Catharina van Voorne

Is your surname van Voorne?

Research the van Voorne family

Catharina van Voorne's Geni Profile

Records for Catharina van Voorne

36,283 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Catharina van Voorne (van Cuijk)

Also Known As: "Catherine", "Catharina", "Katharina"
Birthdate: (56)
Birthplace: Netherlands
Death: September 1, 1366 (56)
Immediate Family:

Daughter of Hendrik van Voorne and Aleijdis (Aleid) van Cuijk
Wife of Johann I von Heinsberg-Dalenbroich and Jan I,von Kleve heer van Valkenburg
Mother of Gottfried, Herr von Heinsberg; NN van Valkenburg and Reinold van Valkenburg

Managed by: George J. Homs
Last Updated:

About Catharina van Voorne

zie ook: Catharina van Voorne

http://www.coolen-online.be/index.htm?genealogie/genealogie_front_NL.htm&5

M : Johan I Van Valkenburg, Geboren/Born Ongev/About 1280, Gest./Died 3 MAR 1356 =>Codes==VDvNr.22== Zoon van / Son of : Heer Walram II Van Valkenburg & Philippa Van Gelre

Relat(ie/ed) Ongev/About 1336

F : Katharina {v.Voorneburg} Van Voorne, Geboren/Born Ongev/About 1305 =>Codes==VDvNr.23== Dochter van / Daughter of : Ridder Hendrik Van Voorne & Aleydis Van Kuyc Kinderen/Children ; 1: Philippina Van Valkenburg (* ~1337 ,+ <1398 ) M : Andere partners van de man / Other partners of the male ; Maria (Marina) Van Kuyc (* ,+ <1336 ) F : Andere partners van de vrouw / Other partners of the female ; Johan I Von Heinsberg (* ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M : Johan I Von Heinsberg Zoon van / Son of : Heer Godfried I Von Heinsberg & Mechteld vrouwe van Vogelsang De Looz

Relat(ie/ed) Ongev/About 1325

F : Katharina {v.Voorneburg} Van Voorne, Geboren/Born Ongev/About 1305 =>Codes==VDvNr.23== Dochter van / Daughter of : Ridder Hendrik Van Voorne & Aleydis Van Kuyc Kinderen/Children ; 1: Graaf Dirk II De Looz (* ) 2: Graaf Godfried van Looz Von Heinsberg (* ~1325 ,+ ~1395 ) F : Andere partners van de vrouw / Other partners of the female ; Johan I Van Valkenburg (* ~1280 ,+ 1356 )

zie ook het midvorst bestand bijgeleverd bij PRO-GEN

http://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I10918.php

Persoonlijke gegevens Catharina van Voorne Vrouwe van Born en Sittard Vrouwelijk Zij is geboren 1305. Zij is overleden op 1 september 1366, zij was toen 61 jaar oud.

Gezin van Catharina van Voorne Vrouwe van Born en Sittard

Zij is getrouwd met (1) Johan I Graaf van Sponheim-Dalenbroek 1324.

Kind(eren):

Godfried II van Sponheim Graaf van Loon en Chiny Heer Van Heinsberg 1325-1395 Tree Zij is getrouwd met (2) Johan I van Valkenburg Heer van Heerlen en Susteren op 12 januari 1339.

Kind(eren):

N.n. van Valkenburg 1330-???? Tree Philippa van Valkenburg Vrouwe van Born en Sittard 1340-1385 Tree

Ouders:

Hendrik van Voorne Heer van Acqoy 1270-1328 x Aleida van Cuijk 1275-????

