SlektstreffStarter: 30. juli 2010 kl. 09:00 Slutter: 1. august 2010 kl. 20:00 Sted: KVALSUND I FINNMARK Gate: Kvalsundhallen/Miljøbygget? By: Kvalsund, Norway

Started by Karen Harriet Berg on Tuesday, April 20, 2010

Participants:

Profiles Mentioned:

4/20/2010 at 8:45 AM

BANNEADDJA SOGA COHKKET/MICKEL MIKKELSEN HÆTTAS SLEKTSTREFF

Vi har lenge hatt lyst til og samle den store slekta etter Banne addja til en sammenkomst, og gjør nu alvor av dette.

Etterkommere av MICKEL MIKKELSEN HÆTTA (1826-1899), "BANNE ADDJA" gift 1. g med Inger Nilsdatter Utsi (1824) og gift 2. gang med Anne Johnsdatter Gaup (1852), planlegger slektstreff til sommeren i Kvalsund. Slektstreffet vil være fra den 30. juli til 1. august 2010.

Banne addja/Mickel Mikkelsen Hætta hadde 11 barn, gift 1.gang Inger Nilsdatter Utsi (1824) hadde han 5 barn:
1. Banne NiillasNils Mikkelsen Hætta (1852)
2. Banne Elle/Ellen Mikkelsdatter Hætta (1854)
3. Banne Anne/Anne Mikkelsdatter Hætta (1858) gift med Mathis Olsen
4. Banne Maret/Marit Mikkelsdatter Hætta (1862 -1961) gift 1.g.m. Mikkel Aslaksen Sara (1857 -1887) gift 2.g.m. Mikkel Mikkelsen Sara (1848)
5. Banne Risten/Kristine Mikkelsdatter Hætta (1864) gift med Bård Israelsen (1865)

gift 2. g med Anne Johnsdatter Gaup (1852) hadde han disse barna:
6. Banne Joavnna/Jon Mikkelsen Hætta (1877 -1955)
gift m. Inger Anne Johansdatter Eira (18 )
7. Banne Inga/Inger Mikkelsdatter Hætta (1878 -1930) gift med Anders Mikkelsen Sokki
8. Banne Elle/Ellen Mikkelsdatter Hætta (1880-1956) gift med Jon Mikkelsen Sokki
9. Banne Biret Anne/Berit Anne Mikkelsdatter Hætta (1881-1945) gift med Nils Persen Gaup
10. Banne Maret2/Marit Mikkelsdatter Hætta (1884 -1926) gift med Mikkel Johansen Eira
11. Banne Mihkkal/Mikkel Mikkelsen Hætta (1886-1930)

Meld dere på, og spre det glade budskapet til slekta. . . :-)

Trenger representant fra hvert etterkommersledd til planleggingsarbeid og til gjennomføring av dette store arrangementet. Trenger en arrangement komite, av frivillige i slekta.
Ta kontakt: Tlf: +47 97 10 29 12 imlango@yahoo.no

Det blir spennende å møte og å bli kjent med egen slekt, gleder oss allerede til dette store arrangemente. Vi vet at det er folk "der ute" som ønsker og håper at slektstreffet arrangeres snart.

ØNSKER OSS, BANNESLEKTA, TILLYKKE MED TREFFET !!!!

GASKKABODDOSAS PROGRAMMA/FORELØPIG PROGRAM:
Bearjadaga/Fredag 30. juli: Buresboahtin/velkommen !!
Lavvordaga/Lørdag 31. juli:
Bli-kjent-dag/Sogat deaivvadit
Sohkaduogas/Slektshistorie
Duoddaris - Mearragaddai/ Fra vidde til kyst

Sotnabeaivvi/Søndag 1. august: Ipmilbalvalus/Gudstjeneste

Create a free account or login to participate in this discussion