Projects » Vasa hovrätt » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Erik Johan af Palén (1745 - 1789)

Yo Uppsalassa 17.6.1758 Erik Johan Paléen, vuodesta 1770 af Palén U804. * Turussa (ruots. seurak.) 21.1.1745. Vht: Turun ja Porin laamannikunnan laamanni Erik Johan Paléen, aatel. ...

11/11/2010 5/30/2013

Gustaf Engelbrekt Krabbe (1780 - 1841)

Auskultant i Vasa hovrätt 13.8.1798, notarie 21.6.1805, hovrättsråd 2.2.1822.

11/11/2010 4/9/2013

Karl Arvid Krabbe (1779 - 1835)

Vasa 1807-13 Vasa 1814-21 g: Vasa 1822-33 Vasa 1834-40

10/22/2009 4/3/2013

Auskultant vid Vasa Hovrätt 15.7.1795, kanslist 17.7.1796, aktuarie 2.11.1801, häradshövdingstitel 1802, notarie 7.3.1803, sekreterare 21.2.1805.

4/20/2008 4/3/2013

Magnus Arvid Krabbe (1816 - 1882)

4/2/2013 4/2/2013

Carl Emil Lybecker (1805 - 1857)

Auskultant i Vasa Hovrätt 14.9.1825, registrator 25.5.1835, häradshövdings titel 12.1.1836. Notarie vid Viborgs hovrätt 1.10.1839, assessor 11.5.1842.

8/29/2008 4/2/2013

Robert August Montgomery (1834 - 1898)

Vasa hovrätts president 1886 - 1887

8/25/2008 4/1/2013

Karl Fredrik Krabbe (1738 - 1811)

Vasa 1784-90 Assessor i Vasa Hovrätt 27.6.1775, hovrättsråd 7.7.1782, landshövding i Vasa län 7.8.1794. Avsked 7.5.1805. Från 1775 till 1879 tjä...

5/8/2009 4/1/2013

11/20/2008 12/30/2011

Karl Gustaf Söderholm (1859 - 1948)

"Presidenten"

Täydellinen nimi: Söderholm, Karl Gustaf (KG.) korkeimman hallinto-oikeuden presidentti, kansleri,filosofian tohtori h.c. Ruots. kansanpuolue 1907 -1913, 1917 -1917 Uudenmaan t. vaa...

1/17/2010 12/30/2011

Karl Fredrik Rotkirch (1775 - 1832)

5/8/2008 12/30/2011

Eero Corell (1900 - 1987)

11/6/2009 12/30/2011

Bror Justus Gräsbeck (1885 - 1953)

12/25/2008 12/30/2011

Kaarlo Y.B. Ignatius (1869 - 1942)

(2001) Lähde: Ignatius, K a a r l o Yrjö Benedictus , lakimies. -* Helsinki 12. XI. 1869 † 13. 1. 42; vanhemmat senaattori Karl Emil Ferdinand 1. ja Amanda Kristina Bergm...

4/10/2008 12/30/2011

Frans Viktor Eriksson (1846 - 1919)

Vasa hovrätts president 1910 - 1915

4/26/2008 12/30/2011

Henrik Gustaf Borenius (1840 - 1909)

7/21/2008 12/30/2011

Nils Isak Fellman (1841 - 1919)

2/14/2010 12/30/2011

7/15/2008 12/30/2011

Gustaf Wilhelm Råbergh (1833 - 1890)

2/27/2008 12/30/2011

Selim Mohammed Ekbom (1807 - 1886)

till Helsingfors 1859

8/13/2008 12/30/2011

17.3.1790 Karl Adam Avellan, aateloituna 1834 Adlerstjerna 10547. * Viaporissa 9.9.1776. Vht: Rymättylän kirkkoherra, FM Karl Avellan 7923 (yo 1756, † 1808) ja hänen 1. puol...

11/10/2008 12/30/2011

Erik Johan Bergenheim (1759 - 1816)

"Bergenhem"

[ ] Adliga ätten nr 201 BERGENHEIM Presidenten i Vasa hovrätt Erik Johan Bergenhem adlades 1812. Ätten introducerades 1837. Den härstammar från Ekshärad (V...

2/7/2007 12/30/2011

Göran Vilhelm Lode (1742 - 1799)

Vasa hovrätts president 1795 - 1796 Jöran / Göran Vilhelm Lode, född 1741, död 11 september 1799 i Åbo var ämbetsman. Lode blev 1775 assessor i Vasa hov...

12/29/2011 12/30/2011

11/25/2010 12/30/2011

Carl Bonde af Björnö (1741 - 1791)

Vasa hovrätts president 1781 - 1788

10/11/2008 12/30/2011