Notities bij Catharina van Voorne Vrouwe van Born en Sittard

Zij noemde zich altijd van Voorneburg. Vrouwe van Born en Sittard; vermeld vanaf 1326, oa. in 1324 in een akte van afstand door Katharina, dochter van Gerard, heer van Voorne en haar 1e man, van rechten in de besterfenis van Voorne. Zij verpandt huis en burcht van Acquoy aan heer Otto van Arkel (18 juni 1364), die haar 3600 schilden leent om daarmee Otto Herbarensz van Heukelom te kunnen betalen. Zij behoudt echter andere goederen en rechten in Acquoy en treft daartoe een erfenisdeling onder haar kinderen. Voor grote problemen stelt ons Katharina van Voorne alias van Voornenburg uit het geslacht Voorne. Een blik op de genealogische tabel maakt dat duidelijk want zij komt er tweemaal in voor! Als dochter van Hendrik van Voorne wordt zij gepresenteerd door Vermeulen in zijn grondige studie over Jan van Valkenburg (H.J.J. Vermeulen: Jan van Valkenburg, heer van Born en Sittard, Herpen en Uden, ridder 1314-1356,; Nijmegen 1980, blz. 2540). In tegenstelling daarmee stel ik haar voor als dochter van Gerard heer van Voorne, Hendriks broer. In het vervolg hoop ik de juistheid van mijn stelling, die op het eerste gezicht niet heel waarschijnlijk lijkt, voldoende kracht bij te kunnen zetten, zodat haar afstamming vast staat. Eerst dien ik echter te wijzen op de aan haar gewijde monografie (E. Quadflieg: Katharina, Frau von Born und Sittard (1334-1364), in: Mitteilungen der westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde E.V., jg. 41, 1953, kol. 177-190), waarin Quadflieg stelt, dat het vaderschap van Gerard of Hendrik van Voorne had geleid tot verwantschap in de vierde graad tussen Jan van Heinsberg en Katharina (Quadflieg, kol. 180). Er zou dan een pauselijke dispensatie nodig zijn geweest, waarvan elk spoor ontbreekt. Quadflieg vergiste zichechter bij de berekening van de graad van verwantschap van het echtpaar zoals uit de door hem bijgevoegde kwartierstaat blijkt. Jan van Heinsberg en Katharina waren verwant in de vijfde en vierde graad, zodat een dispensatie net niet nodig was. Een en ander blijkt uit onderstaande parenteel. Walram, markgraaf van Arlon 1176-1226 x 1e Kunegonde van Montjoie; x 2e Ermesinde van Namen | +-----------------------------------------------------------------------------+| |ex 1 | ex 2 | | Walram de Lange Gerard van Durbuy van Montjoie, 1223-1290 overl 1242 x Machteld van Kleef x Isabella, | dochter van Katharina van Durbuy Theobald van Bar x Albert ven Voorne overl. 1287 Bertha van Montjoie | x Dirk van Valkenburg Gerard van Voorne | overl. 1337 Walram de Rode x Heilwig van Borsele van Valkenburg | overl. 1302 | | | Jan van Valkenburg x Katharina van Voorne Ziehier de argumenten van de heer Vermeulen voor zijn visie. Ik zal ze daarna stuk voor stuk behandelen. 1. Hendrik van Voorne, van wie geen zegel bekend is, zal zijn wapen, de aanziende leeuw van Voorne, gebroken hebben met een barensteel van drie hangers. 2. Hendrik van Voorne zal zijn oudste dochter naar haar grootmoeder Katharina van Durbuy hebben genoemd. Katharina noemde haar tweede zoon uit haar huwelijk met Jan van Heinsberg naar haar vader Hendrik. 3. Hendrik van Voorne was in het bezit van huis en heerlijkheid Acquoy, die Katharina van Voornenburg ook bezat. 4. Katharina was een nicht van Machteld, dochter van Gerard heer van Voorne. 