Surnames » Eliasof » Profiles
Photo
Name

Adi Lukai (Eliasof) (deceased)

Arye Leo Eliasof (deceased)

Aziz Eliasof (deceased)

Beile Eliasof? (deceased)

Bracha Amram (Eliasof) (deceased)

Efrat Gurfinkel (Eliasof) (deceased)

Mashiach Eliasof (deceased)

Mazal Eliasof (1908 - 1985)

Nina Eliasof (deceased)

Nissan Eliasof (deceased)

Pinhas Eliasof (deceased)

Reveka Bacola (Eliasof) (1916 - 1944)

Saadia Eliasof (1898 - 1991)

Sara Eliasof (deceased)

Tova Eliasof (deceased)

Zion Eliasof (deceased)