Kreikenreunie

Started by Private User on Tuesday, January 12, 2010

Participants:

  • Private User
    Geni member
Private User
1/12/2010 at 3:50 PM

LS Kreikens......
Aan allen ......

.....en of het zo werkt weet ik niet...recente ervaring heeft geleerd dat een familiereünie fantastisch leuk kan zijn....de nazaten van Julius Francois Kreiken hebben zich eind december 09 tot aan zijn achterkleinkinderen verenigd....het lijkt mij een leuk idee om de groep uit te breiden en om te gaan proberen met een meer uitgebreide familiekring bijeen te komen....maar om daar mee verder te gaan heb ik eerst toch wel enige zekerheid nodig dat ook andere Kriekentakken dat leuk vinden en per takje op zijn minst er één is die actief wil meewerken in de organisatie/coördinatie.... ik wacht rustig af...hartelijke groeten juus@kreiken.nl

Create a free account or login to participate in this discussion