5. Katharina van Voornenburg was een nicht van Otto van Cuyk. De ondubbelzinnige vermelding van Katharina als dochter van Gerard heer van Voorne kan hiertegen volgens Vermeulen weinig gewicht in de schaal leggen. Daar is duidelijk een misvatting in het spel. Blijkens de opmerking bij het laatste argument is de bewijsvoering van de heer Vermeulen niet probleemloos, ook al niet omdat in zijn opstelling geen naam van Katharina’s moeder bekend is. In het vervolg hoop ik de gewraakte passage in ere te herstellen. Daartoe zal ik trachten alle boven aangevoerde argumenten te ondergraven. Bovendien zal ik nadere bewijzen aanvoeren voor het vaderschap van Gerard heer van Voorne. In de eerste plaats is daar het veronderstelde wapen van Hendrik van Voorne, dat gebroken zou zijn met een barensteel. Het moet in haar zegel, ter rechterzijde gedeeld met dat van Jan van Valkenburg, haar tweede man, terugkeren. Zo voerde zij een wapen overeenkomstig dat van Machteld vrouwe van Voorne. De laatste, zelf hoofd van het geslacht Voorne en gehuwd met Dirk van Valkenburg, die zijn geslacht ook aanvoerde, kon de wapens ongebroken laten. De conclusie, dat Katharina haar wapen van haar vader, die eveneens een barensteel moest hebblen, had geërfd, lijkt mij echter niet gewettigd. Het was in het geslacht Voorne immers anders met breuken in het wapen gesteld. Wij kennen daar twee voorbeelden van, een in de dertiende eeuw en een in de veertiende. De zegels uit de dertiende eeuw dateren alle van 1271. Het zegel van Hugo van Voorne, heer van Heenvliet, was toen gebroken door een rechter schuinstreep (J.C. Kort: De heren van Heenvliet tot 1400, in De Ned. Leeuw, jg. 95, 1978, kol. 109). Hij was dan ook een jongere zoon en had afstand gedaan van zijn rechten op de heerlijkheid. Op het zegel van Dirk van Voorne, zijn broer, is dezelfde schuinstreep heel wat beter te zien (K. Heeringa: Corpus sigillorum Neerlandicorum, Den Haag, 1937-1940, nr. 1313). Daarentegen laat het zegel van Floris van Voorne, jongere broer van Albert heer van Voorne, het ongebroken wapen van Voorne zien (zie voorgaande noot, nr. 1317). In de opvatting van Vermeulen zou dat laatste in de veertiende eeuw tenminste niet mogelijk zijn geweest. Ook in een ander geval komt het gebruik van de breuk niet overeen met de voorstelling van de heer Vermeulen. Het betreft het zegel van Albert van Voorne, die in 1331 het wapen van Voorne breekt met een barensteel van drie hangers (Obreen, Voorne, tgo. kol. 368, nr II). Zeker zou Albert als enige zoon van Gerard heer van Voorne zijn vader in de heerlijkheid hebben opgevolgd, wanneer hij geen ontijdig einde had gevonden. Inmiddels maakte Albert duidelijk, dat de barensteel in het geslacht Voorne ook door de oudste zoon gevoerd werd. Het argument van de heer Vermeulen mist daarom twee pijlers. In de eerste plaats is niet bekend of en hoe Hendrik van Voorne zijn wapen heeft gebroken. Van het zegel, dat hij in het begin van de veertiende eeuw heeft laten snijden, resteert geen afdruk. Zo kan hij evenals Floris van Voorne in 1271 het volle wapen hebben gevoerd, daar hij geen afstand had gedaan van zijn rechten in de heerlijkheid. In de tweede plaats lijkt het mij, dat de breuk in het wapen van Katharina van Voornenburg niets hoeft te zeggen over haar vader. Zij kan die als jongere dochter van Gerard heer van Voorne alleen daarom al gehad hebben. Hiertegen kan ingebracht worden, dat daarvan alleen een gelijktijdig voorbeeld in mannelijke lijn aanwezig is, dat niet voor vrouwen gold. Inderdaad ontbreekt vrouwelijk vergelijkingsmateriaal uit die tijd, zodat op grond daarvan geen conclusies te trekken zijn. Ik kom tot het tweede punt van de heer Vermeulen. Dat vindt hij in de naam van Katharina, die als oudste dochter van