PETRUOKIENĖ

http://www.geni.com/people/El%C5%BEbieta-Ur%C5%A1ul%C4%97-Kruopyt%C4%97/4395786515470064340?through=6000000010763004640

VINCENTAS KRUOPIS

http://www.geni.com/people/Vincentas-Kruopis/6000000002961902128?through=6000000000707688839

KAZIMIERAS KRUOPIS

http://www.geni.com/people/Kazimieras-Mykolas-Kruopis/6000000000707679791?through=6000000002961902128

ANTANAS KRUOPIS

http://www.geni.com/people/Antanas-Kruopis/6000000000707688839?through=6000000002030674809

JURGIO VAIKAI

URŠULĖ KARČINSKIENĖ

http://www.geni.com/people/Ur%C5%A1ul%C4%97-Kruopyt%C4%97/6000000010762951223?through=6000000010762787317

ELŽBIETA VAITIEKŪNIENĖ

http://www.geni.com/people/El%C5%BEbieta-Kruopyt%C4%97/6000000010762951226?through=6000000010762951223

MARIJONA LUKOŠIŪNIENĖ

http://www.geni.com/people/Marijona-Ona-Kruopyt%C4%97/6000000010762670044?through=6000000010762951226

JULIJONA BALČIŪNIENĖ

http://www.geni.com/people/Julijona-Kruopyt%C4%97/6000000010762702676?through=6000000010762670044

AGOTA NAKVOSIENĖ

http://www.geni.com/people/Agota-Nakvosien%C4%97/6000000010762951207?through=6000000010762702676

IZIDORIUS KRUOPIS

http://www.geni.com/people/Izidorius-Kruopis/6000000018887116990?through=6000000010762951207

JURGIS KRUOPIS

http://www.geni.com/people/Jurgis-Kruopis/6000000010762951217?through=6000000018887116990

Gyveno Majelių kaime.

http://lt.wikipedia.org/wiki/Majeliai_(Pasvalys)

VINCENTAS KRUOPIS

http://www.geni.com/people/Vincentas-Kruopis/6000000001908263696?through=6000000010762951217

Gyveno Vainaronių kaime. Po tėvo mirties ūkininkavo.

http://lt.wikipedia.org/wiki/Vainaroniai

JONO VAIKAI

JUOZAPAS KRUOPIS

http://www.geni.com/people/Juozapas-Kruopis/6000000002031005079?through=4092487418190073936

STANISLOVAS KRUOPIS

http://www.geni.com/people/Stanislovas-Kruopis/6000000016866154931?through=6000000002031005079

KAZIMIERAS KRUOPIS

http://www.geni.com/people/Kazimieras-Kruopis/6000000002030859925?through=6000000016866154931

ANTANAS KRUOPIS

http://www.geni.com/people/Benediktas-ANTANAS-Kruopis/6000000007620145752?through=6000000002030859925

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saločių Šv. Juozapo parapija

http://panevezys.lcn.lt/dekanatai/pasvalio/salociai/

Panevėžio vyskupija, Pasvalio dekanatas

Daujėnai • Grūžiai • Gulbinėnai • Joniškėlis • Kyburiai • Krikliniai • Krinčinas • Pasvalys • Pumpėnai • Pušalotas • Saločiai • Skrebotiškis • Vaškai

Šv. Juozapo bažnyčia yra Pasvalio rajone, Saločių miestelyje, Mūšos g. l, Mūšos upės kairiajame krante. Mūrinė. Įrengta 1945 m.

1514 m. Barbora Pečkaitė įsteigė parapiją ir jai paskyrė žemės ir miško.

Ji ir jos įpėdiniai Liutkai įsipareigojo išlaikyti kleboną, kasmet skirdami jam 5 kapas grašių.

1528 m. Albertas Kmita turtus padidino. Klebonas iš dvaro gaudavo įvairių privilegijų, už tai turėjo išlaikyti mokytoją arba klieriką.

Pirmoji Saločių bažnyčia buvo maža, medinė.

XVI a. antrojoje pusėje Biržų Radvilos atėmė katalikų parapijos turtus, bažnyčią sugriovė ir jos vietoje pastatė reformatų maldos namus.

1632 m. katalikai iškėlė Radvilai bylą ir ją laimėjo.

Apie 1644 m. pastatyta katalikų bažnyčia. Jai paskirtas Tauprių kaimas.

Apie 1755 m. pastatyta nauja medinė bažnyčia. 1835 m. atnaujinta.

1841 m. Saločiuose gyveno 4 kunigai, klebonas valdė 8 valakus žemės.

Klebonas Orlauskas gavo Kauno gubernatoriaus leidimą remontuoti bažnyčią. Remonto pretekstu jis 1873 m. pastatė naują medinę. 1879 m. ją konsekravo pavyskupis Aleksandras Beresnevičius.

Kauno gubernatorius 1887 m. leido apmūryti kapines.

1911 m. įsteigtas Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius.

Klebonas Aleksandras Štombergas 1926–1928 m. bažnyčią atnaujino ir sutvirtino.

1944 m. liepos 26 d. ji sudegė, išsilydė varpinės varpas.

Administratorių kunigų Kazimiero Pukenio ir Antano Balio rūpesčiu bažnyčia 1945 m. įrengta mūrinėje dviaukštėje klebonijoje.

Šventoriuje palaidotas klebonas A. Štombergas.