Solveig Viggen - Grandmother

Started by Eva Camilla Viggen on Saturday, July 5, 2014

Participants:

Profiles Mentioned:

Related Projects:

Showing all 4 posts
7/5/2014 at 2:16 PM

Hi. This was my grandmother... how do you know her or her husbank Oskar Viggen?

7/23/2014 at 4:28 AM

Hei,
Jeg har en stor andel Wiggen/Viggen i treet mitt, og siden jeg da er ute etter å registrere så mye om hver enkelt legger jeg også inn "frittstående" funn i kirkebøker/trillinger osv. Dette for å slippe å lete i samme kilder flere ganger. Noen ganger står folk med litt annen skrivemåte osv. Håpet er å kunne knytte alle sammen i et stort tre.
Alle Viggen/Wiggen jeg finner blir så lagt inn under prosjekt "Wiggen".
Les mer på http://www.geni.com/projects/Wiggen-family/2644

Private User
7/23/2014 at 5:38 AM
7/23/2014 at 3:06 PM

Merk at ifølge gravminner så er din bestefar registrert som Oscar med C, ikke K. Søk på ID 3596760 i http://www.disnorge.no/gravminner/
Sjekk også ut om ikke profil Bernt Margido Arntsen Wiggen er samme som din Oskar's far Bernt...
Jeg vet ikke, men det gjør kanskje du?

Showing all 4 posts

Create a free account or login to participate in this discussion