Hendrik van Voorne naar haar grootmoeder van vaderszijde Katharina van Durbuy was vernoemd. Om dat argument te kunnen beoordelen dienen wij ons wederom rekenschap te geven van de wijze van vernoeming in het geslacht Voorne vanaf de dertiende eeuw. Aanstonds blijkt bij raadpleging van bijgevoegde stamboom, dat de eerstgeborenen bij voorkeur de naam van de kant van de moeder ontvingen! Pas daarna kwam de kant van de vader aan de beurt. Zo heette Machteld, oudste dochter van Gerard heer van Voorne, niet naar haar grootmoeder van vaderszijde maar naar de moeder van deze grootmoeder Machteld van Kleef. In de redenering van de heer Vermeulen had zij echter Katharina naar haar grootmoeder moeten heten. Haar oudste broer Willem had al in het geheel geen naam uit de familie maar kennelijk een uit het gravenhuis (M. Thierry de Bye Dolleman: Gewoonten en gebruiken met betrekking tot de naamgeving aan kinderen voor 1600, in Holland, jg. 6, 1974, blz. 289-297). Pas, zijn broer Albert droeg de naam van zijn grootvader van vaderszijde. Hierbij dient men evenwel te bedenken, dat zijn moeder Heilwig van Borsele tot een wat minder aanzienlijk geslacht behoorde, waarvan Voorne geen naam overnam. Hun vader Gerard van Voorne heette evenmin naar zijn grootvader van vaderszijde maar naar die van moederszijde, Gerard van Luxemburg. Zijn vader Albert en diens vader Hendrik van Voorne droegen evenmin de namen Hugo en Floris, die in de twaalfde en begin dertiende eeuw in het geslacht Voorne gebruikelijk waren. Beide namen zijn denkelijk via hun grootmoeder Alverade van Cuyk aan het geslacht Van Cuyk ontleend (J.A. Coldeweij: De heren van Kucc (1096-1400), Tilburg, 1981, pag. 228). Tenslotte was de naam Mabelia zelfs ontleend aan haar betovergrootmoeder van moederszijde (E. Warlop: De Vlaamse adel voor 1300, Handzame 1968, dl. II, blz. 450), zoals onderstaand staatje laat zien. Jan van Cysoig, 1177-1220, x Mabelia van Guines I Jan van Cysoing, 1207-1240, x Maria I Katharina x 1231 Hendrik van Voorne, + 1259 I Albert van Voorne x Aleid I Mabelia van Voorne, + 1313 Deze voorbeelden laten aan duidelijkheid niets te wensen over. In het geslacht Voorne werd de stamnaam pas in tweede instantie vernoemd, zodat de namen Hugo en Floris voorbehouden bleven aan jongere takken. In deze gewoonte om te vernoemen naar de moederskant past de conclusie van de heer Vermeulen, als zou Katharina van Voorne naar haar grootmoeder van vaderszijde zijn vernoemd, niet. Naar de gewoonte van Voorne was Katharina veeleer een tweede dochter. De heer Vermeulen vervolgt zijn naamkundig argument met de vernoeming van Katharina’s tweede zoon Hendrik van Heinsberg naar haar veronderstelde vader Hendrik van Voorne. Inderdaad zou dat de gewone gang van zaken zijn geweest. Bij Voorne ging de vernoeming evenwel minder gebruikelijke paden. Wellicht ontving deze Hendrik de naam van zijn oom, die immers juist omstreeks zijn geboorte in 1328 moet zijn overleden. Hij hield dan een naam vast, die in het geslacht Voorne al honderd jaar voorkwam. Daarnaast kan de naam ook ontleend zijn aan het geslacht Van Heinsberg, zoals gesteld wordt door Quadflieg (Quadflieg, kol. 187-188), die Hendrik van Heinsberg overigens voor de oudste zoon houdt. De naam kwam in dat geslacht door huwelijk omstreeks de eeuwwisseling van Hendrik van Sponheim met Agnes erfdochter van Heinsberg. Zij dreigde in 1328 eveneens bij Heinsberg/Sponheim te verdwijnen. Ik meen daarom, dat de naam Hendrik gezien de twee alternatieven geen houvast biedt voor het vaderschap van Hendrik van Voorne.


