Rivka Hendl Haggiz

public profile

Is your surname Haggiz?

Research the Haggiz family

Rivka Hendl Haggiz's Geni Profile

Records for Rivka Hendl Haggiz

12 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Rivka Hendl Haggiz (Lederberg)

Hebrew: (לדרברג) חגיז רבקה הנדל
Birthdate:
Death:
Immediate Family:

Daughter of Tzvi Arie Yehuda Lederberg and Hinda Dvira Lederberg
Wife of Itzhak Haggis
Mother of שרה חאשע זלזניק; יוסף לוי חגיז and ר' מרדכי חגיז
Sister of Yitzhak Lederberg and Esther Linder

Managed by: Felice Ross
Last Updated:

About רבקה הנדל חגיז (עברית)

זו היהה פנינה, מרגלית, יקרת המציאות בזמן הזה. — כאבן נזר התנוססה בין נשי־ציון וירושלם בתבונתה, ביראתה, בהשכלתה, בחכמתה, בצדקתה, בענותה ובפעולותיה הנשגבות. םחוננה היתה בכשרונות נעלים ובמדות תרומיות ויקרות, למדנית היתה בתורה שבכתב ושבע"פ, פרקים רבים םתנ"ך׳ היו שגורים על פיה. יודעת לשון הקדש עפיי חוקי הדקדוק וההגיון, למורת לשון ו ס פ ר ; שפות חיית בקריאה ובחיבה ויראה ה׳ היא אוצרה. — עדינה היתה ויקרת רוח, מרגשת בצערה של ירושלם ויושביה. ענייה, דליה חוליה, זקניה אלמנותיה ויתומיה. ובכולם השתתפה בכל אפשרותה. לפעמים בסכון ובחרף נפש.— גם בעת מחלתה לא נחה ולא שקטה ותדאג לכל אלה האמללים הצריכים עזרה ותמיכה־צנועות. כמו מדותיה ורנשיתיה כן היו פעולותיה ונדבותיה כעניה, בהצנע ובכבוד. אשת חבר כחבר. כמו בעלה העדין היקי, רב הפעלים, ורב הצדקות והחסר, איש אמונים, צדיק חסיד וענו, שלא חשך עמל מנפשו, ויהי מסיר בגופו ובממונו לכל דבר שבצדקה, לבל דבר טיב ומועיל צבורית ופרטית. כן גם היא, הצטיינה במעשיה, פעולותיה ונרבותיה, גבאית היהה ב ח ב רת, ע ז רת נשים׳ בפעולה כבירה, אבל גם שמה לב להזקנים והזקנות ותהי עזר לבעלה גם במפעל הכביר הזה. ותמלא ידי בנות־ציון העניות בתפירת הסדינים הכתנות שחלק גדול מהם היו מנדבותיה הפרטיות. היא היחה הראשונה בנדבותיה לעזר הכנסת־כלה, עזר־חולים ביתיים ותמיכת םשפחות עניות בתי-אבות צנועים.—

בית וחנות חגיז היה פתוח לרוחה לכל

דבר טוב וטועיל; גבאי צרקה פנו בראשונה לבית וחגות חגיז ויקבלו הנתונה בספ״י אם כי כבר היתה כפולה״—ר׳ יצחק חגיז ואשחו רבקה הענדיל התקדמו ושלחו נדבותיהם החשאיות עוד טרם השמיעו גבאי הצדקה על השקלים. בית וחנות חגיז היו לברכה בארץ

(הועתק מתוך ספר בנות ציון וירושלים - גראייבסקי)