Jon Gautsson, på Ornes, Ænes - Rot i Galtungslekten

Started by Finn Christian Marthinsen on Friday, April 6, 2018
Problem with this page?

Profiles Mentioned:

Related Projects:

Showing all 13 posts
4/6/2018 at 2:16 AM

Det er lite troverdig at @Inga Vikingsdatter var gift med @Munan Ogmundsson. Det er faktisk helt umulig. Han skal være født i år 1075 i Oppland og død i slaget ved Minnesund i år 1137. I hans profil er to sønner nevnt @Åle Munanson Uskøynd (1110–1132) som døde 28 år før hans mor ble født. Og @Gaut Munansson Ornes (1112 –1160) døde som 40-åring det året hans mor ble født. Denne profilens @Inga Vikingsdatter Ænes (ca 1160–1189) på Torsnes, har ingen kildehenvisning. Hun er visstnok født samme år som sin far @Viking Eriksson Audghe, ble født. Hennes mor @NN på Torsnes, som faktisk skal være født i år 1200, 11 år etter sin datter Ingas død, fikk som 20-åring datteren @Inga Vikingdotter Torsnes i 1220 med @Viking Eriksson som døde 61 år gammel i 1221. Denne @Inga Vikingdotter har egen hovedprofil opprettet av kurator Harald Tveit Alvestrand.
Jeg tillater meg å komme med et forslag til opprydding: slett @Munan Ogmundsson som ektefelle til @Inga Vikingsdatter Ænes fordi han døde 23 år før hun ble født. Dersom Inga er reell mor til @Holte Jonsson, @Gunnbjørn Jonsson Ænes og @Nikolas Munanson Ænes, har hun barn med begge brødrene som er: 1. Lendmann @Jon Gautsson Ornes, som ifølge Cumberland (www.cft-win.com) (family ID: F003336) er far til @Holte Jonsson Holter (1180–1240), @Gaut Jonsson, Mel (Ænes) (1190–1240), @Gunnbjørn Jonsson, Arnbjørn Jonsson Ænes (1188–1240), Aaskell Jonsson Ænes (1182–1254), NN Jonsdatter Ornes (1185-?) og Sigurd d.e. Jonssen Aga (ca 1175-?). 2. Lendmann @Munan Gautsson (ca 1150–1184) som falt i slaget ved Fimreite i 1184. I følge Sverres Saga var de begge sønner av Lendmann @Gaut Aalesson fra Ornes og ifølge Cumberland og andre kilder hans hustru NN Arnbjørnsdatter, datter av Arnbjørn Jonsson Ambe som var av stormannsslekten Giske og som nedstammet fra Torberg Arnesson Giske og Ragnhild, Erling Sjalgssons datter.
Jeg håper flere av administratorene for angjeldende profiler ønsker å bidra til en ryddeaksjon i denne viktige Galtungslekten, og at en kurator kan etablere en hovedprofil for de profilene som tilhører denne slekten, slik at vi unngår misforståelser i fremtiden.

4/6/2018 at 5:08 AM

Thank you for this information. When I started making my tree, I followed a line that led me to this profile. I later became skeptical about the link I had found to the Aspa family and disconnected myself from speculative connections like this one. I will go back in and unfollow them. I agree that it would be good to have some supervision of these lines so that this doesn't happen to other people.

Martha

4/7/2018 at 7:48 AM

Det finnes ingen kilder for hvem Gaut på Ornes sin far var, det er mulig et slektskap med Munån Ogmundsson og Munån Ålesson, men hvordan er ren gjettverk.

4/7/2018 at 8:03 AM

Munån Gautsson: ingen kilder viser at han skulle ha etterkommere eller være gift, han var nevnt i 1181 som deltaker i slaget ved Nordnes sammen med broren Jon og i 1184 er han blant Kongens lendermenn i Konghelle, samme år er han nevnt som skipshøvedmann på Reinen og siste gang han nevnes er ved slaget på Finnreite 15 Juni 1184. Jon er ifølge Jo Rune trolig samme som var nevnt 1204 og far til Arnbjørn Jonsson. Han var også far til baglerhøvdingen: Arnbjørn Jonsson biskop i Stavanger: Åskjell Jonsson og Gaut Jonsson på Mel. Jons barn er nevnt i Boglunga sogur: Hákonar saga Hákonarsonar.

4/8/2018 at 3:25 AM

Jeg prøvde å rydde litt opp i dette en gang, men så har profiler blitt slått sammen og ting blitt kobla sammen igjen etter den tid...

4/8/2018 at 9:07 AM

Den "andre" Inga Vikingdotter (den som er MP) har jeg fra ett dokument, et diplom fra 1409:

Inga Vikingsdotter

Referert fra Olav Kolltveit: «Jondal i gamal og ny tid», 1953 (s. 55-57).

Jeg ser at hun har fått seg en kopi av sin mann og en ny sønn siden jeg så henne sist.