zie ook: Catharina van Voorne

http://www.genealogieonline.nl/de-meijer-stamboom/I11793.php

Persoonlijke gegevens Catharina van Voorne Vrouwelijk Zij is geboren rond 1305. Zij is overleden op 1 september 1366, zij was toen 61 jaar oud. Aanknopingspunten in andere publicaties

Deze persoon komt ook voor in de publicatie : Stamboom Reijnders

Gezin van Catharina van Voorne

Zij is getrouwd met Johan van Heinsberg rond 1320.

Kind(eren):

Godfried van Looz Heinsberg ± 1325-± 1395

Ouders: Gerard van Voorne ± 1280-± 1337 x Hadewich van Borselen ± 1280-1328

http://www.coolen-online.be/index.htm?genealogie/genealogie_front_NL.htm&5

M : Johan I Van Valkenburg, Geboren/Born Ongev/About 1280, Gest./Died 3 MAR 1356 =>Codes==VDvNr.22== Zoon van / Son of : Heer Walram II Van Valkenburg & Philippa Van Gelre

Relat(ie/ed) Ongev/About 1336

F : Katharina {v.Voorneburg} Van Voorne, Geboren/Born Ongev/About 1305 =>Codes==VDvNr.23== Dochter van / Daughter of : Ridder Hendrik Van Voorne & Aleydis Van Kuyc Kinderen/Children ; 1: Philippina Van Valkenburg (* ~1337 ,+ <1398 ) M : Andere partners van de man / Other partners of the male ; Maria (Marina) Van Kuyc (* ,+ <1336 ) F : Andere partners van de vrouw / Other partners of the female ; Johan I Von Heinsberg (* ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ M : Johan I Von Heinsberg Zoon van / Son of : Heer Godfried I Von Heinsberg & Mechteld vrouwe van Vogelsang De Looz

Relat(ie/ed) Ongev/About 1325

F : Katharina {v.Voorneburg} Van Voorne, Geboren/Born Ongev/About 1305 =>Codes==VDvNr.23== Dochter van / Daughter of : Ridder Hendrik Van Voorne & Aleydis Van Kuyc Kinderen/Children ; 1: Graaf Dirk II De Looz (* ) 2: Graaf Godfried van Looz Von Heinsberg (* ~1325 ,+ ~1395 ) F : Andere partners van de vrouw / Other partners of the female ; Johan I Van Valkenburg (* ~1280 ,+ 1356 )

http://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I10918.php

Persoonlijke gegevens Catharina van Voorne Vrouwe van Born en Sittard Vrouwelijk Zij is geboren 1305. Zij is overleden op 1 september 1366, zij was toen 61 jaar oud.

Gezin van Catharina van Voorne Vrouwe van Born en Sittard

Zij is getrouwd met (1) Johan I Graaf van Sponheim-Dalenbroek 1324.

Kind(eren):

Godfried II van Sponheim Graaf van Loon en Chiny Heer Van Heinsberg 1325-1395 Tree Zij is getrouwd met (2) Johan I van Valkenburg Heer van Heerlen en Susteren op 12 januari 1339.

Kind(eren):

N.n. van Valkenburg 1330-???? Tree Philippa van Valkenburg Vrouwe van Born en Sittard 1340-1385 Tree

Ouders:

Hendrik van Voorne Heer van Acqoy 1270-1328 x Aleida van Cuijk 1275-????

