Albertus Barend Gildenhuizen, b8c3d6

Is your surname Gildenhuizen?

Research the Gildenhuizen family

Albertus Barend Gildenhuizen, b8c3d6's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Related Projects

About Albertus Barend Gildenhuizen, b8c3d6

 • http://databases.tanap.net/mooc/
 • Reference no.: MOOC8/56.6
 • Testator(s):
 • Albert Barend Gildenhuysen
 • Sophia Catharina Laubscher
 • 4 July 1805
 • Inventaris mitsg:s tauxatie van alle zodanige goederen en effecten als behooren tot den gemeenschappelyken boedel van wylen den burger Albert Barend Gildenhuysen, Hendrik Albertus zoon en desselfs nagel: weed: Sophia Catharina Laubscher, hebbende de overledene by testamentaire dispositie door hem in dato 25 September 1800 voor nu wylen den Notaris Publicq deeses Gouvernements, Johan Jacob Fredrik Wagener en zekere getuygen met zyne huisvrouw mutueel opgerigt, tot zyne erfgenamen geroepen en g’institueerd, zyne huisvrouw hier vorengemeld, benevens hunne by den anderen in echt verwekte kinderen, zynde dezelve genaamd
 • 1) Hendrik Albertus gehuwd
 • 2) Pieter Johannes oud 23 jaaren
 • 3) Albert Barend oud 21 jaaren
 • 4) Elisabeth Maria Helena oud 17 jaren
 • 5) Johanna Hendrica oud 15 jaren
 • 6) Gelliam Hendrik Gildenhuysen oud 10 jaren
 • ende zulz in gelyke delen en alleen voor zo lange zij weduwe onhertrouwd blyft, edoch in cas van hertrouwen, eenig en alleen zyn opgem: kinderen dan wel derzelver wettige afstammelingen by representatie almeede in gelyke deelen.
 • Zynde voorts door den overledene tot executeuren van zyne testamente en zo meede tot voogden over zyne natelatene minderjarige erfgenamen verzogte en aangesteld het Eerw: Collegie van Heeren Weesmeesteren deeser Colonie, weshalven de nalatenschap door ons gecomm: Weesmeesteren ten einde de erfportien der geinstitueerde erfbeurders te kunnen vinden, thands ten verzoeke der overgeblevene weduwe provisioneel is geinventarisseerd ende gewardeerd, voorbehouden nogthands omme in cas van hertrouwen van haar weduwe den verdere inhoud van des overledenes testament ten uitvoer te brengen, zijnde alle de goederen en effecten mitsg:s baten en lasten des gemeenschappelyken boedels bevonden te bestaan in het volgende, namentlyk