4/8/2018 at 8:25 PM

Gaut på Ornes trenger å bli masterprofil, samt merket med at hvem foreldrene hans var er ukjent. Han er på grunnlag av sønnens navn i slekt med Munån Ålesson og Munån Ogmundsson, men hvordan er ukjent: Hans to sønner Jon og Munån kjent fra Sverres saga, burde også være masterprofiler ;) Munån trenger en kuratortekst om at hans etterkommere og eventuell kone også er totalt ukjent..

4/9/2018 at 5:32 AM

Ingjald Illråde levde (om han levde) omlag 600 år før Inga Vikingdotter og Gaut fra Ornes, så det er nok ikke noen fare for at de kan forveksles.

Ingjald "Ill-ruler", king in Sweden

De kan være interessant å spekulere på hvordan navnene har gått i arv, men det blir nok bare spekulasjoner :-)

4/9/2018 at 7:02 AM

Dagens forskere bruker nok også en god del utenlandske kilder, da også kilder som ikke var tilgjengelig eller kjent før. Det er nok ikke mye nyere slektshistorisk forskning gjort for tiden Finn Christian nevner. Men det er egne forskningsmiljøer som jobber med sagalitteratur, da ser man nok mer på opptegnelsene som litteratur og ikke primærkilder som er det enhver slektsforsker bør bruke som grunnlag for sin slektsforskning, det er uansett vanskelig å kalle noe som er opptegnet 3-500 år etter en sikker kilde eller primærkilde. Men selv synes jeg så absolutt det er spennende, Snorre, Edda, Saxo o.a. er viktige puslebiter.. Problemet for endel historikere er vel at opplysningene de finner i sagalitteraturen og utenlandsk litteratur ikke alltid forteller det samme. Geat=Gaut=Göte er vel godt kjent at nok har samme opprinnelse, folkevandringstiden er så absolutt spennende, men litt usikker på hvor relevant det er i denne sammenhengen?

4/9/2018 at 7:15 AM

Det er selvsagt gjort endel forskning av historikere, men ikke mye av slektshistorikere. Bo Theutenbergs forskning er derimot interessant: http://www.theutenberg.se/pdf/tornetaggen.pdf

4/9/2018 at 7:58 AM

@ Lendmann Gaut på Ornes
Som ivrig amatør vil jeg si meg enig med siste taler angående spørsmålet om Master profil, men har vanskelig for å akseptere resignasjon vedr. søking etter ukjente kilder. Det er jo det som er skattejakten. Nye opplysninger og tolkninger av Snorres Ynglinge-saga er sikkert gjort siden min 118 år gamle utgave av Snorre ble trykket, men på side 34 og 35 nevnes at konge av Svitjod Ånund Yngvarssønn, beilet for sin sønn Ingjald (Illråde?) av Uppsala til Gauthild, datter av kong Algaute, han var sønn av Gautrek den gavmilde, som var sønn av Gaut som Gautland (Götaland)særlig Västergötland har fått navn etter. Bo J. Theutenberg nevner i sin bok « MELLAN LILJAN OCH SJÖBLADET 2:1 om Goter, Geater, Hunner och Göta Rike, s.46. Ingjald og Gauthild hadde en sønn Olof (Trätälja). Snorre kommer her «uppenbart» inn på en götisk kongeætt, der stamfaren skal være Gaut. Theutenberg mener også at den anglosaxiske kongsrekken inneholder navnet Geat , som er ekvivalent til Gaut. Kanskje tungvektere innen denne tids genealoger burde skjele litt mot utenlandske historiske nedtegnelser som f eks Beowulf kvadet og Saxo for å finne Gauts aner eller kanskje svarene ligger i Uppsala og Skaras historiske litteratur. Spennende. Etter hva jeg har lest er Gaut klanen og Odin klanen representert av to tidligere hærførere eller høvdinger med henholdsvis gotiske respektive syriskgresk opphav, som ble innført i Nordeuropa og Scandinavia under folkevandringen på 400-500 tallet. Internett er velsignet bra å ha, men gamle bøker inneholder også mye interessant.

4/10/2018 at 12:59 AM

Det å spekulere i hvor navn kommer fra kan være farlig. Jeg hadde en gammeltante som het "Adelaide" - etter sigende fordi faren (som var seilskuteskipper) hadde hatt moren med på en seilas til Australia, og det var det som var stedet for hennes unnfangelse.
Det var litt kjedelig da jeg i dåpsboken fant at hun var døpt "Adelheid" etter sin bestemor....

Den syrisk-greske teorien for "Odins klan" er nok beslektet både med den slektslinjen som du finner i noen versjoner i Flateyarbok (Olav den hellige nedstammer i direkte linje fra Adam via Troja) og i Thor Heyerdals teorier ("Jakten på Odin").

Men igjen - dette er ikke direkte kilder for Gaut på Ornes på 1200-tallet.

Showing all 13 posts

Create a free account or login to participate in this discussion