Notities bij Catharina van Voorne Vrouwe van Born en Sittard

Zij noemde zich altijd van Voorneburg. Vrouwe van Born en Sittard; vermeld vanaf 1326, oa. in 1324 in een akte van afstand door Katharina, dochter van Gerard, heer van Voorne en haar 1e man, van rechten in de besterfenis van Voorne. Zij verpandt huis en burcht van Acquoy aan heer Otto van Arkel (18 juni 1364), die haar 3600 schilden leent om daarmee Otto Herbarensz van Heukelom te kunnen betalen. Zij behoudt echter andere goederen en rechten in Acquoy en treft daartoe een erfenisdeling onder haar kinderen. Voor grote problemen stelt ons Katharina van Voorne alias van Voornenburg uit het geslacht Voorne. Een blik op de genealogische tabel maakt dat duidelijk want zij komt er tweemaal in voor! Als dochter van Hendrik van Voorne wordt zij gepresenteerd door Vermeulen in zijn grondige studie over Jan van Valkenburg (H.J.J. Vermeulen: Jan van Valkenburg, heer van Born en Sittard, Herpen en Uden, ridder 1314-1356,; Nijmegen 1980, blz. 2540). In tegenstelling daarmee stel ik haar voor als dochter van Gerard heer van Voorne, Hendriks broer. In het vervolg hoop ik de juistheid van mijn stelling, die op het eerste gezicht niet heel waarschijnlijk lijkt, voldoende kracht bij te kunnen zetten, zodat haar afstamming vast staat. Eerst dien ik echter te wijzen op de aan haar gewijde monografie (E. Quadflieg: Katharina, Frau von Born und Sittard (1334-1364), in: Mitteilungen der westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde E.V., jg. 41, 1953, kol. 177-190), waarin Quadflieg stelt, dat het vaderschap van Gerard of Hendrik van Voorne had geleid tot verwantschap in de vierde graad tussen Jan van Heinsberg en Katharina (Quadflieg, kol. 180). Er zou dan een pauselijke dispensatie nodig zijn geweest, waarvan elk spoor ontbreekt. Quadflieg vergiste zichechter bij de berekening van de graad van verwantschap van het echtpaar zoals uit de door hem bijgevoegde kwartierstaat blijkt. Jan van Heinsberg en Katharina waren verwant in de vijfde en vierde graad, zodat een dispensatie net niet nodig was. Een en ander blijkt uit onderstaande parenteel. Walram, markgraaf van Arlon 1176-1226 x 1e Kunegonde van Montjoie; x 2e Ermesinde van Namen | +-----------------------------------------------------------------------------+| |ex 1 | ex 2 | | Walram de Lange Gerard van Durbuy van Montjoie, 1223-1290 overl 1242 x Machteld van Kleef x Isabella, | dochter van Katharina van Durbuy Theobald van Bar x Albert ven Voorne overl. 1287 Bertha van Montjoie | x Dirk van Valkenburg Gerard van Voorne | overl. 1337 Walram de Rode x Heilwig van Borsele van Valkenburg | overl. 1302 | | | Jan van Valkenburg x Katharina van Voorne Ziehier de argumenten van de heer Vermeulen voor zijn visie. Ik zal ze daarna stuk voor stuk behandelen. 1. Hendrik van Voorne, van wie geen zegel bekend is, zal zijn wapen, de aanziende leeuw van Voorne, gebroken hebben met een barensteel van drie hangers. 2. Hendrik van Voorne zal zijn oudste dochter naar haar grootmoeder Katharina van Durbuy hebben genoemd. Katharina noemde haar tweede zoon uit haar huwelijk met Jan van Heinsberg naar haar vader Hendrik. 3. Hendrik van Voorne was in het bezit van huis en heerlijkheid Acquoy, die Katharina van Voornenburg ook bezat. 4. Katharina was een nicht van Machteld, dochter van Gerard heer van Voorne. 5. Katharina van Voornenburg was een nicht van Otto van Cuyk. De ondubbelzinnige vermelding van Katharina als dochter van Gerard heer van Voorne kan hiertegen volgens Vermeulen weinig gewicht in de schaal leggen. Daar is duidelijk een misvatting in het spel. Blijkens de opmerking bij het laatste argument is de bewijsvoering van de heer Vermeulen niet probleemloos, ook al niet omdat in zijn opstelling geen naam van Katharina’s moeder bekend is. In het vervolg hoop ik de gewraakte passage in ere te herstellen. Daartoe zal ik trachten alle boven aangevoerde argumenten te ondergraven. Bovendien zal ik nadere bewijzen aanvoeren voor het vaderschap van Gerard heer van Voorne. In de eerste plaats is daar het veronderstelde wapen van Hendrik van Voorne, dat gebroken zou zijn met een barensteel. Het moet in haar zegel, ter rechterzijde gedeeld met dat van Jan van Valkenburg, haar tweede man, terugkeren. Zo voerde zij een wapen overeenkomstig dat van Machteld vrouwe van Voorne. De laatste, zelf hoofd van het geslacht Voorne en gehuwd met Dirk van Valkenburg, die zijn geslacht ook aanvoerde, kon de wapens ongebroken laten. De conclusie, dat Katharina haar wapen van haar vader, die eveneens een barensteel moest hebblen, had geërfd, lijkt mij echter niet gewettigd. Het was in het geslacht Voorne immers anders met breuken in het wapen gesteld. Wij kennen daar twee voorbeelden van, een in de dertiende eeuw en een in de veertiende. De zegels uit de dertiende eeuw dateren alle van 1271. Het zegel van Hugo van Voorne, heer van Heenvliet, was toen gebroken door een rechter schuinstreep (J.C. Kort: De heren van Heenvliet tot 1400, in De Ned. Leeuw, jg. 95, 1978, kol. 109). Hij was dan ook een jongere zoon en had afstand gedaan van zijn rechten op de heerlijkheid. Op het zegel van Dirk van Voorne, zijn broer, is dezelfde schuinstreep heel wat beter te zien (K. Heeringa: Corpus sigillorum Neerlandicorum, Den Haag, 1937-1940, nr. 1313). Daarentegen laat het zegel van Floris van Voorne, jongere broer van Albert heer van Voorne, het ongebroken wapen van Voorne zien (zie voorgaande noot, nr. 1317). In de opvatting van Vermeulen zou dat laatste in de veertiende eeuw tenminste niet mogelijk zijn geweest. Ook in een ander geval komt het gebruik van de breuk niet overeen met de voorstelling van de heer Vermeulen. Het betreft het zegel van Albert van Voorne, die in 1331 het wapen van Voorne breekt met een barensteel van drie hangers (Obreen, Voorne, tgo. kol. 368, nr II). Zeker zou Albert als enige zoon van Gerard heer van Voorne zijn vader in de heerlijkheid hebben opgevolgd, wanneer hij geen ontijdig einde had gevonden. Inmiddels maakte Albert duidelijk, dat de barensteel in het geslacht Voorne ook door de oudste zoon gevoerd werd. Het argument van de heer Vermeulen mist daarom twee pijlers. In de eerste plaats is niet bekend of en hoe Hendrik van Voorne zijn wapen heeft gebroken. Van het zegel, dat hij in het begin van de veertiende eeuw heeft laten snijden, resteert geen afdruk. Zo kan hij evenals Floris van Voorne in 1271 het volle wapen hebben gevoerd, daar hij geen afstand had gedaan van zijn rechten in de heerlijkheid. In de tweede plaats lijkt het mij, dat de breuk in het wapen van Katharina van Voornenburg niets hoeft te zeggen over haar vader. Zij kan die als jongere dochter van Gerard heer van Voorne alleen daarom al gehad hebben. Hiertegen kan ingebracht worden, dat daarvan alleen een gelijktijdig voorbeeld in mannelijke lijn aanwezig is, dat niet voor vrouwen gold. Inderdaad ontbreekt vrouwelijk vergelijkingsmateriaal uit die tijd, zodat op grond daarvan geen conclusies te trekken zijn. Ik kom tot het tweede punt van de heer Vermeulen. Dat vindt hij in de naam van Katharina, die als oudste dochter van Hendrik van Voorne naar haar grootmoeder van vaderszijde Katharina van Durbuy was vernoemd. Om dat argument te kunnen beoordelen dienen wij ons wederom rekenschap te geven van de wijze van vernoeming in het geslacht Voorne vanaf de dertiende eeuw. Aanstonds blijkt bij raadpleging van bijgevoegde stamboom, dat de eerstgeborenen bij voorkeur de naam van de kant van de moeder ontvingen! Pas daarna kwam de kant van de vader aan de beurt. Zo heette Machteld, oudste dochter van Gerard heer van Voorne, niet naar haar grootmoeder van vaderszijde maar naar de moeder van deze grootmoeder Machteld van Kleef. In de redenering van de heer Vermeulen had zij echter Katharina naar haar grootmoeder moeten heten. Haar oudste broer Willem had al in het geheel geen naam uit de familie maar kennelijk een uit het gravenhuis (M. Thierry de Bye Dolleman: Gewoonten en gebruiken met betrekking tot de naamgeving aan kinderen voor 1600, in Holland, jg. 6, 1974, blz. 289-297). Pas, zijn broer Albert droeg de naam van zijn grootvader van vaderszijde. Hierbij dient men evenwel te bedenken, dat zijn moeder Heilwig van Borsele tot een wat minder aanzienlijk geslacht behoorde, waarvan Voorne geen naam overnam. Hun vader Gerard van Voorne heette evenmin naar zijn grootvader van vaderszijde maar naar die van moederszijde, Gerard van Luxemburg. Zijn vader Albert en diens vader Hendrik van Voorne droegen evenmin de namen Hugo en Floris, die in de twaalfde en begin dertiende eeuw in het geslacht Voorne gebruikelijk waren. Beide namen zijn denkelijk via hun grootmoeder Alverade van Cuyk aan het geslacht Van Cuyk ontleend (J.A. Coldeweij: De heren van Kucc (1096-1400), Tilburg, 1981, pag. 228). Tenslotte was de naam Mabelia zelfs ontleend aan haar betovergrootmoeder van moederszijde (E. Warlop: De Vlaamse adel voor 1300, Handzame 1968, dl. II, blz. 450), zoals onderstaand staatje laat zien. Jan van Cysoig, 1177-1220, x Mabelia van Guines I Jan van Cysoing, 1207-1240, x Maria I Katharina x 1231 Hendrik van Voorne, + 1259 I Albert van Voorne x Aleid I Mabelia van Voorne, + 1313 Deze voorbeelden laten aan duidelijkheid niets te wensen over. In het geslacht Voorne werd de stamnaam pas in tweede instantie vernoemd, zodat de namen Hugo en Floris voorbehouden bleven aan jongere takken. In deze gewoonte om te vernoemen naar de moederskant past de conclusie van de heer Vermeulen, als zou Katharina van Voorne naar haar grootmoeder van vaderszijde zijn vernoemd, niet. Naar de gewoonte van Voorne was Katharina veeleer een tweede dochter. De heer Vermeulen vervolgt zijn naamkundig argument met de vernoeming van Katharina’s tweede zoon Hendrik van Heinsberg naar haar veronderstelde vader Hendrik van Voorne. Inderdaad zou dat de gewone gang van zaken zijn geweest. Bij Voorne ging de vernoeming evenwel minder gebruikelijke paden. Wellicht ontving deze Hendrik de naam van zijn oom, die immers juist omstreeks zijn geboorte in 1328 moet zijn overleden. Hij hield dan een naam vast, die in het geslacht Voorne al honderd jaar voorkwam. Daarnaast kan de naam ook ontleend zijn aan het geslacht Van Heinsberg, zoals gesteld wordt door Quadflieg (Quadflieg, kol. 187-188), die Hendrik van Heinsberg overigens voor de oudste zoon houdt. De naam kwam in dat geslacht door huwelijk omstreeks de eeuwwisseling van Hendrik van Sponheim met Agnes erfdochter van Heinsberg. Zij dreigde in 1328 eveneens bij Heinsberg/Sponheim te verdwijnen. Ik meen daarom, dat de naam Hendrik gezien de twee alternatieven geen houvast biedt voor het vaderschap van Hendrik van Voorne.

view all

Catharina van Voorne's Timeline

1310
1310
Netherlands
1325
1325
Age 15
Of,Huis Dalenbroek bij Herkenbosch,Limburg,Netherlands
1340
1340
Age 30
1366
September 1, 1366
Age 56
????